Priznanie fyzickej osoby k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (2013)

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Dátum publikácie:12. 12. 2012
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Miestne poplatky; Správa daní a poplatkov; Správne poplatky; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Odpadové hospodárstvo / Správa odpadového hospodárstva
Právny stav od:1. 1. 2013
Právny stav do:31. 12. 2014

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

  • priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje / 2,00 MB
  • potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje / 174 kB

Aktuálne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

Partner