Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Simona Jurišová
354 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Simona Jurišová

DSC Sima.upr1..JPG

Odborníčka na dane a účtovníctvo. Denne poskytuje odborné rady desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť dostala zahraničná došlú faktúru v PLN, deň vystavenia je 10. 5. 2021, dodanie tovaru 3. 5. 2021. Faktúra bola prijatá 13. 5. 2021. Akými kurzmi sa má faktúra zaúčtovať? Príjemka na sklad sa zaúčtuje kurzom deň predchádzajúci 3. 5. 2021 (dodanie) a na faktúru sa má aký kurz aplikovať? 

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom (nemá zamestnancov), investuje/sporí svojim poradcom (na základe interných smerníc) v podielovom fonde. Teraz ide spoločnosť z podielového fondu vyberať peniaze a vyplácať konkrétnym poradcom nasporené peniaze. Je správny postup, ak akciová spoločnosť vyplatí poradcovi nasporené peniaze aj s výnosom – (mínus) 19 % zrážkovú daň z výnosu?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2012

Spoločnosť M - zanikajúca spoločnosť, sa zlučuje so spoločnosťou A - nástupnícka spoločnosť. Rozhodný deň pre účtovníctvo je 1. 1. 2021. Deň právnych účinkov nastane dňom zápisu do OR SR a výmazom spoločnosti M z OR SR. Tento deň zatiaľ nenastal. Od 1. 1. 2021 podáva spoločnosť A daňové priznania k DPH za spoločnosť M - tieto boli doteraz nulové...

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Podnikateľ – FO má v majetku nebytový priestor 10 rokov, časť už má odpísanú a zostatková cena je 10 000 €. Rozhodne sa darovať uvedený priestor synovi, ktorý ho chce vložiť do obchodného majetku ako FO. Aká bude obstarávacia cena u syna – obdarovaného? Vyplýva nejaká daňová povinnosť darcovi? Uvedený priestor kúpil darca bez DPH. Ak sa obdarovaný po určitom čase 6 rokov – majetok odpisuje, rozhodne uvedenú nehnuteľnosť predať, neinvestuje do nej, len uplatňuje bežné náklady spojené s údržbou, môže dať do nákladov zostatkovú cenu nehnuteľnosti, resp. aké náklady uplatní pri predaji?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť plánuje obstarať nový debniaci voz. Vedenie sa rozhodlo, že voz musí byť odpísaný počas doby trvania stavby. Ide o obstaranie majetku, ak jeho doba trvania je menšia ako 1 rok a cena obstarania je cca 400 tis €? Dobou trvania sa rozumie, že voz je vždy vyrobený pre konkrétny druh tunela. Nedá sa použiť pre iný tunel, pretože každý tunel má iné parametre, a preto sa voz musí vždy dať upraviť pre nový tunel. To znamená, že ak sa voz zakúpi na konkrétny tunel a bude sa používať 10 mesiacov, môže sa dať priamo do nákladov, resp. rozložia sa náklady počas 10 mesiacov? Ak sa voz bude musieť zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ako sa môže nastaviť odpisovanie, keď sa musí odpisovať viac ako 1 rok, čiže prakticky minimálne sa musí odpisovať 2 roky?Je možné odpisovať napr. 14 mesiacov?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V roku 2019 spoločnosť zaradila debniaci voz vo výške 479 886,20 € s parametrami pre účtovné odpisovanie 2 roky a daňové odpisy 6 rokov. Dôvod pre ÚO 2 roky bol ten, že takto zhotovený voz bude slúžiť len na danom tuneli a bude potrebný len počas 2 rokov. V roku 2021 dala spoločnosť tento voz prerobiť pre iný typ tunela, pretože v pôvodnom zhotovení by novému tunelu nevyhovoval. Táto prerábka bude v sume cca 133 tis. €. Ide o technické zhodnotenie alebo o priamy náklad? Ak ide o technické zhodnotenie, musí sa zaradiť. Doba odpisovania môže byť zhodná s dĺžkou potreby vozu na tomto tuneli? Čo v prípade, ak bude doba použitia kratšia ako 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Do ktorej odpisovej skupiny sa má zaradiť nerezové potrubie, ktoré slúži na prívod vody do výdajného automatu a aký kód produkcie použiť?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila štvorkolku. V technickom preukaze je uvedené, že ide o traktor špeciálny, kategória T3b. Zaradí sa ako klasická štvorkolka do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako má postupovať fyzická osoba pri predaji nehnuteľnosti, ktorú nadobudla do vlastníctva darom (v roku 2016)? Podmienka vlastníctva 5 rokov u darcu bola splnená, obdarovaná fyzická osoba v čase získania daru v roku 2016 dávala vklad do katastra ako rozostavanú budovu, pretože na predmetnú nehnuteľnosť si vybavovala hypotekárny úver. V roku 2018 nehnuteľnosť bola skolaudovaná a v roku 2021 chce predmetnú nehnuteľnosť predať. Bude platiť fyzická osoba daň z príjmu pri predaji danej nehnuteľnosti, keďže ju nadobudla v roku 2016? Berie sa do úvahy 5 rokov od nadobudnutia (2016) alebo 5 rokov od kolaudácie (2018), tzn. až v roku 2023?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť obstarala formou lízingu automobil. Došlo však ku škode, tak firma predčasne ukončila zmluvu a následne vyplatila zostatkovú cenu lízingovej spoločnosti. Ako zaúčtovať tieto účtovné operácie? Došlo aj k poistnému plneniu zo strany poisťovne voči lízingovej spoločnosti, túto sumu poistného plnenia lízingová spoločnosť odpočítala od zostatkovej ceny automobilu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.