Vyhľadávanie > Odborné články > Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
93 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA

Štatutárny audítor, daňový poradca, správca konkurznej podstaty.

Člen Slovenskej komory audítorov – zapísaná ako asistent audítora číslo 2698 od 2008,
od roku 2008 - daňový poradca 897/2008,
správca konkurznej podstaty od 2009,
od 2017 štatutárny audítor 1173,
člen Slovenskej komory daňových poradcov.

 

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky bude k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023. 

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákonná úprava uvádza zdaňovanie presne vymedzených plnení, avšak schéma štátnej pomoci prechádza naprieč viacerými ministerstvami. Nie všetky príspevky sú od dane oslobodené, čo v praxi spôsobuje nejasnosti. V článku sumarizujeme, ako jednotlivé príspevky čerpané v rámci rôznych pandemických opatrení zdaniť a zaúčtovať.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase pandémie COVID-19 prebieha od marca 2020 – do septembra 2020 pod názvom Prvá pomoc, od októbra 2020, kedy sa zmenila výška príspevku i obsahová náplň, no zameranie príspevku sa nezmenilo, hovoríme o Prvej pomoci plus. Rozoberieme, ako sa daňovo posúdia a ako sa zaúčtujú tieto príspevky z gescie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dotácia pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle od dane oslobodená. Je určená pre fyzické osoby pôsobiace v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré spĺňajú stanovené kritériá. Zároveň je potrebné z výdavkov vylúčiť tie, ktoré boli uhradené dotáciou.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá druhy štátnej pomoci na zmiernenie vplyvu koronakrízy,, ktoré nie sú oslobodené od dane z príjmov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rok 2021 prináša zmeny aj v zákonoch o spotrebných daniach. Hlavným zámerom noviel je transpozícia smerníc EÚ, zníženie administratívnej záťaže a vyšší stupeň elektronizácie v oblasti spotrebnej dane. V článku sumarizujeme novinky v dani z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Parlament Slovenskej republiky schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorou sa implementuje smernica EÚ. Najviditeľnejšou zmenou je úprava cien za škatuľku cigariet, ďalej zákon definuje nové daňové subjekty, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov definuje nový typ PO alebo FO oprávnenej odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely, ktorou je schválený odosielateľ. Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.