Výbava kuchynky zamestnancov – daňový pohľad

Môže si firma zahrnúť do daňových nákladov a uplatniť nárok na odpočítanie DPH pri kúpe vybavenia do kuchynky pre zamestnancov, napr. nákup indukčnej dosky?

Dátum publikácie:2. 11. 2015
Autor:Bc. Mária Žilinčíková

iStock_000008376172XSmall

Otázka:

Firma, zaoberajúca sa sieťotlačou, zakúpila pre svojich zamestnancov do kuchynky indukčnú varnú dosku. Stravovanie vo firme je zabezpečené dovozom teplých jedál v prenosných obedároch od dodávateľa stravy. Na ohrev stravy bola zamestnancom v minulosti zakúpená mikrovlnná rúra. Indukčnú dosku zamestnanci požadovali z dôvodu, že nie vždy im ponúkaná strava vyhovuje, spoločnosť má zamestnankyňu ktorá má papier od odborného lekára o nemožnosti sa bežne stravovať z dôvodu celiakie (zamestnávateľ jej prispieva na stravu).

Celkový počet zamestnancov vo firme je 20, firma sídli v priemyselnom parku s obmedzeným dopravným spojením.

Je nákup indukčnej varnej dosky v tomto prípade daňovo uznaným nákladom?

Má firma nárok na odpočet DPH?

Odpoveď:

V prípade indukčnej dosky sa riadime § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá, že daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona smeruje k poukázaniu na daňovo uznateľné výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom (§ 152 Zákonníka práce).

Indukčná doska je vybavenie kuchynky zamestnancov, slúži na stravovanie, nie na pohostenie a zábavu, preto je možné DPH uplatniť.

Platiteľ nemôže odpočítať daň pri:

  1. kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
  2. prechodných položkách podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH.
    [Do základu dane sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka (ďalej len „prechodné položky“). Pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.]

Záver:

Vybavenie kuchynky pre zamestnancov má povahu starostlivosti o stravu zamestnancov. Uplatnená DPH i daňová uznateľnosť môžu vyplývať z nedostatočnej vybavenosti kuchynky pre zamestnancov, ale i z dôvodu choroby zamestnankyne. Do vybavenia kuchynky môžeme zahrnúť i rôzne ďalšie spotrebiče v kuchynke zamestnancov, ako sú umývačka riadu, varná kanvica, chladnička a pod., pri ktorých je možné uplatniť daňové výdavky i DPH.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Mária Žilinčíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.