9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 9. 5. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 8. 8. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2020

Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou zálohovej faktúry na stravné lístky hradené z bankového účtu pre rozpočtovú organizáciu na konci roka, kedy stravné lístky ako ceniny zostanú na účte 213? Aký je postup zaúčtovania s rozpočtovou klasifikáciou v roku 2018? Aký je celý postup od zakúpenia po spotrebu stravných lístkov vrátane presunu nespotrebovaných lístkov do budúceho roka?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanci predkladajú vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty v mene euro. Aký kurz majú použiť pri prepočte sumy stravného z cudzej meny na menu euro a aký pri prepočte ostatných náhrad (ubytovanie, parkovanie, cestovné lístky...) platených v cudzej mene na menu euro? Aký bude kurz v prípade, ak sa preddavok neposkytne vôbec a aký v prípade, ak sa poskytne preddavok v eurách? Preddavok v cudzej mene spoločnosť neposkytuje.

Dátum publikácie: 6. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 9. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spoločnosť kupuje varenú stravu zamestnancom a aj pracovníkom, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti. Faktúra príde na spoločnosť v jednej sume, len je tam vyčíslený počet obedov v danom mesiaci. Napríklad príde faktúra na 180 obedov x 2,80 = 504 € + 20 % = 100,80 €, spolu 604,80 €. Spoločnosť má 6 zamestnancov a 3 pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti. Spoločnosť je platiteľom DPH a aj prispieva do sociálneho fondu. Ako by sa mala faktúra správne zaúčtovať?

Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu do Maďarska. Zamestnávateľ mu poskytol kartu k firemnému účtu vedenému v HUF. Z tohto účtu čerpal prostriedky na úhradu vstupenky na výstavu (účel pracovnej cesty) a na stravu. Zamestnanec požaduje vyplatiť cestovné náhrady v eurách. Považuje sa platba z účtu za preddavok na pracovnú cestu? Akým kurzom túto platbu prepočítať z HUF na eurá a akým kurzom prepočítať vyúčtovanie pracovnej cesty?

Dátum publikácie: 29. 5. 2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2016

Slovenská spoločnosť A registrovaná ako platiteľ DPH je taktiež registrovaná v Česku, má české IČ DPH. Spoločnosť A kúpi tovar v Poľsku pod českým IČ DPH, prechod daňovej povinnosti na CZ IČ DPH. Tovar prevezie do Českej republiky – má tam v prenájme sklady. Potom z Čiech spoločnosť A prevezie tovar na Slovensko a prevedie tovar na Slovensku na SK IČ DPH. Je možné previesť tovar u toho istého subjektu s CZ IČ DPH na SK IČ DPH? Je možná transakcia tzv. premiestnenie tovaru – spoločnosti A, ktorá nakúpi tovar pod CZ a na Slovensku ho presunie na SK IČ DPH? Ako postupovať pri účtovaní, vystavovaní CMR? Uplatní sa na tento obchod DPH? 

Dátum publikácie: 1. 8. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016

Aký kurz sa používa pri účtovaní jednotlivých cestovných náhrad?

Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2016

Škola vyslala zamestnanca na jednodňovú služobnú cestu do Českej republiky 6. marca 2014. Preddavok v cudzej mene zamestnanec nedostal, pretože išlo o rýchle spontánne rozhodnutie z minúty na minútu. Po návrate predložil vyúčtovanie, z ktorého vyplýva, že má nárok na stravné vo výške 600 CZK, pričom suma bude vyplatená v eurách. Aký kurz sa má použiť na prepočet – z 5. marca 2014 alebo iný?

Dátum publikácie: 1. 2. 2013
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013

Živnostník vykonáva pracovné cesty vlastným vozidlom v tuzemsku i do zahraničia. Občas sa stane, že nevie preukázať nákup PHL príslušným dokladom. V žiadnom zákone sa nepíše, že je povinný doložiť doklad o nákupe PHL – je to v podstate len informatívny doklad.

Ide napr. Slovensko – Poľsko – Nemecko – Holandsko. Ak má len doklad zo Slovenska a potom až z Holandska, môže si uplatniť náklady na spotrebované pohonné látky alebo iba základnú náhradu za prejazdené kilometre?

Dátum publikácie: 26. 11. 2012
Autor: Ing. Andrea Šimková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2012

1. Firma prenajala v roku 2008 byt kórejskému konateľovi, ktorý platila mesačne. Za byt sa dala aj záloha, ktorá mala byť po ukončení nájmu vrátená. Záloha bola zaúčtovaná na účte 314. Ako sa má zaúčtovať vrátenie tejto zálohy, keď nebola vrátená v plnej výške, ale len určitá časť? Pôjde zvyšná časť na nedaňový náklad 548?

2. Ako sa účtuje letenka, ktorá je vystavená na firmu a platí ju firma z firemného účtu za zamestnanca? Je to účet 512 alebo 518?

Zamestnávateľovi došla faktúra z hotela za ubytovacie služby za zamestnanca, ktorý bol vyslaný na služobnú cestu. Súčasťou faktúry je aj poskytnutá strava. Účtuje sa strava rovnako ako ubytovanie na účte 518? Ako sa v tomto prípade účtuje DPH? Ako je to v prípade, ak je faktúra zo zahraničia – z Čiech – so 14 % a 20 % DPH?

3. Ako sa účtuje colný dlh a poplatky za colné služby, ak clo nebolo súčasťou obstarávacej ceny materiálu ani majetku (došlá faktúra z prepravnej spoločnosti)?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.