111 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Daňovník podal daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za iné ako ročné zdaňovacie obdobie dňa 30. 6. 2020. Po podaní daňového priznania daňovník dňa 3. 7. 2020 zistil chyby. Ako bude daňovník postupovať a ako napraví uvedené chyby? V prílohe nájdete aj vyplnené tlačivá dodatočného daňového priznania a potvrdenia o jeho podaní k uvedenému príkladu.

Dátum publikácie: 31. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zákon o dani z motorových vozidiel bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z. z. Novelou zákona o dani z motorových vozidiel došlo k úprave a doplneniu niektorých jeho ustanovení. O ktoré konkrétne doplnenia a úpravy ide, to rozoberá článok nižšie v jednotlivých bodoch.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má za tento rok (zdaňovacie obdobie) povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Daňovník používal na podnikanie v priebehu roka 2019 niekoľko motorových vozidiel, okrem iného aj ťahač, náves, elektromobil aj hybridné vozidlo (formou lízingu). Na tomto konkrétnom príklade ukážeme spôsob výpočtu dane z motorových vozidiel a vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Jednou z daní, s ktorou je potrebné sa vyrovnať hneď na začiatku roka – do 31. januára, je daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel rozsahom ustanovení síce nie je obsiahla, avšak jej pripomenutie v nasledujúcom článku podľa jednotlivých ustanovení a ich vzájomných previazaní je vhodné najmä s ohľadom na jej správnu aplikáciu.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daňovník (právnická osoba) používal počas zdaňovacieho obdobia 2018 na podnikanie celoročne vozidlo, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami zakúpené 8. 7. 2018 a hmotnosťou 29t, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami používané aj v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach a hmotnosťou 30t a elektromobil. Ako sa vypočíta daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako sa vyplní daňové priznanie:

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak daňovník po odovzdaní riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel zistí, že v ňom neuviedol správne údaje ovplyvňujúce výšku dane, má možnosť podať dodatočné priznanie.

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník mal v podanom daňovom priznaní uviesť aj vozidlo prenajaté od osoby – nepodnikateľa. Vzhľadom na to, že daňovník túto skutočnosť zistil až 13. 7. 2018, má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, a to v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, s uvedením obdobia, ktorého sa toto zistenie týka. Prinášame postup pri vyplnení dodatočného daňového priznania a výpočet dane (rozdielu) na úhradu za tieto vozidlá.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak daňovník dane z motorových vozidiel po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zdaňovacím obdobím podľa zákona o dani z motorových vozidiel je kalendárny rok. Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.