1097 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská firma A má pridelené IČ DPH v SR aj IČ DPH v ČR. Do Českej republiky premiestnila tovar na komisiálny predaj v režime call-off stock firme B. Táto skutočnosť je zaznamenaná v súhrnnom výkaze DPH SR. Firma B však tovar nakoniec nepredá a firma A teda premiestni tovar z komisného skladu firmy B do komisného skladu firmy C, tiež v režime call-off stock. Obidve sú v ČR s ČR VAT. Tovar neopustí územie ČR. Táto skutočnosť bude uvedená v súhrnnom výkaze DPH SR – zmena odberateľa – zmena VAT. Firma C však požaduje zhodnotiť tovar, zhodnotenie tovaru prebehne v ČR – bude poskytnutá služba českou firmou D. Firma D fakturuje firme A službu za zhodnotenie na tovare s českou DPH 21 %. Firma A (keďže má ČR VAT) si uplatní na vstupe českú DPH v českom daňovom priznaní pre DPH. Je to správny postup?

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH registrovaný pre daň podľa § 4 v SR, je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej časť prenajíma ako nebytový priestor zdaniteľnej osobe, taktiež platiteľovi dane. Nájomca má v tejto prenajímanej časti inštalované vlastné predajné kávomaty a automaty s pochutinami. Tieto sú pripojené na vodovodnú prípojku a do elektrickej siete vlastníka nehnuteľnosti. Dohodnutý zmluvný mesačný nájom je vrátane energií a je v zmysle § 38 zákona o DPH oslobodený od dane? Alebo spadá pod výnimky, konkrétne § 38 bod 3 písm. c) zákona o DPH? Má prenajímateľ fakturovať prenájom s DPH?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 6. 2014

Môže prevádzkovateľ e-shopu zaslať tovar bez objednávky? Ukladá nejaký zákon povinnosť mať pri faktúre aj objednávku tovaru?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, predáva inej firme do Tokia elektronický odpad. Vystaví sa zálohová faktúra, pri úhrade zas faktúra – daňový doklad. Keď odberateľ dostane tovar, všetko prehodnotí (trvá to aj 2 – 3 mesiace) a výsledkom je, že vzniká veľký rozdiel oproti fakturácii. Na základe reklamácie slovenská spoločnosť vystaví dobropis a následne sa urobí konečná faktúra na rozdielnu sumu. Pri jednej dodávke sa teda vystavia až 4 faktúry. Je tento postup správny? Dá sa vystaviť aj menej faktúr v rámci tohto dodania tovaru?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

Na základe colného vyhlásenia firma zaplatila colnému úradu DPH pri dovoze tovaru ešte v decembri 2020. Uvedenú čiastku si ale neuplatnila v daňovom priznaní za december 2020. Môže si nárok na odpočítanie DPH uplatniť v daňovom priznaní za mesiac jún 2021?

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Platiteľ dane so sídlom v SR presiahol v roku 2020 obrat 10 000 € v rámci tzv. predaja tovaru na diaľku do krajín EÚ. Ak obrat 10 000 € firma prekročí napríklad v priebehu júla 2021 a rozhodne sa využívať OSS, kedy najneskôr je firma povinná požiadať finančnú správu o registráciu do systému OSS a od ktorého dňa je firma povinná pri predaji tovaru do iných krajín EÚ pre nezdaniteľné osoby uplatňovať sadzbu DPH štátu, do ktorého je tovar dodaný?

Dátum publikácie: 1. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť predala tovar zákazníkovi – fyzickej osobe s DPH (išlo o puškohľady a zbrane na lov). Zákazník jej neskôr doniesol faktúru potvrdenú colnicou o tom, že tento tovar previezol mimo štátu do Ruska, kde má miesto pobytu. Vracia sa zaplatená DPH. Pri odpočte sumy DPH sa spoločnosť má riadiť podľa § 47 (urobia opravu pôvodnej VFA a dodatočná DPH do daného mesiaca, kedy bola pôvodná VFA vystavená) či podľa § 59, § 60 (odpočtom DPH v mesiaci, kedy bola DPH vrátená)?

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spoločnosť (má IČ DPH) predáva tovar na diaľku pre FO – občanov do ČR. Do 30. 6. 2021 neprekročila obrat bez DPH 10 000 €. Vystavuje teda faktúry so slovenskou DPH a uvádza ich v daňovom priznaní. Ako sa má testovať hranica 10 000 € od 1. 7. 2021? Je nutné sledovať obrat pre ČR od 1. 7. 2021?

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Existuje zoznam výdavkov, ktoré je možné uplatniť cez vrátenie DPH zo zahraničia – VAT REFUND?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Na faktúru dodávateľa, platiteľa z marca 2021(zatiaľ nezaplatenú), vydal daňový úrad rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania s tým, že odberateľ dlžníkovi daňového dlžníka zakázal zaplatiť faktúru z marca 2021. Nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry si odberateľ uplatnil v daňovom priznaní za marec 2021.Teraz má od neho ďalšiu faktúru z mája 2021. Nárok na odpočítanie DPH si môže odberateľ uplatniť aj naďalej bez ohľadu na to, či dodávateľ má daňovú exekúciu alebo nie?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.