Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
37 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA

Štatutárny audítor, daňový poradca, správca konkurznej podstaty.

Člen Slovenskej komory audítorov – zapísaná ako asistent audítora číslo 2698 od 2008,
od roku 2008 - daňový poradca 897/2008,
správca konkurznej podstaty od 2009,
od 2017 štatutárny audítor 1173,
člen Slovenskej komory daňových poradcov.

 

Dátum publikácie: 10. 1. 2022
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať bioplynovú stanicu, kde sa z kukuričnej siláže vyrába elektrina a tá sa ďalej predáva? Na výrobu elektriny nakupuje spoločnosť zelenú hmotu. Táto zelená hmota je uložená do silážnej jamy, postrieka sa konzervantom a následne sa táto hmota fermentuje (minimálne mesiac). Výsledkom toho je kukuričná siláž, ktorá je použitá na výrobu elektriny v bioplynovej stanici.

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Ako správne implementovať nové znenie § 19 ods. 6 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov? Spoločnosť má zloženú zábezpeku na CÚ vo výške 2 039 €, čo predstavuje 25,60 hl vína, ktoré môže prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane. Je potrebné, aby spoločnosť sledovala príjem vína v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov? 

Dátum publikácie: 29. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Slovenská firma kupuje na Ukrajine bioethanol (colný kód 22071000) a následne ho predáva za podmienky Incoterms DAP Ukrajina poľskej aj slovenskej firme pre účely dodania tohto produktu ako biozložky do palív, konkrétne benzínu. Celý obchod je uskutočnený mimo územia SR a EÚ (na Ukrajine). Je potrebné v tomto prípade mať registráciu na spotrebnú daň na Slovensku, a tým plniť aj povinnosti z toho vyplývajúce alebo nie?

Dátum publikácie: 10. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spoločnosť t. č. rozbehla registráciu na spotrebnú daň z liehu, pretože bude výhradným dovozcom 43 % pálenky v spotrebiteľskom balení z HU. Spotrebnú daň z liehu bude spoločnosť platiť na Slovensku. Momentálne vybavuje registráciu do EMCS systému. Tým, že nakupuje spoločnosť tiché víno mimo registrácie v EMCS systéme a lieh bude nakupovať ako oprávnený príjemca, bude to takto v poriadku?

Dátum publikácie: 9. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Aké kroky by mala spoločnosť podniknúť, aby mala istotu, že tiché víno nakupuje v režime mimo pozastavenia dane, resp. kto je zodpovedný za správnosť postupu? Daňové priznanie k spotrebnej dani spoločnosť zatiaľ nepodávala.

Dátum publikácie: 15. 11. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť sa venuje oprave autosúčiastok. Služba opravy je objednávaná zákazníkmi cez eshop. Aby zákazník nemusel čakať, kým jeho autodiel spoločnosť dostane a opraví, má spoločnosť vždy pripravených niekoľko kusov už dopredu opravených a zabalených súčiastok čakajúcich len na rozvoz. Týmto spoločnosť dosiahne, že klienti sa dostanú k súčiastkam hneď druhý deň. Spoločnosť následne prijme klientov poškodený kus, ktorý renovuje, aby sa nenarušil kolobeh. Takže má poškodenú súčiastku, do ktorej ide materiál zo skladu, plus práca. Čo nevie je to, či z tých pripravených súčiastok musí vytvoriť ďalší sklad, ako sklad „niečoho“? A keďže ide o s. r. o. a na konci roka musí zdaniť aj materiál na sklade, tento druhý „sklad“ by musela zdaniť tiež? Nešlo by o duplicitu?

Dátum publikácie: 8. 11. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť prevádzkuje taxi službu prostredníctvom Zmluvy o sprostredkovaní HOPIN, na základe kreditového systému. Mesačne sa pripisuje, dopĺňa kredit a odpočítava provízia. Spoločnosť po úhrade kreditu (dobitie kreditu) v rôznej sume dostane faktúru za službu v uvedenej sume. Všetko ostatné prebieha vo forme výpisov z kreditu a z uskutočnených jázd. Ako uvedené transakcie účtovať?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma A (právnická osoba) ručila s pozemkami (pôda v hodnote 46 500 eur inej firme právnickej osobe), firme B. Firma B si nesplnila svoje záväzky a došlo k dražbe, kde bola uvedená pôda – pozemok ručiteľa – vydražená za 36 tis. eur. Ako zaúčtovať v PÚ predaj – vydraženie tejto pôdy – vo firme A, ktorá ich vlastnila a ručila s nimi? Má byť spísaná nejaká zmluva (dlžobný úpis, notárska zápisnica), že vlastníkovi pozemkov dlží firma B, resp. konateľ sumu, o ktorú firma A prišla s nesplnením jeho záväzkov?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť predala minerálny olej na pohon. Nakúpila ho od dodávateľa v oslobodenom režime v postavení užívateľského podniku. Spoločnosť má vydaný odberný poukaz. Minerálny olej bol následne predaný so spotrebnou daňou, pretože je určený na pohon. Je spoločnosť povinná podať priznanie k spotrebnej dani?

Dátum publikácie: 7. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako sa účtuje e-shop v rámci Slovenskej republiky? Ide o predaj pre fyzické aj právnické osoby na základe objednávok. Dodávka tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Zásielkovne, s. r. o., a DPD kuriérov. Platby za tovar sa uskutočňujú výberom dobierkou kuriérmi. Zasielkovňa vystaví faktúru, na ktorej je zoznam prebratých dobierok, zároveň je tam odpočet za úhradu faktúry, ktorú vystavila Zásielkovňa, s. r. o., za svoje služby a rozdiel poukáže na bankový účet. Argumentujú to tým, že je to zápočet. Pri odosielaní tovaru sa vystavuje faktúra pod poradovým číslom. Pri súpise dobierok sa objavuje číslo objednávky, je to potom dosť problematické spárovať úhrady a faktúry. Spoločnosť si myslí, že je to správne, ak sa vystavuje faktúra, pretože môžu nastať situácie, že sa tovar reklamuje alebo vráti. Ako uvedené účtovať?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.