Všetky články z rubriky
354 výsledkov

...
Logo_Spravodajstvo

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice prinesie novela daňového poriadku, ktorú schválil parlament.

Logo_Spravodajstvo

Niektorým firmám ubudnú povinnosti v oblasti účtovníctva. Počíta s tým schválená novela zákona, ktorá má odstrániť tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných závierkach.

Logo_Spravodajstvo

Cezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú schválil parlament. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

tt_paragraf.jpg

V Zbierke zákonov č. 301/2019 Z. z. vyšla 146-bodová novela zákona o dani z príjmov účinnosťami od 1. decembra 2019, od 1. januára 2020, od 1. januára 2021 a jeden bod bude účinný od 1. januára 2022.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Chcete sa dozvedieť viac o téme limit odpisov pri luxusných automobiloch z pohľadu zákona o dani z príjmov? Neváhajte sa opýtať našej odborníčky na dane a účtovníctvo Ing. Zuzany Uríkovej v online rozhovore dňa 17. 10. 2019 od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Logo_Spravodajstvo

Nárok na príspevok na rekreáciu má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov. Novelu Zákonníka práce odobril parlamentný finančný výbor.

tt_kupon.jpg

Od 1. 10. 2019 sa zavádzajú nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (voucheroch), ktoré je následne možné vymeniť za konkrétny tovar alebo službu. Cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie z hľadiska DPH vo všetkých štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

dc_2019-09_tt_noviny.png

Prelistujte si aktuálne číslo Daňových novín, v ktorých Vás informujeme o aktuálnych odborných témach a sledujeme za Vás legislatívne zmeny za mesiac september.

BvP_konf.jpg

V záujme každého podnikateľa je úroveň bezpečnosti firmy zvyšovať, niektoré opatrenia je možné realizovať interne s relatívne malými nákladmi, napr. iba na čas pracovníkov, ktorí informujú, školia a nastavia vnútorné procesy. Niektoré opatrenia sú nákladnejšie a dochádza k rozhodovaniu na základe rizík a nákladov potrebných na ich zníženie či elimináciu.

minim mzda 2020.jpg

Minimálna mzda má od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura.

...

Partner