Všetky články z rubriky
399 výsledkov

...
Logo_Spravodajstvo

Do piatka 31. 1. 2020 musia firmy a podnikatelia podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň z motorových vozidiel, ktoré využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. V prípade nezaplatenia im hrozí pokuta.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Chcete sa dozvedieť viac o téme započítanie daňovej licencie v daňovom priznaní za rok 2019? Neváhajte sa opýtať našej odborníčky na dane a účtovníctvo Ing. Kataríny Jašurkovej v online rozhovore dňa 30. 1. 2020 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

screen.jpg

Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si zhrnieme dôležité veci potrebné k podaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ako napr. aké motorové vozidlá sú predmetom dane, kto je daňovníkom na účely dane, kedy je povinný hradiť daň zamestnávateľ za zamestnanca, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť, väzba na zdaňovacie obdobie a splatnosť dane, preddavky na daň v roku 2020, zmeny v oblasti dane z motorových vozidiel v roku 2020.

Logo_Spravodajstvo

Výšku dane z nehnuteľností určujú mestá a obce, ktoré sú správcami tejto dane a rozhodujúcim termínom pre povinnosť podať daňové priznanie je deň zápisu do katastra nehnuteľností.

DP PO - ozimĂ˝.jpg

Vo videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým vám prinášame komplexný pohľad na všetky povinnosti viažuce sa k uzavretiu zúčtovacieho obdobia za rok 2019. Okrem praktických informácií súvisiacich s vyplnením daňového priznania nájdete vo videoškolení aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe.

tt_espresso-v-sialke.jpg

Môže si dať spoločnosť do daňových výdavkov kávovar pre použitie iba v kancelárii?

screen[3].jpg

Vo videoškolení nájdete súhrn praktických vedomostí, ako bez chýb zostaviť účtovnú závierku za rok 2019 s ohľadom na posledné schválené právne východiská. Pozornosť venujeme tiež inventarizácii majetku, zásadám spracovania poznámok pre jednotlivé kategórie či konkrétnym otázkam z uzatvárania účtovných kníh.

vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Chcete sa dozvedieť viac o téme daň z motorových vozidiel za rok 2019? Neváhajte sa opýtať našej odborníčky na dane a účtovníctvo Ing. Nadeždy Cígerovej v online rozhovore dňa 16. 1. 2020 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod.

dc_2019-12_tt_noviny.png

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravený.

screen_dph.jpg

Podrobný prierez novinkami v zákone o DPH, ktoré majú oproti minulému roku zasiahnuť účtovnú prax v oveľa väčšom rozsahu, vám prinášame vo videoškolení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

...

Partner