Všetky články z rubriky
459 výsledkov

...
tt_transakcia.jpg

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod).

banner_DC3_new_webinar-a_375x250.jpg

Pozrite si záznam z webinára, na ktorom sa lektorka zamerala na témy: podmienky poskytnutia príspevku na zamestnancov, výška príspevku na zamestnancov – 1. a 3. opatrenie, obsah žiadosti, termín, spôsob predkladania, príspevok pre SZČO, podmienky, výška (2. opatrenie), príspevky pre SZČO, spoločníkov jednoosobových sro bez príjmu (4.opatrenie), SOS dotácia pre osoby, ktoré stratili príjem (napr. dohodári).

tt_pokles-prekvapenie (1).jpg

Novela 120/2020 Z. z. rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Zmeny boli prijaté v dôsledku predĺženia lehoty na podanie daňových priznaní v čase koronakrízy.

Logo_Spravodajstvo

Zamestnávatelia a SZČO majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec tohto roka až do 31. decembra 2020 namiesto pôvodného 31. júla tohto roka. Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne, teda do konca roka 2020.

Logo_Spravodajstvo

Krajiny s výhodným zdanením lákajú slovenských podnikateľov stále viac. V prvom štvrťroku po prvý raz prekročil počet firiem, ktoré majú sídlo v niektorej z týchto krajín, hranicu 5000. Najobľúbenejšie sú pre podnikateľov USA, Holandsko a Cyprus.

ai_05_22odklad.jpg

Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nadobúda účinosť 22. 5. 2020.sa zaoberá odkladom splatnosti poistného za marec a máj 2020.

danove priznanie 2019.jpg

Odpovede na otázky týkajúce sa podania daňového priznania, predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, platenia preddavkov na daň, hlásenia o vyúčtovaní dane a poukázania podielu zaplatenej dane, ktoré poskytlo Finančné riaditeľstvo v súvislosti s epidémiou. FR SR ich priebežne aktualizuje.

tt_dp-po (1).jpg

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov vydalo vo Finančnom spravodajcovi doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v súvislosti so zvýhodneným odpočtom daňových strát v čase pandémie.

Logo_Spravodajstvo

Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra tohto roka.

tt_pokles-prekvapenie.jpg

Vláda doplnila svoje nariadenie o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého sa určuje výška príspevku „Prvej pomoci“.

...

Partner