Všetky články z rubriky
130 výsledkov

iStock_000009568865Large.jpg

Prinášame podrobnosti, špecifiká účtovania a účtovné súvzťažnosti na jednotlivých účtoch účtových skupín účtovej triedy 5 - Náklady.

tt_leasing.jpg

Daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtujúcu v sústave JÚ.

tt_kalkulacka-pero-eurobankovky.jpg

Článok sa zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté.

tt_otaznikova-usmev-pocitac.jpg

Obchodné spoločnosti a družstvá založené s cieľom podnikania účtujú v PÚ. Vysvetlíme niektoré rozdiely účtovných postupov v jednotlivých typoch obchodných spoločností a v družstve.

tt_novostavba-bytovky.jpg

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú účtovnými jednotkami a sú povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku. V určitých prípadoch nemusia podávať daňové priznanie.

tt_puta-eurobankovky.jpg

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku majetkovú ujmu. Ako sa s ňou vyrovnať z pohľadu daní a účtovníctva?

tt_domcek-peniaze.jpg

Pri vykonávaní obchodnej činnosti v zahraničí si treba dať pozor, či tam podnikateľovi nevznikne stála prevádzkareň. Aké sú princípy jej vzniku a spôsoby zdaňovania?

tt_zito-na-poli.jpg

Poľnohospodársky podnik je účtovnou jednotkou. Priblížime špecifiká účtovania pri rastlinnej i živočíšnej výrobe a pri hospodárení s pôdou.

tt_muz-oblek-percento.jpg

V článku sa venujeme odmenám obchodných zástupcov. Aké sú špecifiká pri dani z príjmov alebo dani z pridanej hodnoty? Rozoberieme si základné pravidlá, ktoré je nutné zohľadniť.

tt_danova-optimalizacia.jpg

Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. Účtovná jednotka musí vedieť aplikovať možnosti, ktoré jej poskytuje zákon o dani z príjmov, pri uplatnení si výdavkov do základu dane.

Partner