Všetky články z rubriky
331 výsledkov

...
Logo_Spravodajstvo

Niektorým firmám by mali ubudnúť povinnosti v oblasti účtovníctva. Počíta s tým novela zákona, ktorá má odstrániť tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných uzávierkach.

Logo_Spravodajstvo

Cezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

Logo_Spravodajstvo

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice má priniesť novela daňového poriadku.

Logo_Spravodajstvo

Od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.

Logo_Spravodajstvo

Zamestnanec pracoval na zaplatenie všetkých daní vyše 228 dní v roku a až následne začal zarábať iba pre seba a svoju rodinu. V tomto roku pripadol deň daňového odbremenenia na Slovensku rovnako ako vlani na 19. augusta.

tt_kufre-lietadlo.jpg

Spoločnosť dostala faktúru od cestovnej kancelárie so sídlom v Maďarsku. Faktúra je vystavená s textom „Zahraničná cesta“ a je vystavená bez DPH. Nie je konkrétne uvedené, do ktorej krajiny je táto cesta. Zahraničná cesta bola do Izraela. Je potrebné túto službu samozdaniť?

tt_platba-kartou.jpg

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k používaniu on-line registračnej pokladnice pri zmene obchodného mena podnikateľa. Podnikateľ je totiž povinný pri zmene identifikačných údajov zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici.

tt_ruka-hore.jpg

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov. Usmernenie sa vzťahuje na účtovanie úveru, z ktorého banka priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky, pričom je schválená určitá výška úverového rámca.

tt_dph.jpg

Predmetom metodického pokynu je najmä osobitná úprava uplatňovania dane pre digitálne služby určená pre zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené v členskom štáte spotreby. Najväčšou výhodou využívania osobitných úprav MOSS je zbavenie sa administratívnej záťaže v podobe povinnosti zdaniteľnej osoby – poskytovateľa digitálnych služieb – registrovať sa v každom členskom štáte spotreby.

tt_paragraf.jpg

S účinnosťou od 1. decembra 2019 a od 1. 1. 2021 sa novelou zákona o byrokracii mení a dopĺňa aj zákon o dani z príjmov. Pozrite si, ktoré konkrétne paragrafy sa menia a dopĺňajú.

...

Partner