Odvody od 1. 7. 2013

Prehľad odvodov poistného od 1. 7. 2013 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

  • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
  • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený

Dátum publikácie:12. 7. 2013
Právny stav od:1. 7. 2013
Právny stav do:31. 12. 2013

Anotácia:

Prehľad odvodov poistného od 1. 7. 2013 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

  • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
  • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený

Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“),
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“),
  • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZSDS“),
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“),
  • opatrenia MPSVR SR č. 136/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 vo výške 9 432 €, čo je 786 €/mesiac, z ktorého sa určuje v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 minimálny a maximálny vymeriavací základ,
  • nariadenia vlády SR č. 326/2012 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2013 na sumu 337,70 €/mesiac. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZP a ZSP neurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka práce v prípade, ak odpracujú celý mesiac.

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Tabuľka č. 1.1
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.2
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 131 ods. 2 písm. b) bod 1 ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP

14 %

StSp
2. pilier

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 22 písm. a) ZSDS
§ 23 ods. 1 ZDSP
§ 138 ods. 1 ZSP

neplatí

4 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.3
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený
max. VZ z neobmedz. VZ
zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.4
Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

14 %

max. VZ 94 320,00 € –13 204,80 €

preddavky zráža a odvádza platiteľ dividend vyplatených za účtovné obdobie 2013

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP
§ 13 ods. 6 a 9 písm. c) ZZP
§ 17 ods. 4 ZZP

§ 20 ods. 6 ZZP

§ 38b ods. 9 ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
podiel na zisku
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

25,2 %

23,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.5
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 1.6
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.7
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený a dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 33,77 €
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 1.8
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,88 €
max. VZ 3 930,00 € – 196,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 6,75 €
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

Tabuľka č. 1.9
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ktorý sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, posúdený podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,88 €
max. VZ 3 930,00 € – 196,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 6,75 €
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 písm. b) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 47,27 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 13,50 €
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 10,13 €
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 337,70 € – 2,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 3,37 €
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 0,84 €
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 337,70 € – 16,04 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

2. Zamestnanec v právnom vzťahu s príjmom podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý zakladá nárok na pravidelný a nepravidelný príjem

Tabuľka č. 2.1
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

34,15 %

13,4 %

47,55 %

Tabuľka č. 2.2
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

Tabuľka č. 2.3
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,15 %

9,4 %

39,55 %

Tabuľka č. 2.4
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy, poberateľ starobného dôchodku, poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

28,75 %

8,00 %

36,75 %

Tabuľka č. 2.5
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 196,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

28,15 %

10,4 %

38,55 %

Tabuľka č. 2.6
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 196,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9 %

35,75 %

Tabuľka č. 2.7
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,15 %

10,4 %

41,55 %

3. Zamestnanec s príjmom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce

Tabuľka č. 3.1

Zamestnanec s pravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 39,30 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 3.2

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 18 ods.1, § 135, § 138 ods. 8 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

32,80 %

11,0 %

43,80 %

Tabuľka č. 3.3

Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

min. VZ 337,70 € – 4,72 €
max. VZ 3 930,00 € – 55,02 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 3.4

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 393,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,8 %

8 %

37,8 %

Tabuľka č. 3.5

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ invalidného dôchodku, poberateľ invalidného výsluhového dôchodku a študent do 26 rokov na základe dohody o brigádnickej práci študentov s príjmom nad 155 € (bez predloženia čestného vyhlásenia na uplatnenie zvýhodnenia platenia odvodov)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

22,80 %

7 %

29,8 %

Tabuľka č. 3.6

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

19,8 %

4 %

23,8 %

Tabuľka č. 3.7

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak do 18 rokov veku s príjmom maximálne do 66 € a študent nad 18 rokov do 26 rokov s príjmom maximálne do 155 €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia predložil čestné vyhlásenie

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

neplatí

neplatí

0 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1 ZSP, § 138 ods. 8 ZSP,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

0 %

Celkom

1,05 %

0 %

1,05 %

Tabuľka č. 3.8

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak nad 18 rokov veku s príjmom nad 66 € a študent nad 18 rokov do 26 rokov s príjmom do 155 €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia odvodov predložil čestné vyhlásenie

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

naplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy viac ako 66 €/mesiac alebo zo sumy viac ako 155 €/mesiac

max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy viac ako 66 €/mesiac alebo zo sumy viac ako 155 €/mesiac

max. VZ 3 930,00 € – 157,20 €

§ 4 ods. 5 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy viac ako 66 €/mesiac alebo zo sumy viac ako 155 €/mesiac

max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy viac ako 66 €/mesiac alebo zo sumy viac ako 155 €/mesiac max. VZ 3 930,00 € – 117,90 €

§ 4 ods. 5 ZSP
§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1 ZSP, § 138 ods. 8 ZSP,
§ 293by ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 3 930,00 € – 9,82 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy viac ako 66 €/mesiac alebo zo sumy viac ako 155 €/mesiac
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

22,8 %

7 %

29,8 %

4. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

Tabuľka č. 4.1

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP

Celkom

47,15 %

Tabuľka č. 4.2

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol vyšší ako 4 716 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP

Celkom

47,15 %

Tabuľka č. 4.3
SZČO – povinne
nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol vyšší ako 4 716,00 €, ktorá platí dobrovoľne aj PvN

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

2 %

min. VZ 393,00 € – 7,86 €

max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 136 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 4.4

SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol vyšší ako 4 716 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP

Celkom

41,15 %

Tabuľka č. 4.5

SZČO – poberateľ invalidného dôchodku a SZČO, ktorá sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol vyšší ako 4 716 €

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 393,00 € – 27,51 €
max. VZ 3 930,00 € – 275,10 €

§ 12 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP

Celkom

40,15 %

Tabuľka č. 4.6
SZČO
– povinne zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol nižší ako 4 078,88 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol nižší ako 4 716 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

Tabuľka č. 4.7
SZČO –
povinne zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol nižší ako 4 078,88 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol nižší ako 4 716 € a je poberateľom invalidného dôchodku alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy o viac ako 50 %

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 393,00 € – 27,51 €
max. VZ 3 930,00 € – 275,10 €

§ 12 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

Celkom

7 %

Tabuľka č. 4.8

SZČO – 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, ktorej príjem za rok 2011 bol nižší ako 4 078,68 € a od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, ktorej príjem za rok 2012 bol nižší ako 4 716 € a je dobrovoľne poistená

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne

4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne

18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne

6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí dobrovoľne

2 %

min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 136 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

platí dobrovoľne

4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP

Celkom

49,15 %

5. Samoplatiteľ

Tabuľka č. 5.1

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e)
a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

Tabuľka č. 5.2
Samoplatiteľ
(dobrovoľne nezamestnaná osoba) – osoba so zdravotným postihnutím

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) – osoba so zdravotným postihnutím

ZP

7 %
min. VZ 393,00 € – 27,51 €
max. VZ 3 930,00 € – 275,10 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e) a ods. 2 ZZP
§ 11 ods. 2 ZZP

Celkom

7 %

Tabuľka č. 5.3
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
min. VZ 393,00 € – 55,02 €
max. VZ 3 930,00 € – 550,20 €

§ 12 ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 3 ZZP a § 11 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí dobrovoľne 2 %
min. VZ 393,00 € – 7,86 €
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 5.4
Dobrovoľné dôchodkové poistenie
(DDP)

Poistenie

Každá osoba,
ktorá dovŕšila 16 rokov,
má na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý a prechodný pobyt
a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok

§ 15 ods. 4 ZSP

StP

18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP
,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

RFS

4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €
§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 4, 5 a 7 ZSP

Celkom

28,75 %

Tabuľka č. 5.5
Dobrovoľné nemocenské poistenie
(DNP)

Poistenie

Každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov, má na území SR trvalý pobyt,
povolenie na prechodný pobytalebo povolenie na trvalý pobyt, ak

a) nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

b) nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku a

c) je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená
(DDP)

§ 14 ods. 2 ZSP

NP

4,4 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

StP

18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

IP

6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

RFS

4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. c)
§ 138 ods. 4 a 5 a 7 ZSP

Celkom

33,15 %

Tabuľka č. 5.6

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Poistenie

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

§ 15 ods. 4 ZSP

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť

a) fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená

§ 19 ods. 2 písm. a) ZSP

NP

4,4 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. b) ZSP

min. VZ 393,00 € – 17,29 €
max. VZ 3 930,00 € – 172,92 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

StP

18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 393,00 € – 70,74 €
max. VZ 3 930,00 € – 707,40 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 393,00 € – 23,58 €
max. VZ 3 930,00 € – 235,80 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

RFS

4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 393,00 € – 18,66 €
max. VZ 3 930,00 € – 186,67 €

§ 137 písm. c)
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP

PvN

2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 393,00 € – 7,86 €
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 ZSP

Celkom

35,15 %

Tabuľka č. 5.7

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (DPvN)

Poistenie

Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti (samostatne) môže byť len samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a

1. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo

2. má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 prvej vete ZSP a nie je poberateľ dôchodku

§ 19 ods. 2 písm. b) a 3 písm. b) ZSP

PvN

2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 393,00 € – 7,86 €
max. VZ 3 930,00 € – 78,60 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP

Celkom

2 %

6. Poistenie z príjmu z dividend

Tabuľka č. 6.1

Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým sú dividendy podľa ZZP, bez príjmu zo zárobkovej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

14 %

max. VZ 94 320,00 € – 13 204,80 €

preddavky zráža a odvádza platiteľ dividend vyplatených za účtovné obdobie 2013

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP
§ 13 ods. 6 a 9 písm. c) ZZP
§ 17 ods. 4 ZZP

§ 20 ods. 6 ZZP

§ 38b ods. 9 ZZP

14 %

7. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP

Tabuľka č. 7.1
Osoba s príjmom len podľa § 7 a § 8 ZDP

Poistenie

Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP

ZP

14 %
zo základu dane za rok 2013 zaplatí najskôr v roku 2014 pri podaní RZZP za rok 2013

§ 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP

§ 13 ods. 7 ZZP

Celkom

14 %

Použité skratky:

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

RZZP

Zdravotné poistenie

ZP

Nemocenské poistenie

NP

Dôchodkové starobné poistenie

StP

Dôchodkové starobné sporenie

StSp

Invalidné poistenie

IP

Úrazové poistenie

ÚP

Poistenie v nezamestnanosti

PvN

Garančné poistenie

GP

Rezervný fond solidarity

RFS

Minimálny vymeriavací základ

min. VZ

Maximálny vymeriavací základ

max. VZ

VZ sa neobmedzuje

ÚP

Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia

StP

Zdravotné poistenie platí iba v mesiaci,
v ktorom má vyplatený príjem

ZP

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

DDP

Dobrovoľné nemocenské poistenie

DNP

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

DPvN

POZNÁMKA

1. Sociálne poistenie

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) ZSP, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, ktorým je ZDP, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca a príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu, napr. § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (§ 138 ods. 1 ZSP).

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca (§ 138 ods. 8 ZSP).

Vymeriavací základ od 1. 7. 2013 povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania, je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka (§ 138 ods. 2 ZSP).

Vymeriavací základ poistenca, ktorý je dobrovoľne poistený, je ním určená suma (§ 138 ods. 4 ZSP).

Minimálny vymeriavací základ

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (§ 138 ods. 5 ZSP).

Maximálny vymeriavací základ

Od 1. 1. 2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky druhy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia, ktoré ostáva bez obmedzenia) a zdravotného poistenia zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie (§ 138 ods. 6 a 7 ZSP), maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu na zdravotné poistenie (§ 13 ods. 9 ZZP).

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 je 9 432 € (zákon č. 136/2012 Z. z.).

Jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2011 je 786 € = priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2011.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2013 je 393 €/mesiac (50 % zo 786 €), maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2013 je 3 930 €/mesiac (786 € x 5), 47 160 €/rok (3 930 € x 12 mesiacov).

Na zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Na zamestnanca s nepravidelným príjmom sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (§ 138 ods. 17 ZSP).

Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol (§ 129 ods. 2 ZSP).

Zárobková činnosť podľa ZSP pre zamestnanca je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDP okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu, pre samostatne zárobkovo činnú osobu je dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (§ 3 ods. 1 písm. a) a b) ZSP).

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby upravuje § 21 ZSP.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 ZSP, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 ZSP.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. 7. 2012, ak jej príjem z podnikania za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 € a od 1. 7. 2013, ak jej príjem z podnikania za rok 2012 bol vyšší ako 4 716 €.

Výnimky z platenia poistného

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSP neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za zamestnanca ani zamestnávateľ.

Poistenie v nezamestnanosti sa podľa § 19 ods. 3 ZSP nevzťahuje na zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek.

Poistné z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce výnimočne uzatvárať s fyzickým osobami:

Povinnosť platiť poistné závisí od toho, či osoba vykonávajúca prácu na základe dohody dosahuje pravidelný alebo nepravidelný príjem, či ide o poberateľa dôchodku alebo žiaka strednej školy, študenta vysokej školy a či si uplatňujú odvodové zvýhodnenie pri DBPŠ.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku (§ 227 ods. 1 ZP).

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 ZSP z dohody o brigádnickej práci študentov pre žiaka strednej školy, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, je suma vo výške 8,39 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši vek 18 rokov (8,39 % zo 786 € = 65,9454 € = 66 €), pre študenta vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku, suma vo výške 19,72 % (19,72 % zo 786 € = 154,9992 € = 155 €) až do konca kalendárneho roka, v ktorom študent dovŕši 26 rokov veku. Uvedené sumy sa zaokrúhľujú na celé euro nahor a na príslušný kalendárny rok sa ustanovia opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu SR a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnom roku.

2. Zdravotné poistenie

Vymeriavací základ upravuje § 13 ZZP. Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) ZZP dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 určí vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) ZZP z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) ZZP dosiahnutého v roku 2011, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9 (§ 38b ods. 1 ZZP).

Vymeriavací základ poistenca, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (z dividend) a má povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu, je suma vyplatená v kalendárnom roku.

Poistné platí aj poistenec, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP (z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a ostatných príjmov podľa § 8 ZDP). Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb v rozhodujúcom období.

Minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa na zdravotné poistenie je 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (50 % zo 786 € = 393 €).

Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol (§ 13 ods. 17 ZZP).

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre rok 2013 je 47 160 € (60 x 786 €), maximálny vymeriavací základ zvýšený o sumu vyplatených dividend za rok 2013 je najviac 120-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, čiže 94 320 € [§ 13 ods. 9 písm. c) ZZP].

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie môže za rok 2013 dosiahnuť v prípade osoby, ktorá mala vyplatené podiely na zisku, sumu až 141 480 €.

Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (§ 13 ods. 17 ZZP). Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (§ 16 ods. 1 ZZP).

Zárobková činnosť zamestnanca podľa ZZP je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 ZDP, okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Zárobková činnosť pre samostatne zárobkovo činnú osobu je dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 ZDP, a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa ZDP.

Osoba so zdravotným postihnutím je fyzická osoba

a) uznaná za invalidnú podľa § 70 až § 73 ZSP,

b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % (§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

3. Starobné dôchodkové sporenie

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej a zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2 ZSP, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.