68 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Nadežda Cígerová

DSC_3181___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku sa sústredíme na vybrané transakcie s krátkodobým a dlhodobým finančným majetkom z pohľadu dane z príjmov i účtovníctva. Bližšie sa pristavíme jednak pri často riešenom predaji obchodných podielov, jednak pri poskytovaní pôžičiek medzi závislými osobami. Na príkladoch si vysvetlíme, kedy oslobodiť prevod obchodného podielu v tuzemskej, príp. zahraničnej spoločnosti, či je možné požičať peniaze bez úrokov, resp. aké sú pravidlá nízkej kapitalizácie.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účtoch účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 505, ak ide o nakupované zásoby, alebo účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o zásoby vlastnej výroby.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

„Last minute“ rekapitulácia, na čo pamätať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov. V rýchlom prehľade zhrnieme, čo sa oproti minulému roku menilo, aké nové pravidlá vstúpili do platnosti, ktorými úľavami štát v čase pandémie vychádza v ústrety daňovníkom. Osobitne sa pozrieme na stanovenie základu dane, pri ktorom už treba použiť zmenený spôsob výpočtu s ohľadom na možnosť zníženej 15 % sadzby dane. Upozorníme na uplatnenie daňovej straty, vysvetlíme princíp uplatnenia výdavkov u fyzických osôb s dôrazom na oslobodené dotácie Prvej pomoci (plus). 

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prinášame odpovede na časté otázky z oblasti daní vznikajúce v súvislosti s brexitom. Na praktických príkladoch si ukážeme transakcie s tovarom a službami, ktoré prebiehajú pri obchodných vzťahoch s Veľkou Britániou a Severným Írskom medzi obchodnými partnermi. Rozoberieme účtovný, daňový pohľad a vykázanie plnení v daňovom priznaní k DPH a v súhrnnom výkaze. Priblížime podávanie žiadostí o nárok na vrátenie zahraničnej DPH i spôsob uplatnenia oslobodených transakcií pri vývoze a dovoze v rámci Spojeného kráľovstva v roku 2021.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V obsahovo rozsiahlom článku sa zameriame na problematiku používania automobilu z rôznych aspektov - na účtovné zobrazenie PHL v sústave JÚ, vyčíslenie spotreby a jej daňové posúdenie s novým princípom navýšenia spotreby o 20 %. Na príkladoch je ukázané odpisovanie, ale i predaj automobilu, pri ktorom sa daňová zostatková cena posudzuje do výšky príjmov z predaja. Pri mikrodaňovníkoch spomenieme nové pravidlá odpisovania, ktoré platia pre majetok nadobudnutý od roku 2021. Prinesieme aj špecifické účtovné prípady, s ktorými sa môže živnostník stretnúť v rámci svojich ekonomických aktivít a poukážeme na zmeny v platení dane z motorových vozidiel. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pohonné látky spadajú do krátkodobého obežného majetku, účtujú sa v knihe zásob a ich úhrada v peňažnom denníku. Je ale nutné zohľadniť dve základné skutočnosti - nie vždy ide o daňový výdavok v plnom rozsahu a väčšinou sa neúčtujú v knihe zásob.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozoberieme, ktoré ustanovenia sa použijú pri sledovaní spotreby PHL v prípade osobného auta podnikateľa. Je rozdiel, či ho vlastní alebo ho má prenajaté, vypožičané? Ako sa postupuje, ak podnikateľ nemá auto v obchodnom majetku? Ako sa určuje spotreba pri elektromobile a pri pracovných mechanizmoch – aké sú špecifiká spotreby PHL oproti automobilom?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikateľ si môže sám vybrať z troch spôsobov, ktorými bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL (prepočet podľa TP, paušál do 80 % alebo GPS monitoring). Zároveň platí, že ak má SZČO viac áut, ktoré používa na podnikanie, môže na každé z nich použiť iný spôsob uplatňovania PHL. Keďže ale daňovým výdavkom je doklad preukázateľný, zaevidovaný v účtovníctve alebo v daňovej evidencii, podnikateľ musí preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Objasníme, ako postupovať v prípade, kedy sa vlastné auto do obchodného majetku podnikateľa nezaradí. Podnikajúca fyzická osoba vtedy nemá nárok na daňový odpis, prípadne na výdavky na opravy a udržiavanie a pod., no môže si na druhej strane uplatniť základnú náhradu.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V roku 2021 začína platiť špecifický postup tzv. mikrodaňovníka, a teda fyzická osoba, ktorej zdaniteľný príjem z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti nepresiahne sumu 49 790 eur, má určité výhody. S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa zaviedla nová odpisová skupina 0 – elektromobily.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.