Všetky články z rubriky
165 výsledkov

...
tt_rusko-gel-respirator (1).jpg

Náklady na ochranné prostriedky, zabezpečenie prostredia pre účely ochrany zdravia (nákup čistiacich, hygienických potrieb, ochranných masiek, rúšok) sa stáva nutnosťou. Je možné ich daňovo uznať a odpočítať DPH?

tt_covid-19-otaznik.jpg

Výber najčastejších otázok a odpovedí z Finančného riaditeľstva z oblasti dane z príjmov, DPH a ERP v súvislosti s mimoriadnou situáciou
AKTUALIZOVANÉ a DOPLNENÉ k 30.3.

tt_30-jun (1).jpg

Štát odpustí firmám aj občanom sankcie za oneskorené podanie daňového priznania dane z príjmu, pokiaľ toto priznanie podajú a daň zaplatia do konca júna.

tt_budik-post-it.jpg

Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na novom tlačive najneskôr do 31. 3. 2020.

tt_dp-po-2016.jpg

Pre fyzické a právnické osoby, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky, je umožnený MIMORIADNY odklad daňového priznania do konca mája, a to bez oznamovania a bez sankcií.

tt_kalkulacka-s-kavou-na-stole.jpg

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie majú okrem oslobodených príjmov a príjmov vyberaných zrážkou aj iné druhy príjmov, vzniká im povinnosť podať daňové priznanie.

tt_dp-po.jpg

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019.

tt_dp-bankovky.jpg

Ktoré príjmy má fyzická osoba zdaniť, ako správne vyčísliť daňovú povinnosť k dani z príjmov za rok 2019 a ako vyplniť nové tlačivo daňového priznania.

tt_dph-2020.jpg

Od 1. 1. 2020 sa sprísňujú podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Za január 2020 sa podávajú už nové tlačivá daňového priznania a súhrnného výkazu k DPH, pozrite si poučenia na ich vyplnenie.

tt_elektronicka-pokladnica.jpg

Od 1. januára 2020 už musia všetky podnikateľské subjekty používať pokladnicu e-kasa klient. Predstavíme poslednú novelu zákona o ERP obsahujúcu niektoré úľavy.

...

Partner