Zmluva o dielo ako príležitostný príjem v daňovom priznaní

S. r. o. uzatvorila so súkromnou osobou zmluvu o dielo a za rok 2015 z nej dosiahla príjem 3 600 eur. Zdaňuje táto fyzická osoba príjem podaním daňového priznania? Ide o ostatný príjem?

Dátum publikácie:8. 3. 2016
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_podanie-ruk

Otázka:

S. r. o. uzatvorila so súkromnou osobou zmluvu o dielo. Ide o príjem 3 600 eur dosiahnutý do konca roka 2015.

Zdaňuje táto fyzická osoba príjem podaním daňového priznania? Ide o ostatný príjem?

Odpoveď:

Ak uzatvorená zmluva o dielo má charakter príležitostnej činnosti, potom je možné ju klasifikovať ako príležitostný príjem v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba podá daňové priznanie, pretože suma 3 600 eur, resp. 3 600 eur - 500 eur je vyššia ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, čo je suma 1 901,67 eura pre rok 2015. 

Nepoznáme však detailne daňovníkovu situáciu. Existuje totiž i možnosť, že by sa mal registrovať na živnosť, a teda deklarovať príjem podľa § 6 zákona. Tak isto môže hroziť, že ak má táto činnosť prvky závislej práce, mal by byť uzatvorený pracovný pomer. Zmluva o dielo je uzatváraná na určitú dobu - v danom prípade do konca roka 2015, závislú prácu možno vylúčiť, ak nie sú v zmluve vyslovene prvky podriadenosti a nadradenosti. Ak obsah zmluvy daňovníkovi nedokáže jednoznačne obhájiť príležitostný príjem podľa § 8 zákona, mal by ho uviesť v daňovom priznaní v príslušnom oddiele týkajúcom sa príležitostných príjmov nie do riadku č. 1, ale do riadku č. 13. V takom prípade však nie je možné odpočítať 500 €.

V tlačive daňového priznania typu B sa nachádza VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Na riadku 1 stĺ. 1 sa uvádza kladný rozdiel medzi príležitostnými príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona a sumou 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona. Výdavky priraďované k týmto príjmom zahrnovaným do základu dane sa na riadku 1 stĺ. 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer týchto príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Na riadku 13 sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide o príjem neuvedený na riadkoch 1 až 12, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na riadkoch 1 až 12 dva druhy príjmov úhrnom 330 eur (250 eur + 80 eur), pričom výdavky k príjmom 250 eur preukázateľne vynaložil v sume 150 eur a 100 eur vynaložil k príjmom 80 eur. Výdavky v stĺ. 2 budú spolu 230 eur (150 eur + 80 eur). Tu sa už nemôže ponížiť suma o 500 EUR. 

Záver:

Zmluva o dielo so súkromnou osobou naznačuje príležitostný príjem. Ak nie sú v nej prvky závislej práce, resp. táto fyzická osoba nevykonáva mimo tejto činnosti aj iné, kedy by bola povinná sa už registrovať na živnostenskom úrade. V zmluve o dielo je najlepšie neuvádzať pracovný čas (je to totiž typické pre závislú činnosť), mala by sa zdôrazniť samostatnosť vykonania úlohy bez závislosti na príkazoch objednávateľa, vykonávanie úlohy na vlastných prostriedkoch a na vlastnú zodpovednosť.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.