Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Daň z pridanej hodnoty
2614 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť má v operatívnom prenájme vozidlá, ktoré poskytuje zamestnancom aj na súkromne účely. Je potrebné mesačne krátiť odpočítanie DPH na vstupe z faktúry za operatívny prenájom v pomere súkromných kilometrov? Je táto DPH daňovo uznaná? Je potrebné mesačne krátiť aj DPH z ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou áut – benzín, umytie, autopotreby, náplne do auta? Akým spôsobom je možné stanoviť % používania áut na súkromne účely, a teda týmto % krátiť DPH a náklady? Je možné používať v roku 2020 priemerný ročný prepočet údajov z roku 2019?

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podľa § 5 zákona o ukončení niektorých exekučných konaní exekútor písomne oznámil oprávnenému, že došlo k ukončeniu exekučného konania. Boli vyčíslené trovy starej exekúcie vo výške 42 €, z toho paušálne trovy 35 € a 7 € DPH. Trovy konania oprávnený uhradil. Môže si uplatniť odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH v SR registrovaný podľa § 4, fakturuje prenájom kávovaru (hnuteľného majetku) odberateľovi, ktorý uviedol IČO slovenskej organizačnej zložky usadenej v SR, ako aj adresu v SR a IČ DPH svojho českého zriaďovateľa usadeného v CZ. Hnuteľná vec – kávovar – je umiestnená na území SR. Odberateľ požaduje fakturáciu prenájmu hnuteľného majetku s prenosom daňovej povinnosti na IČ DPH v CZ v zmysle § 15 zákona o DPH podľa miesta, sídla usadenia odberateľa, avšak s uvedením adresy odberateľa v SR. Je správny takýto postup?

Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť dostala faktúru za certifikáciu zamestnanca. Dodávateľ je z USA a vo faktúre neuvádza IČ DPH odberateľskej spoločnosti. Môže spoločnosť aplikovať „samozdanenie“, ak vo faktúre nie je uvedené jej IČ DPH?

Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť ide predať tovar zákazníkovi do Nemecka, avšak tovar po predaji zostane v spoločnosti približne 3 mesiace a až potom bude odvezený zákazníkovi do Nemecka. Odberateľ nemá dostatok skladových priestorov, a preto chce dodanie neskôr, ale spoločnosť by chcela mať zaplatené skôr. Ako má spoločnosť postupovať ohľadom DPH? Keby sa vystavila zálohová faktúra, tak by sa dalo potom uplatniť oslobodenie od DPH?

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Účtovná jednotka nakupuje cez Lyoness PHL takým spôsobom, že posiela im peniaze bankovým prevodom a spoločnosť vystaví faktúru bez DPH ako pri ceninách. Peniaze prevedie na kartu OMV a zamestnanci potom tankujú cez kartu. Účtovná jednotka predtým účtovala v podvojnom účtovníctve, teraz účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako správne zaúčtovať uvedené transakcie v jednoduchom účtovníctve, keďže je tam aj účtovanie banky a aj doklad z tankovania cez kartu?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Slovenská firma má v prenájme kanceláriu od bytového družstva, ktorej platí nájom na základe nájomnej zmluvy. Nájom platí na základe došlej faktúry, na ktorej je však vyčíslená aj suma úveru vo výške 50 €. Ide o úver, ktorý si bytové družstvo zobralo na zateplenie bytového domu. Túto sumu musí platiť spolu s nájomným. Ako sa zaúčtuje nájomné a ako úver?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť prechádza od 1. 9. 2020 na nový účtovný systém. Z dôvodu technicky náročného procesu sa budú účtovať všetky výdavky zamestnancov v celkovej sume do nákladov aj v prípade, ak by spoločnosť mala nárok si uplatniť DPH z uvedených výdavkov. To znamená, že zo žiadneho takto zaúčtovaného výdavku si nebude uplatňovať DPH. Môže spoločnosť takto zaúčtovanú sumu DPH klasifikovať ako daňovo uznaný výdavok (napr. výdavok na spotrebný materiál v celkovej sume 12 € účtovaný na účet 501.AE)?

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

SHR, platiteľ DPH, zakúpil poľnohospodársky stroj, uplatnil si odpočítanie DPH. Na tomto stroji sa stala neopraviteľná škoda a je nepoužiteľný. Chce ho predať aspoň na súčiastky za 1 000 €, ale zostatková cena stroja je 6 000 €. Čo s odpočítanou DPH? Je povinný vrátiť alikvotnú časť DPH? Faktúra za predaj na súčiastky bude základ + DPH?

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenský platiteľ DPH dostal objednávku na dodanie tovaru pre francúzsku spoločnosť registrovanú vo Francúzsku. Tovar bude doručovaný podľa objednávky zákazníka do Francúzka. Slovenská spoločnosť zabezpečí výrobu tovaru u svojich dvoch dodávateľov. Jeden je slovenská spoločnosť registrovaná v SR a druhý je česká spoločnosť registrovaná v ČR. Tovar bude doručovaný v oboch prípadoch priamo z prevádzok v ČR do Francúzska...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.