Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Ing. Nadežda Cígerová
2045 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Nadežda Cígerová

DSC_3181___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má s českým partnerom uzatvorenú zmluvu o dodávke licencií. Odmena za dodávku licencií sa odvíja od obratu za celý rok vo výške 15 %. Fakturácia prebehne na konci roka, keď je známa celková výška obratu. Český partner si však každý mesiac fakturuje zálohovú platbu 5 000 €, ktorá sa vždy na konci roka odpočíta z celkovej fakturácie. Musí český partner vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe a je nutné túto zálohovú platbu samozdaniť?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Aký je postup pri inventúrnych zápisoch k účtom aktív a pasív na konci roka? Týka sa to všetkých účtov? Ak áno, aký je napríklad podklad k účtu 411 - Základné imanie a aj iných účtov aktív a pasív?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

SZČO ukončila k 31. 12. 2019 živnosť. Motorové vozidlá vyradila do osobného užívania – boli už odpísané. Následne vložila motorové vozidlá v reprodukčnej cene do s. r. o. V tejto spoločnosti sa účtoval dar od spoločníka účtovnými zápismi 042/413, zaradenie do majetku 022/042, odpisy 551100/082 a následne jednorazovo 551999/551100, čiže pripočítateľná suma v daňovom priznaní. Je to správne? Mohla odpisovať vozidlá z reprodukčnej OC, t. j. 48 mesiacov?

Dátum publikácie: 31. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť predala nehnuteľnosti. V kúpnych zmluvách je uvedená jedna cena za celok. Súčasťou nehnuteľností je aj pozemok, ktorý sa vedie na samostatnej karte majetku a tiež príslušenstvo (drobné stavby – prístrešok oplotenie). Z kúpnej zmluvy nie je jasné, koľko stojí nehnuteľnosť, pozemok a drobné stavby. Ako posúdiť rozdiely medzi tržbami z predaja majetku a zostatkovými cenami predaného majetku?

Dátum publikácie: 28. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť predáva nehnuteľný majetok, ktorý má vo vlastníctve od r. 2008. Pozemok aj stavba boli pri kúpe oslobodené od DPH, ďalší pozemok bez stavby bol zaťažený DPH. Na budove bolo vykonaných niekoľko technických zhodnotení, z ktorých bol uplatnený odpočet DPH. Je možné predať budovu aj s príslušným pozemkom v režime oslobodenia od DPH, ale z tých zhodnotení sa musí DPH odviesť? A z akej ceny – ide o zostatkovú cenu tých technických zhodnotení? Je možné budovu predať za zostatkovú cenu alebo je potrebný znalecký posudok?

Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť A má podiel v inej spoločnosti B. Spoločnosť A má podiel zaúčtovaný na účte 061 vo výške 5 000 eur. Na konci roka robí spoločnosť A precenenie podielov metódou vlastného imania. Spoločnosť B má však záporné vlastné imanie vo výške 25 000 eur. Je správne, že spoločnosť A vykazuje na účte 061 zápornú hodnotu vo výške 25 000 eur?

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Slovenská firma, platiteľ DPH, kúpila stroj Caterpilar z Maďarska a zároveň na tento stroj získala dotáciu cez projekt. Ako správne zaúčtovať poskytnutie takejto dotácie? Zálohová faktúra z Maďarska v sume 4 542 381 HUF bola uhradená z eurového účtu vo výške 13 002,75 €. Vyúčtovacia faktúra je v celkovej sume 9 370 000 HUF – doplatok faktúry vo výške 13 002,75 €. Následne bola prijatá dotácia vo výške 14 325 € na podnikateľský účet z Maďarska.

Dátum publikácie: 25. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Na sklade má spoločnosť tovar – plastová doska v m2, ktorú bežne predáva. Niektorí zákazníci majú záujem o tento tovar, ale po úprave – vyrezaný podľa ich požiadavky. Spoločnosť vystaví výdajku tovaru a napríklad z jedného m2 vyreže podľa požiadavky 20 kusov, ktoré opäť prijme na sklad tovaru pod iným názvom a inou MJ, než bol pôvodný materiál a následne ho predá. Ako sa postupuje pri účtovaní?

Dátum publikácie: 24. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve vykonáva prepravu. Firma A pošle tovar na dobierku cez prepravcu, prepravca vyberie peniaze v hotovosti od konečného zákazníka a pošle peniaze firme A z BÚ. Prepravca nevkladá celú vybratú hotovosť na BÚ, vybraté peniaze používa aj na vlastnú potrebu. Prepravca nemá žiadnu províziu z vybratej hotovosti, pretože následne fakturuje službu prepravy...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.