Rozhodnutie o vyrubení miestnych daní a miestneho poplatku (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty ...)

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Občan má 30-dňovú lehotu na to, aby oznámil obecnému, resp. mestskému úradu zmeny v stave nehnuteľností, zmeny v stave psov, resp. zmeny týkajúcich sa poplatku za komunálny odpad. Obec ako správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Dátum publikácie:10. 12. 2012
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Miestne poplatky; Správa daní a poplatkov; Správne poplatky; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Odpadové hospodárstvo / Správa odpadového hospodárstva
Právny stav od:1. 1. 2012

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia 
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovacie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

 • Daň z nehnuteľností  / 207 kB
 • Daň za jadrové zariadenie  / 129 kB
 • Daň za nevýherné hracie prístroje  / 130 kB
 • Daň za predajné automaty  / 129 kB
 • Daň za psa  / 118 kB
 • Daň za užívanie verejného priestranstva / 130 kB
 • Daň za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta  / 120 kB
 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / 119 kB
 • Rozdiel dane z nehnuteľností  / 173 kB
 • Vzor rozhodnutia na vyrubenie miestnych daní podľa paragrafu 99 odsek 1 / 145 kB
 • Vzor rozhodnutia na vyrubenie miestnych daní podľa paragrafu 99 odsek 2 / 135 kB
 • Rozhodnutie k miestnym daniam podľa paragrafu 99e odsek 3 / 174 kB
 • Rozhodnutie k miestnym daniam podľa paragrafu 99e odsek 4 / 195 kB
 • Vzor rozhodnutia na vyrubenie rozdielu miestnych daní podľa § 99 odseku 6 / 168 kB
 • Vzor rozhodnutia na vyrubenie miestnych daní podľa paragrafu 99 odsek 7 / 135 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.