Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Simona Jurišová
299 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Simona Jurišová

DSC Sima.upr1..JPG

Odborníčka na dane a účtovníctvo. Denne poskytuje odborné rady desiatkam našich klientov.

...
Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť nakupuje zvieratá cez výkon záložného práva (cez banku), nadobudnutie týchto zvierat bude oslobodené od DPH alebo bude prenesená daňová povinnosť?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť predáva výrobky do Čiech. Partner v Čechách by chcel na výrobky spoločnosti urobiť marketingovú akciu v Čechách. Spoločnosti by refakturoval náklady za tento marketing. V akom daňovom režime by sa vystavila faktúra? Musel by vystaviť faktúru s daňou?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2017

SZČO nevedie účtovníctvo, ale len evidenciu vystavených faktúr, pri DP využíva paušál + odvody. Je potrebné sledovať aj úhradu ako pri vedení jednoduchého účtovníctva?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

FO – SZČO – vedie jednoduché účtovníctvo. Má prisľúbenú dotáciu zo zdrojov EÚ na svoje podnikanie, a to na nákup technológie a náklady s tým spojené. Keďže schvaľovací proces trvá veľmi dlho, nebol ku koncu roka 2020 ukončený. Nákup technológie prebehol v roku 2020 z vlastných zdrojov podnikateľa. Tento nákup musel prebehnúť, lebo išlo o špecifické stroje vyrobené na zákazku, a teda podnikateľ si ich musel prevziať. Po zaslaní celej dokumentácie a faktúr podnikateľovi budú finančné prostriedky vyplatené. Ako bude postupovať v roku 2020? Stroje sú v majetku, čiže by sa mali odpisovať. Keby bola dotácia prijatá v roku 2020, tak by sa príjem dotácie zdaňoval do výšky príslušných odpisov. Ale keďže dotácia ešte neprišla, tak má stroje zaradiť a daňovo odpisovať v roku 2020?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Je účet 326 pripočítateľnou položkou v DPPO, ak je na ňom účtované 112/326, teda materiál na sklade oproti nevyfakturovaným dodávkam? Ide o faktúru za prepravu materiálu zo 4/2020, ktorú spoločnosť prijala 16. 2. 2021. Keďže DP k DPH za 12/2020 už bolo podané, uvedená faktúra bola zaúčtovaná v roku 2020 na účet 326 a v roku 2021 v 02/2021 tak ako bola prijatá.

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Autobusový prepravca požiadal o dotáciu na kompenzáciu tržieb v nepravidelnej autobusovej doprave v súvislosti s COVID-19. Dotáciu vypláca Ministerstvo hospodárstva SR na základe výzvy. Je takáto dotácia oslobodená od dane alebo sa bude považovať za zdaniteľný príjem pre podnikateľa?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Bola nejaká zmena ohľadne spotreby pohonných látok nad limit v roku 2021?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Novozaložená s. r. o., ktorej jediným spoločníkom i konateľom je tá istá osoba, chce mať sídlo spoločnosti vo svojom rodinnom dome o výmere 170 m2. Predmet činnosti je IT pracovník, chce si vytvoriť kanceláriu vo svojom dome o výmere 17 m2. V prípade, že si nechce uplatňovať žiadne daňové náklady, musí mať zmluvu o nájme? Ak by si chcel dať alikvotnú časť do nákladov, napr. energie, vodu a pod., je to možné? Potrebuje k tomu zmluvu o nájme s tým, že by sa prihlásil na DÚ, že prenajíma časť rodinného domu? Ak by časť prenajal, budú to daňovo uznateľné náklady?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Nákup respirátorov je bez DPH. Ak je súčasťou faktúry aj preprava vyfakturovaná v sume s DPH, vzniká nárok na odpočítanie DPH z prepravy respirátorov?

Dátum publikácie: 24. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Mesačný platiteľ DPH vo vlastnej réžii vybudoval inžinierske siete – rozvody plynu, vody a kanalizácie a k 1. 1. 2020 ich zaradil do dlhodobého majetku a začal ich prenajímať. Pri obstaraní inžinierskych sietí si uplatnil DPH v plnom rozsahu. Prenájom poskytuje oslobodený od dane, ale aj s 20 % DPH. Vzhľadom na to, že inžinierske siete využíva na oslobodené plnenie a aj na zdaniteľné plnenie, musí vrátiť daňovému úradu časť DPH uplatnenej pri obstaraní inžinierskych sietí. Táto vrátená časť DPH bude pre spoločnosť daňovým nákladom alebo pôjde o navýšenie obstarávacej hodnoty inžinierskych sietí? Táto DPH sa bude účtovať zápisom 548/343 alebo 042/343?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.