938 výsledkov
Ing. Nadežda Cígerová

DSC_3181___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

...
Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

SZČO, platiteľ DPH, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, podniká v poľnohospodárstve. Vybavila si úver a z neho chce postaviť maštaľ. Stavebné miesto je ale mimo intravilán obce, takže stavebné povolenie na maštaľ nedostane. Ide ju postaviť „načierno“, čiže nebude mať po ukončení stavby ani kolaudačné rozhodnutie. Po ukončení stavby si chce dať urobiť odborníkom odhad a tento potom dať do odpisov. Čo však so stavebným materiálom, ktorý bude nakupovať na stavbu - hlavne DPH, lebo materiál bude v odhade?

Dátum publikácie: 6. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť obstarala DHM – obrábacie centrum. Aby mohlo byť toto centrum nainštalované v budove, bolo potrebné vykonať stavebné úpravy v podlahe v tejto hale – základ pod frézu. Je možné zaúčtovať tieto stavebné práce na úprave podlahy v budove ako technické zhodnotenie stavby? Ide o sumu nad 1 700 €.

Dátum publikácie: 24. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť si podala odklad daňového priznania za rok 2020 z dôvodu, že jej nebolo doručené rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry – dotácie na pôdu a zvieratá. Ako má účtovná jednotka postupovať, ak do termínu, t. j. do 30. 6. 2021 rozhodnutie nedostane? Ak by sa nezaúčtovala dotácia, spoločnosť sa dostane do krízy, ak sa zaúčtuje predbežne výška dotácie, bude sa musieť podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

SZČO ukončila k 31. 12. 2019 živnosť. Motorové vozidlá vyradila do osobného užívania – boli už odpísané. Následne vložila motorové vozidlá v reprodukčnej cene do s. r. o. V tejto spoločnosti sa účtoval dar od spoločníka účtovnými zápismi 042/413, zaradenie do majetku 022/042, odpisy 551100/082 a následne jednorazovo 551999/551100, čiže pripočítateľná suma v daňovom priznaní. Je to správne? Mohla odpisovať vozidlá z reprodukčnej OC, t. j. 48 mesiacov?

Dátum publikácie: 31. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť predala nehnuteľnosti. V kúpnych zmluvách je uvedená jedna cena za celok. Súčasťou nehnuteľností je aj pozemok, ktorý sa vedie na samostatnej karte majetku a tiež príslušenstvo (drobné stavby – prístrešok oplotenie). Z kúpnej zmluvy nie je jasné, koľko stojí nehnuteľnosť, pozemok a drobné stavby. Ako posúdiť rozdiely medzi tržbami z predaja majetku a zostatkovými cenami predaného majetku?

Dátum publikácie: 28. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť predáva nehnuteľný majetok, ktorý má vo vlastníctve od r. 2008. Pozemok aj stavba boli pri kúpe oslobodené od DPH, ďalší pozemok bez stavby bol zaťažený DPH. Na budove bolo vykonaných niekoľko technických zhodnotení, z ktorých bol uplatnený odpočet DPH. Je možné predať budovu aj s príslušným pozemkom v režime oslobodenia od DPH, ale z tých zhodnotení sa musí DPH odviesť? A z akej ceny – ide o zostatkovú cenu tých technických zhodnotení? Je možné budovu predať za zostatkovú cenu alebo je potrebný znalecký posudok?

Dátum publikácie: 24. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

SZČO v roku 2007 zaradila do podnikania osobné motorové vozidlo a v roku 2011 úžitkové motorové vozidlo. Obidve vozidlá sú zapísané v evidencii motorových vozidiel na IČO firmy. Zostatková cena obidvoch vozidiel je nulová. Uvedené motorové vozidlá si SZČO ponechá na osobné užívanie. Akým spôsobom preradiť motorové vozidlá z podnikania do osobného užívania? Je to podmienené kúpou za trhovú cenu? Je potrebná zmena na dopravnom inšpektoráte PZ SR z IČO na rodné číslo?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Je potrebné podľa slovenskej legislatívy (zákona o účtovníctve) tvoriť rezervu k dani z príjmu (napr. podľa legislatívy Českej republiky sa tvorí rezerva na daň z príjmu účtovným zápisom 599/453)?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako sa postupuje ohľadom neuhradených pohľadávok a správneho vytvorenia opravných položiek? V roku 2015 mala spoločnosť viacero neuhradených pohľadávok v dosť vysokej sume od jedného partnera a v roku 2016 ešte tri od iného partnera. Do roku 2019 sa vytvárali opravné položky do takej sumy, aby spoločnosť nešla do straty. Môžu sa opravné položky na faktúry z roku 2015 vytvárať aj v roku 2020 alebo ich vytvoriť len účtovne?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.