Všetky články z rubriky
491 výsledkov

...
dc_2020-07_tt_noviny.png

Začítajte sa do prázdninového čísla Daňových novín, v ktorých Vás aj počas „uhorkovej sezóny“ informujeme o aktuálnych odborných témach a sledujeme za Vás legislatívne zmeny.

tt_zviazane-sanony.jpg

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie upozorní podnikateľov na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok.

tt_ruka-s-platobnou-kartou-a-notebookom.jpg

Spoločnosť, výrobca vína, zorganizovala pre svojich obchodných partnerov ochutnávku nového ročníka svojich vín. Spoločnosť zabezpečila prenájom miestnosti, keďže nedisponuje vhodným priestorom pre takúto akciu. Zároveň bolo pozvaným obchodným partnerom zaplatené ubytovanie s raňajkami. Je náklad na takéto ubytovanie daňovým výdavkom? Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?

tt_bazen-more.jpg

Spoločnosť obstarala murovaný bazén s plochou do 25m2, obstarávacia cena bola cca 70 000 €. Zaoberá sa natáčaním videoklipov a bazén využíva pri ich natáčaní. Odpisy majetku sa uplatňujú do daňových výdavkov vo výške 80 %, 20 % je nedaňový náklad na súkromné účely. V ktorej odpisovej skupine sa bazén odpisuje?

tt_novela-zdp.jpg

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza rozsiahla novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. K zlepšeniu podnikateľského prostredia má prispieť napr. zavedenie opatrení v oblasti preddavkov na daň z príjmov, oslobodenie plnení na podporu udržania zamestnancov v čase koronakrízy, nové pravidlá pre hybridné reverzné nesúlady a pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností,...

tt_zena-zapisuje-do-kalendara.jpg

Povinnosť sa týka subjektov využívajúcich cezhraničné schémy s cieľom optimalizovať daň. Subjekty musia nahlasovať finančnej správe informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré predstavujú riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Povinnosť sa odkladá na 1. 1. 2021.

tt_lex-korona.jpg

Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-odvodových zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré prinesie tzv. "podnikateľské kilečko" z dielne Ministerstva hospodárstva SR.

iStock_000008376172XSmall.jpg

Firma nakupuje občerstvenie na zasadnutia štatutárneho orgánu, konkrétne chlebíky, ktoré predávajú aj s alumíniovou táckou. Nákup chlebíkov sa účtuje ako pohostenie a bez nároku na odpočítanie DPH, tácka sa účtuje do spotreby a zároveň si firma odpočítava DPH. Je tento postup správny?

tt_dan-z-nehnutelnosti.jpg

SZČO sa zmenilo miesto podnikania aj trvalé bydlisko, pričom tieto nie sú totožné. Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska? Doteraz bolo miesto podnikania a trvalé bydlisko totožné. Podobne aj na faktúrach má uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania?

tt_kalendar.jpg

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, alebo ktoré sa tak rozhodnú. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky i verejná obchodná a komanditná spoločnosť. Hlavnou úlohou odložených daní je rovnomerné rozloženie daňového základu, t. j. dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v jednotlivých obdobiach.

...

Partner