89 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 30. 5. 2019

Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom v prípade, že boli vynaložené v súvislosti s dosahovaním, zabezpečením a udržiavaním príjmov.

Dátum publikácie: 2. 2. 2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 2. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Výdavky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov zaraďujeme medzi výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. Ide o tzv. výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov. Musia spĺňať základnú podmienku daňového výdavku zadefinovaného v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017
Právny stav do: 30. 5. 2019

Cestovnými výdavkami sa rozumejú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu, t. j. výdavky za cestovné lístky, letenky, ležadlá, lôžka, taxi (pozor – v praxi sa často výdavok za taxi považuje nesprávne za potrebný vedľajší výdavok), miestnu pravidelnú verejnú dopravu.

Dátum publikácie: 30. 8. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Výdavky na pohonné látky patria k najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom. Daňovník, si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL, t. j. vyberie si jeden z možných spôsobov ustanovených v ZDP, ktorý bude preňho najvýhodnejší. Uplatňovanie výdavkov na PHL do daňových výdavkov je založené na prepočte spotreby PHL za každý automobil osobitne.

Dátum publikácie: 30. 8. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 30. 5. 2019

Výdavky na pohonné látky pri automobile nezahrnutom v obchodnom majetku sa môžu uplatniť do daňových výdavkov vo forme náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky alebo vo forme paušálnej náhrady za spotrebované pohonné látky.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojich zamestnancov, musia riešiť aj mnohé daňové súvislosti. Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a tým sa zvyšuje aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. 

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Stravovanie fyzických osôb – podnikateľov nie je riešené osobitným predpisom. Daňovým výdavkom sú výdavky na stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (s príjmami zo živnosti a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti) za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Daňovník si môže uplatniť výdavok na stravné vynaložený za odpracovaný kalendárny deň do 30. 11. 2016 najviac vo výške 4,20 € a od 1. 12. 2016 najviac vo výške 4,50 €.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú okrem iného aj pracovné cesty. Každý podnikateľ sa s tým v praxi stretol aj stretne, preto si priblížime v tomto článku charakteristiku, podmienky a čo všetko je pre podnikateľa daňovým výdavkom, a ako to správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 5. 2019

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca pri služobných cestách a tiež pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematika vstupu DPH z takýchto nákladov. Otázkou v praxi býva výkon funkcie konateľa v prípade ak podmienky výkonu tejto činnosti nie sú upravené v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 21. 6. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnanci spoločnosti používajú na pracovné cesty prednostne motorové vozidlá vo vlastníctve zamestnávateľa, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom použiť na pracovnú cestu aj motorové vozidlo, ktoré nie je vozidlom zamestnávateľa. Pracovná cesta je definovaná ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skon­čenia tejto cesty.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.