Všetky články z rubriky
184 výsledkov

...
tt_papierova-vlna.jpg

V príspevku objasníme, ako pohyb virtuálnej meny zobraziť v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve, či už ide o transakciu na verejnom trhu alebo individuálny obchod, ťažbu, nadobudnutie výmenou za tovar, prípadne službu.

tt_lex-korona-fin-opatrenia.jpg

Prinášame prehľadnú rekapituláciu doteraz prijatej daňovej „korona legislatívy“ spolu s vysvetlením jej reálnej uplatniteľnosti.

podcast_375x250px.jpg

Vypočujte si zaujímavé informácie na aktuálne daňové témy - rôzne druhy príjmov FO v daňovom priznaní, zvýhodnený odpočet daňovej straty počas pandémie, príspevky pre podnikateľov v čase pandémie a zákon „Lex Korona“.

tt_zlozky-a-prepisovacka.jpg

Pozrite si záznam z webinára k náležitostiam účtovných dokladov v praxi roka 2020 s ohľadom na povinnosti zamestnancov pri ich zostavovaní. Upozorníme tiež na správny spôsob ich podpisovania a časté kontrolné nedostatky.

tt_dve-zeny-uctovnicky.jpg

Daňový subjekt môže podať žiadosť o prerušenie daňovej kontroly hocikedy v priebehu výkonu daňovej kontroly až do dňa skončenia daňovej kontroly.

tt_zena-s-ruskom.jpg

Článok sa venuje „koronaúčtovníctvu“. Vysvetľuje, ako v účtovníctve zachytiť rôzne formy štátnej pomoci – dotácie na podporu udržania prevádzky, udržania zamestnanosti a podporu SZČO, odklad splácania úveru alebo poistného, ako aj odpustenie platenia poistného.

tt_otazniky-kava.jpg

Príspevok je zameraný na niektoré vymedzené druhy príjmov (podiely na zisku, príjem z likvidačného zostatku, špecifiká pri zdaňovaní príjmov z príležitostnej činnosti a pod.) vo väzbe na daňový, ale aj účtovný aspekt.

tt_prekvapenie-lupa.jpg

S cieľom podporiť malé a stredné podnikanie bol zavedený nový inštitút „mikrodaňovník“. Táto špecifická skupina daňových subjektov bude môcť využívať viaceré zvýhodnenia, ktorým je venovaná pozornosť v tomto príspevku.

tt_zena-v-kancelarii-za-stolom.jpg

Veľká novelizácia zákona o dani z príjmov sa dotkla aj oblasti odpisovania hmotného majetku. Zmeny súvisia aj so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily.

tt_koleso-mince.jpg

V čase krízového obdobia a stagnujúcej ekonomiky sa dostáva do popredia riadenie cash flow a snaha zabezpečiť vo firme dostatočnú likviditu.

...

Partner