Všetky články z rubriky
228 výsledkov

...
tt_kalkulacka-sportovci-umelci.jpg

Zmeny pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti športu a kultúry. Novinky sa týkajú rozšírenia okruhu príjmov od dane oslobodených a zdaňovania týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

tt_kosik-mobil.jpg

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Vysvetlíme podstatu zmien a vplyv na e-commerce oblasť vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa.

tt_uz-obalky.jpg

Úplné znenia zákonov – jeden z najstarších a najobľúbenejších produktov Poradcu podnikateľa – vydávame už viac ako 23 rokov. Známa skratka na obálke každej publikácie „ÚZ“ znamená, že ide o Úplné znenie zákona – daného konkrétneho zákona, ktorý publikácia obsahuje.

tt_doktorka-fonendoskop1.jpg

Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z pohľadu dane z príjmov, osobitne aj počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie? Pristavíme sa pri preventívnych prehliadkach poskytnutých zo sociálneho fondu.

tt_mikrodanovnik.jpg

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké sú podmienky na získanie tohto štatútu? Prostredníctvom príkladov a praktických rád vysvetlíme výhody vyplývajúce z tohto nového postavenia.

tt_otvorena-kniha-s-paragrafmi (1).jpg

Prechádzame jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia daňového poriadku, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

tt_dokumenty-na-stole.jpg

Najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa stretnete v praxi. Účtovný doklad vs. faktúra, dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti, oprava základu dane - aj pri nevymožiteľných pohľadávkach, spolu 40 špecifických príkladov.

DC-NTB-375.png

V rámci časti Moje DC pribudla nová funkcia Moje chaty - archív vašej chatovej komunikácie s odborníkmi v Daňovej pohotovosti.

tt_us-2021 (1).jpg

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2021. Obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa jednotlivých účtových tried a skupín po zmenách platných od 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021.

tt_muz-s-50-eurovymi-bankovkami-v-ruke.jpg

Rozoberieme zdanenie podielov na zisku vyplácaných podľa Obchodného zákonníka, zdanenie dividend podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a podielov na zisku podľa smernice ATAD 2 (reverzné hybridy).

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.