9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2015

Ako vyriešiť situáciu, keď starosta použil obecné auto (zaradené v roku 2013) na súkromné účely a počas cesty dvakrát tankoval (raz na Slovensku, raz v zahraničí). Bločky odovzdal s tým, aby sa zapísali kilometre, ale nákup PHL preplatiť nechce. Ako sa má v danom prípade postupovať, čo sa má s bločkom robiť?

Dátum publikácie: 4. 9. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže sa pri prepočte cudzej meny na eurá použiť kurz, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala, aj pri ostatných cestovných náhradách (ubytovanie, doprava, parkovné, diaľničné známky a iné výdavky), keď si tento deň uvedie spoločnosť v internej smernici?

Dátum publikácie: 14. 5. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže si firma dať do daňových nákladov byt, ktorý má prenajatý pre zamestnanca, ale nechce ho zamestnancovi zdaňovať ako nepeňažný príjem? Prenájom bude platiť firma a od zamestnanca nebude nič žiadať. Považuje sa to za daňový náklad pri pracovnej ceste? Byt je prenajatý na firmu. 

Dátum publikácie: 9. 5. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 8. 8. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2020

Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou zálohovej faktúry na stravné lístky hradené z bankového účtu pre rozpočtovú organizáciu na konci roka, kedy stravné lístky ako ceniny zostanú na účte 213? Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou v roku 2018? Aký je celý postup od zakúpenia po spotrebu stravných lístkov vrátane presunu nespotrebovaných lístkov do budúceho roka?

Dátum publikácie: 19. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Počas pracovnej cesty (tuzemská, resp. zahraničná) uskutoční zamestnanec platbu za ubytovanie, čerpanie PHL, resp. úhradu iných výdavkov súvisiacich s účelom pracovnej cesty, a to súkromnou kartou. Je možné takto uhradené výdavky zahrnúť do daňových výdavkov a uplatniť si odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanci predkladajú vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene euro. Aký kurz majú použiť pri prepočte sumy stravného z cudzej meny na menu euro a aký pri prepočte ostatných náhrad (ubytovanie, parkovanie, cestovné lístky...) platených v cudzej mene na menu euro? Aký bude kurz v prípade, ak sa preddavok neposkytne vôbec a aký v prípade, ak sa poskytne preddavok v eurách? Preddavok v cudzej mene spoločnosť neposkytuje.

Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu do Maďarska. Zamestnávateľ mu poskytol kartu k firemnému účtu vedenému v HUF. Z tohto účtu čerpal prostriedky na úhradu vstupenky na výstavu (účel pracovnej cesty) a na stravu. Zamestnanec požaduje vyplatiť cestovné náhrady v eurách. Považuje sa platba z účtu za preddavok na pracovnú cestu? Akým kurzom túto platbu prepočítať z HUF na eurá a akým kurzom prepočítať vyúčtovanie pracovnej cesty?

Dátum publikácie: 1. 8. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016

Aký kurz sa používa pri účtovaní jednotlivých cestovných náhrad?

Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2016

Škola vyslala zamestnanca na jednodňovú služobnú cestu do Českej republiky 6. marca 2014. Preddavok v cudzej mene zamestnanec nedostal, pretože išlo o rýchle spontánne rozhodnutie z minúty na minútu. Po návrate predložil vyúčtovanie, z ktorého vyplýva, že má nárok na stravné vo výške 600 CZK, pričom suma bude vyplatená v eurách. Aký kurz sa má použiť na prepočet – z 5. marca 2014 alebo iný?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.