1903 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ak agentúra (ADZ) poskytne ubytovanie niektorým svojim zamestnancom, čo to znamená z hľadiska dane z príjmov - ide o daňovo uznateľný náklad? Išlo by o poskytovanie ubytovania pre dočasne pridelených zamestnancov (priamy predmet podnikania agentúry dočasného zamestnávania).

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť s r. o. sa zaoberá rastlinnou výrobou, konkrétne pestovaním trávnatých kobercov. V r. 2018 z nedostatku vody (pokles hladiny rieky, ktorou sú polia zavlažované) vypestovaná tráva nebola predaja schopná a spoločnosti vznikli vysoké náklady, ktoré sa týkajú sejby, práce ľudí, strojov. Sú tieto náklady pre spoločnosť daňovo uznané, keďže sa v žiadnom prípade nedalo týmto škodám zabrániť? Spoločnosť nie je poistená.

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnanec mal oficiálne schválený plán dovolenky a mal kúpené ubytovanie, ako aj letenku. Zamestnávateľ mu však dovolenku zrušil a tak má nárok na preplatenie nákladov. Je uvedené daňovo uznateľný výdavok a na aký účet to zaúčtovať?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Firma má kamiónovú dopravu a zamestnáva vodiča kamiónu. Je pravidelný výcvik vodičov KKV (Kvalifikačná karta vodiča) daňovým výdavkom? Je možné si uplatniť odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyni na rodičovskej dovolenke vznikol preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý zamestnávateľ v roku 2017 vyplatil po zdanení. Omylom duplicitne vyplatil zdanený preplatok z ročného zúčtovania aj v roku 2018. Zamestnankyňa v mesiaci 6/2019 neoprávnene vyplatenú sumu vrátila. Ako má zamestnávateľ vyrovnať nesprávne (duplicitne) odvedenú daň?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Keď slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatí podiely na zisku fyzickej osobe, rezidentovi Litvy, tak tieto podiely sa v SR musia zdaniť zrážkovou daňou 10 %?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Považuje sa oprava podlahy za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti, ktoré sú uvedené v zozname činností klasifikácií F pod položkou č. 270 Povrchová úprava podlahy alebo sa považujú za bežné opravy a faktúra môže byť vystavená s DPH?

Dátum publikácie: 7. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť, ktorá poskytuje pitný režim (cez nápojové automaty) vyfakturovala  hodnotu odobratých nápojov v rozsahu dohodnutej ceny v členení na základ dane a DPH . V základe dane odberateľskej spoločnosti sú premietnuté v jednej sume čerpanie pre zamestnancov, ktorí majú v zmysle zákona o BOZP nárok na ochranné nápoje, a čerpanie pre zamestnancov, ktorým hradí spoločnosť čerpanie zo sociálneho fondu. Tieto dve kategórie vie spoločnosť, ktorá je odberateľom, z pohľadu hodnoty faktúry identifikovať. Môže si uplatniť odpočítanie dane?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako má správne postupovať FO podnikateľ, platiteľ DPH, pri vyradení neodpísaného majetku do osobného vlastníctva? Ide o jednu nehnuteľnosť - sklad kupovaná bez DPH, jedna nehnuteľnosť tiež sklad - kupovaná s DPH, kolaudácia obidvoch nehnuteľností bola cca pred 30 rokmi a sú tam ešte pozemky v okolí nehnuteľností kupované bez DPH, vybudované chodníky - materiál a práca s DPH.

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa vyrovnajú odpisy pri postúpení lízingu zo SZČO na právnickú osobu, kde konateľ je tá istá osoba? Ako sa bude odpisovať, ak nastala zmena majiteľa v 10/2018. Čo so zvyšnou sumou majetku v jednoduchom účtovníctve?

...

Partner