403 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 1. 2021

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 11. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Právny stav do: 19. 2. 2021

Ako je to so zmenami v gastrolístkoch, ktoré sa chystajú v roku 2021? 1. Odkedy bude pravdepodobne platiť, že si zamestnanci budú môcť vybrať, či budú chcieť príspevok alebo gastrolístok? Od 1/2021 alebo to bude k neskoršiemu dátumu? 2. Budú si môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí sú už dlhodobo v pracovnom pomere? 3. Ak si budú môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí už majú vytvorený pracovný pomer, budú túto zmenu môcť vykonať v rámci roka v ktoromkoľvek mesiaci alebo vždy k začiatku roka?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnankyňa sa starala o dieťa do 6 rokov, má 5 detí, od 14. 1. do 30. 6. 2019 bola v evidencii úradu práce, od 1. 7. do 31. 12. 2019 bola zamestnaná u zamestnávateľa. Môže si uplatniť daňový bonus za obdobie 1-6/2019 za všetky deti? Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov za rok 2019 mala 3 179,35 € + poberala dávky v hmotnej núdzi..

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Majú zamestnanci (pedagóg a ekonómky), ktorí majú home office, a zamestnanci (školník, upratovačky), ktorí majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nárok na stravný lístok?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú čiastku za daňový výdavok? Od 1. 1. 2015 úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovo uznateľným nákladom, bez ohľadu na zaplatenie. Čo ale s úrokmi, ktoré v danom prípade vznikli za obdobie od r. 2008 do 31. 12. 2014?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ako má spoločnosť postupovať pri 2 neuhradených pohľadávkach z roku 2015 vo výške 3 093,68 €, z ktorých už neočakáva úhradu? Môže ich daňovo odpísať, pokiaľ boli účtované pri vzniku do výnosov? Ako ich daňovo odpísať a na aké účty účtovať?

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2018 zamestnanec spôsobil škodu spoločnosti. Časť škody bola zaplatená poisťovňou z poistky zamestnanca (zmluva o výkone povolania) a ostatné splátkami zamestnanca. Následne zamestnanec ukončil pracovný pomer a dal si požiadavku na odpustenie zostatku dlhu. Spoločnosť súhlasila s odpustením. Ako odúčtovať zostatok pohľadávky? Bude daňovo uznaný? Pohľadávka je zaúčtovaná na účte 335xx.

Dátum publikácie: 31. 10. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2021

Aká je kalkulácia stravného pre zamestnancov obecného úradu v podobe stravných lístkov? Aká je kalkulácia pre zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri závodnom stravovaní?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.