Všetky články z rubriky
152 výsledkov

...
tt_muz-kalkulacka-sanon.jpg

Sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov.

tt_dph-2019.jpg

V poslednom zdaňovacom období roka 2019 je potrebné vykonať ročné zúčtovanie DPH a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikanie.

tt_auto-dan-2017.jpg

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

tt_2019-2020.jpg

Pri uzatváraní kalendárneho roka je potrebné v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku a ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

tt_notebook-stol.jpg

Daňový režim Patent Box umožňuje využívať viaceré výhody pri zdanení príjmov v nadväznosti na výskum a vývoj, ktorého výsledkom je nehmotný majetok.

tt_bankovky-kalakulacka.jpg

Účtovné jednotky povinne inventarizujú pokladničnú hotovosť minimálne jedenkrát za rok, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (najčastejšie k 31. 12.). Túto povinnosť vám uľahčíme vzorom internej smernice.

tt_kalendar-stolovy-15-teho.jpg

V podnikaní dochádza, predovšetkým z hľadiska opatrnosti, k vystavovaniu a následnej úhrade predfaktúr pred dodaním tovaru alebo služby. Ako postupovať z daňového a účtovného hľadiska?

tt_uctovne-jednotky.jpg

Mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé veľkostné skupiny účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania vrátane náčrtu náležitostí účtovnej závierky.

tt_novela-zdp.jpg

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. Prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

tt_dph1.jpg

Cieľom novely 368/2019 Z. z. je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ. Prezrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona o DPH prináša od januára 2020.

...

Partner