Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Súčasťou inventarizácie je inventúra, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Rozlišujeme fyzickú inventúru, dokladovú inventúru a kombináciu fyzickej a dokladovej inventúry.

Dátum publikácie:1. 1. 2018
Autor:Ing. Jarmila Strählová
Oblasti práva:
Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodno-záväzkové vzťahy všeobecne
Právny stav od:1. 1. 2018

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovacie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

CENA PO ZĽAVE -15%: 247,35 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

Prílohy

  • Inventarizácia majetku - vzor smernice / 120 kB
  • Príloha č. 1 - Časový harmonogram inventarizácie pokladníc / 33 kB
  • Príloha č. 2 - Poverenie na vykonanie inventarizácie / 30 kB
  • Príloha č. 3 - Menný zoznam členov inventarizačnej komisie / 27 kB
  • Príloha č. 4 - Inventúrny súpis peňažných prostriedkov v pokladnici / 35 kB
  • Príloha č. 5 - Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku / 33 kB
  • Príloha č. 6 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry peňažných prostriedkov / 31 kB
  • Príloha č. 7 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry dlhodobého hmotného majetku / 27 kB

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ