10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Zákon o cestovných náhradách upravuje podmienky používania cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, rozsah náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a podmienky ich poskytovania. Súčasťou cestovných náhrad je aj náhrada za spotrebované pohonné látky.

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí zamestnancovi suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Zo zákona nevyplýva, že musí ísť o vozidlo vo vlastníctve zamestnanca. Nie je preto vylúčené, aby zamestnanec použil na pracovnej ceste vozidlo, ktorého nie je držiteľom, pokiaľ s tým zamestnávateľ súhlasí.

Dátum publikácie: 8. 11. 2013
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, sa cestovné náhrady účtujú na účet 512 – Cestovné. Na tomto účte sa účtujú cestovné náhrady poskytované v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o cestovných náhradách vo výške nároku, ako aj poskytované nad rámec zákona o cestovných náhradách.

Dátum publikácie: 21. 6. 2013
Právny stav od: 20. 6. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 22. 10. 2012
Právny stav od: 19. 10. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 18. 10. 2012
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014

Náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa poskytujú aj v inej mene, ako je mena euro. Osoba, ktorej sa poskytujú náhrady podľa tohto zákona, sa označuje ako „zamestnanec“. Zamestnanec je povinný spravidla do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

Dátum publikácie: 12. 7. 2012
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 23. 2. 2011
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2011

Odborníci odpovedajú na otázky našich čitateľov.

Dátum publikácie: 22. 3. 2010
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2010

Na otázky čitateľov odpovedajú odborníci na dane a účtovníctvo.

Dátum publikácie: 19. 11. 2009
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2010
V príspevku sa dozviete aké sú možnosti v rámci platnej legislatívy pre podnikajúcich manželov. Obaja môžu podnikať samostatne buď v rovnakej oblasti, alebo v celkom odlišnom zameraní. V tejto súvislosti vzniká rad otázok, na ktoré sa snažíme v článku odpovedať.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.