80 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/015139/2019-721

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby sú prílohou oznámenia.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/014886/2019-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31. 12. 2019, k dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B, k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/013624/2019-721
Problematika: daňová

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Číslo: MF/014711/2019-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie roku 2019 nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a na zdaňovacie obdobie roku 2020 určilo vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch. Toto usmernenie nahrádza doterajšie usmernenie č. MF/014283/2016-724.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018612/2018-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018612/2018-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/018416/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018416/2018-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Číslo: MF/010685/2018-721
Problematika: daňová

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2018.

FS - 11/2018
Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Číslo: MF/016579/2018-721
Problematika: daňová

Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

FS - 8/2018
Dátum publikácie: 23. 8. 2018
Číslo: MF/010937/2018-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z poistenia ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

Partner