27 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú okrem iného aj pracovné cesty. Každý podnikateľ sa s tým v praxi stretol aj stretne, preto si priblížime v tomto článku charakteristiku, podmienky a čo všetko je pre podnikateľa daňovým výdavkom, a ako to správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 23. 8. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

V príspevku uvádzame účtovanie cestovných náhrad v sústave: podvojného účtovníctva v súlade s opatrením MF SR č. 23054/2002-92 a jednoduchého účtovníctva podľa opatrenia č. MF/27076/2007-74. Nezabúdajme, že z pohľadu účtovania pracovných ciest je rozhodujúce: stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady.

Dátum publikácie: 23. 8. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Najčastejšie sa za deň uskutočnenia účtovného prípadu na účtovanie cestovných náhrad považuje deň predloženia vyúčtovania cestovných náhrad, ktorých súčasťou sú všetky podklady týkajúce sa služobnej cesty, tzn. účtovná jednotka má k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú účtovné prípady týkajúce sa služobných ciest.

Dátum publikácie: 23. 8. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zákon o cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách ustanovuje poskytovanie určitých cestovných náhrad (napr. stravné, vreckové) v eurách alebo v cudzej mene. V prípade, ak je možnosť oceniť cudziu menu na menu euro viacerými kurzmi (napr. na ocenenie úbytku cudzej meny na menu euro je možné použiť metódu FIFO, VAP alebo referenčný kurz), výber použitia kurzu ako zvolenej metódy pre jednotlivé účtovné operácie musí byť určený v internej smernici účtovnej jednotky, pričom zvolenú metódu musí účtovná jednotka používať minimálne počas jedného účtovného obdobia.

Dátum publikácie: 23. 8. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Pre správne zaúčtovanie cestovných náhrad (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) je dôležité určenie, či pri vyúčtovaní pracovných ciest vzniká skutočnosť pre účtovanie v cudzej mene alebo len v eurách. V príspevku uvádzame aj príklady pre účtovanie len v eurách.

Dátum publikácie: 23. 8. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

V jednoduchom účtovníctve je potrebné každú hospodársku operáciu posúdiť z hľadiska zákona o dani z príjmov. Cestovné náhrady fyzickej osoby – podnikateľa možno rozdeliť na:

  • cestovné náhrady fyzickej osoby – podnikateľa (účtovnej jednotky), tzn. uplatnenie výdavkov daňovníka s príjmami z podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vynaložených v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva,
  • cestovné náhrady, ktoré vypláca podnikateľ (účtovná jednotka) svojim zamestnancom.

Dátum publikácie: 7. 2. 2015
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

V záverečnom teste si môžete preveriť svoje vedomosti o účtovaní cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie: 7. 2. 2015
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

V príspevku uvádzame účtovanie cestovných náhrad v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva. Z pohľadu účtovania pracovných ciest a cestovných náhrad je rozhodujúce stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu a prepočet cestovných náhrad a preddavkov na cestovné náhrady v cudzej mene a v mene euro. V závere príspevku sa môžete otestovať, či ste príspevok čítali pozorne.

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Podľa § 19 ods. 2 písm. e) daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste.

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov si môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zahŕňať do daňových výdavkov aj výdavky na stravovanie. Tieto výdavky je možné uplatniť v rozsahu ako u zamestnancov v zmysle Zákonníka práce za každý odpracovaný deň. Výdavok na stravovanie nemožno uplatniť za deň, v ktorom daňovník uplatnil cestovné náhrady.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.