Všetky články z rubriky
146 výsledkov

tt_kalendar-stolovy-15-teho.jpg

V podnikaní dochádza, predovšetkým z hľadiska opatrnosti, k vystavovaniu a následnej úhrade predfaktúr pred dodaním tovaru alebo služby. Ako postupovať z daňového a účtovného hľadiska?

tt_uctovne-jednotky.jpg

Mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé veľkostné skupiny účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania vrátane náčrtu náležitostí účtovnej závierky.

tt_novela-zdp.jpg

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. Prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

tt_dph1.jpg

Cieľom novely 368/2019 Z. z. je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ. Prezrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona o DPH prináša od januára 2020.

tt_nakup-predaj.jpg

Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov.

iStock_000018525921XSmall.jpg

Analyzujeme zdaňovanie príjmu z prenájmu nehnuteľností, a to aj z aspektu BSM, uplatňovania výdavkov, registračnej a oznamovacej povinnosti, pristavíme sa i pri príjme z predaja prenajímanej nehnuteľnosti.

tt_dokumentacia.jpg

Ponúkame konkrétne vzorové príklady, ako viesť dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva financií SR.

tt_kladivko-bankovky.jpg

Problematika daňových výdavkov je špecifická. Prinášame príklady z praxe, pri ktorých je niekedy problém pri posudzovaní daňovej uznateľnosti výdavku.

tt_muz-priepast.jpg

Podnikatelia často zvažujú výhody a nevýhody rôznych foriem podnikania. Po prehodnotení vývoja podnikateľskej činnosti sa rozhodnú zmeniť právnu formu podnikania. Pozrite si rôzne spôsoby transformácie fyzickej osoby na právnickú osobu.

tt_minca-sadenicka.jpg

Jedným z efektívnych spôsobov zhodnotenia voľných finančných prostriedkov je investovanie do cenných papierov. Ako ich správne oceniť a zaúčtovať?

Partner