Všetky články z rubriky
205 výsledkov

...
tt_dan-z-nehnutelnosti.jpg

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2021 je pondelok 1. február 2021. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, na akom tlačive a ako ho vyplniť?

tt_zuctovanie-dph-2020.jpg

Nezabudnite v poslednom zdaňovacom období roka 2020 vykonať ročné zúčtovanie DPH a upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikanie. Poradíme, ako na to.

tt_kladivko-dph.jpg

Prinášame komplexný prehľad zmien a nových úprav zákona o DPH účinných od 1. januára 2021, resp. od 1. júla 2021.

tt_bankovky-kalakulacka.jpg

Účtovné jednotky povinne inventarizujú pokladničnú hotovosť minimálne jedenkrát za rok, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (najčastejšie k 31. 12.). Túto povinnosť vám uľahčíme vzorom internej smernice.

tt_terminal-e-kasa.jpg

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Zmenil sa spôsob evidencie tržieb v hotovosti, niektoré situácie sú špecifické a pri nich sa pristavíme.

tt_otazniky-kava (1).jpg

Účtovné jednotky si často zamieňajú rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

tt_dph-v-ju.jpg

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme praktické otázky a na príkladoch vysvetlíme problematické situácie.

tt_zena-za-kopou-sanonov.jpg

Postúpenie pohľadávky predstavuje iný spôsob vyradenia pohľadávky z majetku ako v prípade jej uhradenia. Zaúčtované vyradenie postúpenej pohľadávky nie je automaticky aj daňovým výdavkom. Aké sú pravidlá zahrnovania postúpenej pohľadávky do daňových výdavkov?

tt_ready-made-sro.jpg

Ready made spoločnosť je novovzniknutá obchodná spoločnosť, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Aké sú výhody a riziká kúpy ready made s. r. o., aké sú podmienky z pohľadu registrácie pre daň z pridanej hodnoty?

tt_webinar-02-11-2020.jpg

Pozrite si záznam z webinára. Dozviete sa, na čo si dávať pozor pri uzatváraní či pripomienkovaní obchodných zmlúv, ako zabezpečiť plnenia zmluvných povinností zabezpečovacími inštitútmi, plnenie zmluvy/omeškanie s plnením, ako skončiť zmluvné vzťahy, ako uplatniť nároky z obchodných zmlúv,...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.