22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú okrem iného aj pracovné cesty. Každý podnikateľ sa s tým v praxi stretol aj stretne, preto si priblížime v tomto článku charakteristiku, podmienky a čo všetko je pre podnikateľa daňovým výdavkom, a ako to správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 7. 2. 2015
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

V záverečnom teste si môžete preveriť svoje vedomosti o účtovaní cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie: 7. 2. 2015
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

V príspevku uvádzame účtovanie cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva. Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady v cudzej mene a v mene euro. V závere príspevku sa môžete otestovať, či ste príspevok čítali pozorne.

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Podľa § 19 ods. 2 písm. e) daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste.

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov si môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zahŕňať do daňových výdavkov aj výdavky na stravovanie. Tieto výdavky je možné uplatniť v rozsahu ako u zamestnancov v zmysle Zákonníka práce za každý odpracovaný deň. Výdavok na stravovanie nemožno uplatniť za deň, v ktorom daňovník uplatnil cestovné náhrady.

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Výdavky na stravovanie, cestovné náhrady podnikateľa a výdavky na používanie osobného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku na podnikanie.  

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Výdavky na stravovanie, cestovné náhrady podnikateľa a výdavky na používanie osobného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku na podnikanie.  

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Zákon o cestovných náhradách upravuje podmienky používania cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, rozsah náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a podmienky ich poskytovania. Súčasťou cestovných náhrad je aj náhrada za spotrebované pohonné látky.

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí zamestnancovi suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Zo zákona nevyplýva, že musí ísť o vozidlo vo vlastníctve zamestnanca. Nie je preto vylúčené, aby zamestnanec použil na pracovnej ceste vozidlo, ktorého nie je držiteľom, pokiaľ s tým zamestnávateľ súhlasí.

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, sa cestovné náhrady účtujú na účet 512 – Cestovné. Na tomto účte sa účtujú cestovné náhrady poskytované v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o cestovných náhradách vo výške nároku, ako aj poskytované nad rámec zákona o cestovných náhradách.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.