Všetky články z rubriky
174 výsledkov

...
tt_interne-smernice.jpg

Stiahnite si vzor internej smernice. Upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné uchovávanie písomností.

tt_tax-time.jpg

Lehota na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 bola posunutá do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Vďaka pozitívnemu vývoju to môže byť už čoskoro. Je toho veľa, na čo nezabudnúť a čo zvládnuť – pomôžeme vám.

tt_zena-dp-otaznik.jpg

Vytipovali sme niektoré problematické okruhy z oblasti dane z príjmov právnickej osoby a prinášame ich správne posúdenie vo vzťahu k zisťo­vaniu základu dane za zdaňovacie obdobie 2019.

tt_podanie-ruk-10-2018.jpg

Medzinárodné zdaňovanie príjmov u daňovníka si vyžaduje správne posúdenie jeho rezidencie, prípadne stanovenie stálej prevádzkarne, ktorá mu vznikne v zahraničí. Prinášame 20 ilustrácií možného zdanenia príjmov zo zahraničia.

tt_zena-s-ruskom.jpg

Novela č. 96/2020 Z. z. prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane...

tt_pp-podcast.jpg

Podcasty z oblasti daní a miezd aj na aktuálne témy v súčasnej mimoriadnej situácii.

tt_drevenne-kocky.jpg

Úprava v Lex korona I. stanovuje špeciálne lehoty na vykonanie určitých úkonov. Ako sa menia lehoty na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní preddavkov, poukazovania a použitia 2 % dane, platenia preddavkov na daň z príjmov?- aktualizované po účinnosti zákona č. 96/2020 Z. z.

uctovne-suvztaznosti-2020-375x250.jpg

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2020. Obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 1. 1. 2020.

tt_vedenie-ju-2020.jpg

Praktická online príručka Vedenie jednoduchého účtovníctva vám pomôže pri účtovaní počas roka 2020, ako aj pri zostavovaní účtovnej závierky.

tt_lex-korona-fin-opatrenia (2).jpg

Bližšie rozoberáme opatrenia zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 účinné od 4. apríla 2020.

...

Partner