Sadzby dane z nehnuteľností 2014

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ponúkame prehľad sadzieb dani a hodnôt nehnuteľností pre rok 2014 pre výpočet dane z nehnuteľností.

Obsah

Dátum publikácie:9. 1. 2014
Autor:S-EPI, s.r.o.
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z nehnuteľnosti; Miestne poplatky
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2014

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do termínu 31. 1. 2014 za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2013, a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod.

 

Sadzby dane z nehnuteľností 2014 za krajské mestá (pre zobrazenie sadzby kliknite na názov mesta alebo na začiatku článku v boxe "Obsah"):


Hodnoty ornej pôdy a trvalých trávnych porastov pre jednotlivé mestá a obce nájdete pri sadzbách dane z nehnuteľností.

Názov katastrálneho územia

Hodnota v eurách/m2

OP

TTP

Slovenská republika

0,5277

0,0401

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: S-EPI, s.r.o.

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.