Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Daň z pridanej hodnoty
2964 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Občianske združenie plánuje poskytovať svoje služby, a to reklamu na športových podujatiach. Túto činnosť plánuje od roku 2022, doteraz malo len príjem z 2 % daní. Je možná dobrovoľná registrácia pre DPH? Doteraz viedlo jednoduché účtovníctvo, bude potrebné prejsť na podvojné účtovníctvo? Pri akom obrate je potrebné prejsť na podvojné účtovníctvo?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločník si vzal zo skladu tovar na osobnú spotrebu. Urobila sa predbežná inventúra a vyčíslila sa výška chýbajúcich zásob. Spoločnosť účtuje sklad spôsobom B. Môže aj počas roka urobiť účtovný zápis 355/504 alebo až na konci roka? Spoločník chce čo najskôr uhradiť výšku chýbajúcich zásob.

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec si kúpil pracovnú obuv. Daňový doklad mu bol zaslaný formou faktúry vystavenej na jeho meno. Akým spôsobom takýto doklad účtovať v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Český zriaďovateľ, platiteľ DPH v Čechách, má v SR stálu prevádzkareň, platiteľa DPH, tento v SR nakupuje tovar a dodáva ho zriaďovateľovi do Čiech, ktorý ho následne predáva buď v ČR alebo do iných štátov EÚ. Ako má stála prevádzkareň fakturovať tovar zriaďovateľovi do ČR? Cez faktúru alebo len dodacím listom, uviesť do výkazu DPH a súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Od obchodného partnera z tretích krajín bola spoločnosti doručená vzorka tovaru prostredníctvom kuriérskej služby (DHL). DHL túto vzorku na základe splnomocnenia preclila a následne poslala výmer platby na 20 % DPH, ktorú obratom uhradila. Uvádza sa táto DPH v kontrolnom výkaze? Ak áno, v ktorej časti? V ktorom riadku sa uvedie v tlačive daňového priznania k DPH?

Dátum publikácie: 12. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 10. 2012

SZČO má v majetku firmy dielňu od r. 2005. Je to hala, ktorá je súčasťou domu, ale celý dom bol vedený na podnikanie. Uplatňovali sa odpisy, majetok ešte nie je odpísaný, má zostatkovú hodnotu. Na liste vlastníctva bol zapísaný účel – podnikanie. Platila sa aj daň z podnikania. Postupne od roku 2005 boli vykonávané technické zhodnotenia alebo menšie opravy, kde bola odpočítaná DPH. SZČO v podnikaní pokračuje ďalej, ale tento dom chce celý prerobiť na bývanie a zrušiť dielňu. Je potrebné pri zmene účelu vyrovnať spätne DPH? 

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Príspevková organizácia mesta vykonáva aj podnikateľskú činnosť, a teda je platiteľom DPH. V apríli 2021 bola vystavená faktúra za stavebné práce s prenosom DPH v sume 25 500 € (DPH = 5 111 €). Faktúru v kontrolnom výkaze uviedla do časti B.1., DPH sa odviedla za mesiac apríl 2021 bez nároku na odpočítanie. V mesiaci október 2021 k danej faktúre prišiel dobropis na sumu 4 390 € s prenosom DPH...

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť, platiteľ DPH, poskytuje konzultačné služby počas doby trvania projektu a fakturuje kvartálne sumu na základe zmluvy. Projekt mal byť ukončený k 31. 3. 2021, ale došlo k predĺženiu projektu do 30. 6. 2021. Dodatok k Zmluve, ktorým sa schválila oprávnenosť fakturácie za mesiace 4-6/2021, bol podpísaný 13. 11. 2021 a v dodatku bola dohodnutá aj výška odmeny, ktorú si môže spoločnosť fakturovať. Služby boli reálne dodané v 2Q/2021, ale faktúra nebola vystavená, lebo nebola schválená oprávnenosť a výška. Môže platiteľ vystaviť faktúru s dátumom dodania 13. 11. 2021 alebo vystaví faktúru spätne s dátumom dodania 30. 6. 2021?

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Družstvo, platiteľ DPH, vyhotovilo pre iné družstvo, platiteľa DPH, pozvánky, ktoré v jeho mene odoslal doporučenou poštou jednotlivým subjektom. Následne družstvo vystavilo faktúru – refakturácia poštových známok. Je potrebné refakturovať s DPH, resp. bez DPH?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Firma od 1. 1. 2022 prechádza na digitálny systém uchovávania faktúr. Je potrebné tieto faktúry uchovávať aj v tlačenej forme?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.