Poznáte Daňovú a Mzdovú pohotovosť?

Záujem o služby Daňovej pohotovosti každoročne stúpa. Spýtali sme sa tých najpovolanejších – odborných poradcov Daňovej pohotovosti, ako zvládajú tento nápor otázok a aké to vlastne je byť poradcom u Poradcu podnikateľa.

Dátum publikácie:6. 2. 2020
Autor:Redakcia - Daňové centrum

6n

Záujem o služby Daňovej a Mzdovej pohotovosti Poradcu podnikateľa každoročne stúpa.

Je to bezplatná odborná služba pre predplatiteľov a je poskytovaná v rôznych formách.

V daňovej sezóne, najmä do podania daňových priznaní, je záujem enormný, a tak sme sa spýtali tých najpovolanejších – odborných poradcov Daňovej a Mzdovej pohotovosti, ako zvládajú tento nápor otázok a aké to vlastne je byť poradcom u Poradcu podnikateľa.

Prinášame niekoľko konkrétnych odpovedí priamo z kuchyne Daňovej a Mzdovej pohotovosti:

„Každý pracovný deň prináša poradcovi zaujímavé situácie. Klienti sa na nás obracajú s rôznymi otázkami a každá má viac uhlov pohľadu. Akákoľvek otázka je jedinečná, pretože reagujeme na konkrétnu situáciu zákazníka. Ak je to rozsiahlejší problém, aj sa poradíme, premyslíme možnosti a odpovieme čo najskôr. Jednoduchšie otázky vybavíme najrýchlejšie pri chatovom poradenstve.“

„Zákazníci sa na nás obracajú denne, a to prostredníctvom portálov Daňové centrum, Mzdové centrum a portálu Verejná správa. Najčastejšie využívajú telefón alebo chat, kde riešia akútne problémy, ktoré vyžadujú odpovede priamo v danom čase. Otázky však dostávame aj do listárne, čiže emailom. Vtedy máme priestor podrobiť zadanie hlbšiemu skúmaniu a často sa spolu aj radíme.“

„Je to práca, ktorá je veľmi zaujímavá a človek sa pri nej musí neustále vzdelávať, čo je pre mňa osobne veľké plus, keďže som nadšenec pre oblasť daní a účtovníctva. Práca poradcu vyžaduje vycibrené znalosti v oblasti daní, najmä dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, miestnych daní, účtovníctva, ako aj široký všeobecný prehľad. Denne sa na nás obracajú desiatky klientov s prosbou o pomoc, žiadajú nás, aby sme im pomohli nájsť najvhodnejšie riešenia ich problémov. Na konci dňa nás teší, že sme mohli našim klientom pomôcť pri riešení ich problémov, ale rovnako nás napĺňa pocit, že sme sa aj my posunuli o krok vpred a aj vďaka našim zákazníkom neustále napredujeme na ceste za vyššou profesionalitou s cieľom byť najlepšími expertmi pre oblasť daní a účtovníctva na Slovensku – a to je Daňová a Mzdová pohotovosť, služba firmy Poradca podnikateľa.“

„Ak si klient našej firmy nevie rady, odborný poradca je tu práve pre neho. Je to veľmi inšpirujúca práca a ten pocit, že skutočne denno-denne pomáhame svojimi odpoveďami, je pre mňa motivujúci.“

„Zákazníci PP sú sčítaní a odborne zdatní, často si potrebujú len potvrdiť svoj názor, niekedy očakávajú podporu alebo radu z iného pohľadu. Cítime, že poslanie poradcu v PP je maximalizovať spokojnosť zákazníkov, a tým môžeme aj my pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie u nás.“

„Keď sme s odborným poradenstvom v PP pred rokmi začínali, znamenalo to položiť otázku prostredníctvom pevnej linky alebo ju poslať klasickou poštou v obálke. Dnes si náš predplatiteľ môže vyberať formu konzultácie, ktorá mu najviac vyhovuje. Flexibilne, rýchlo a spoľahlivo získa fundovanú odpoveď. Technológie nás vťahujú do pracovní a kancelárií našich zákazníkov – ešte nikdy sme si neboli tak blízko.“ 

Ďakujeme, že sa pýtate – posúva nás to vpred.

A práve o to nám v PP ide – aby naši zákazníci vedeli, že sú na správnom mieste – u správneho tímu odborníkov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, ktorí majú svoju prácu radi a sú expertmi vo svojej oblasti.

 

Ponúkame aj niekoľko záberov tímu Daňovej a Mzdovej pohotovosti zo spoločného fotenia k 30. výročiu spoločnosti Poradcu podnikateľa:

 

39

 

detail5

3

 

43

tím-poradcov-detail

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Redakcia Daňového centra