Dotácia pokladnice spoločníkom

Od 29. 4. 2015 je zmena zákona, ktorá hovorí, že sa už pokladnica nemôže dotovať vkladmi spoločníkov – účet 211/365. Ovplyvnila táto zmena i vyplácanie cestovných náhrad spoločníkom cez pokladnicu 365/211? Alebo sa táto zmena zákona vzťahuje výlučne len na dotácie pokladnice?

Dátum publikácie:6. 5. 2016
Autor:Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od:29. 4. 2015

tt_bankovky-s-rukou

Ustanovenie § 121 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s účinnosťou od 29. 4. 2015 hovorí, že spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Pôžička podľa Občianskeho zákonníka môže byť aj bezúročná.

Účtovná jednotka, ak prijme pôžičku od spoločníka, zúčtuje ju účtovným zápisom 221/365 (479 v prípade dlhodobej pôžičky), v prípade úrokov pôjde o účtovný zápis 562/365 (479).

Podľa § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ak prevyšuje 5 000 €, a tiež platba, ktorá prevyšuje 15 000 € medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Platbou v hotovosti sa rozumie podľa § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Zákon nerozlišuje právny dôvod platby. Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Záver:

Podľa novely Obchodného zákonníka môže spoločník poskytnúť peňažné prostriedky spoločnosti v prípade tzv. úverového financovania inak ako vkladom hotovosti. Výplata cestovných náhrad spoločníkom v hotovosti je možná aj nad sumu 5-tisíc €. V prípade viacerých samostatných platieb (čiastkové platby) vyplývajúcich z jedného právneho vzťahu je hodnotou platby v hotovosti súčet týchto samostatných platieb, t. j. jeho celková hodnota.

 

Poznámka redakcie:
§ 121 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.