3947 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec mal v roku 2020 príjmy zo závislej činnosti. Okrem týchto príjmov v roku 2020 zamestnanec vyhral bicykel. Musí podať daňové priznanie typu B? Akú výšku hodnoty výhry uvedeie v daňovom priznaní, keď výhry sú do určitej sumy oslobodené od dane?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

SZČO účtuje v JÚ. Cez platobnú bránu GoPay prijíma tržbu za e-shop (predaj tovaru). Vyfakturovala tovar za 1 000 eur. Cez GoPay mu prišlo na účet 990 eur. Zvyšných 10 eur je poplatok, to si GoPay stiahol za službu. Stačí zaúčtovať do príjmu 990 eur, tak ako prišli na účet?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala skladovú halu. Je to mobilná skladová hala zložená z oceľovej konštrukcie a PVC plachty. Nie je napojená na inžinierske siete. Nie je pevne spojená so zemou. Nosné stĺpy sú priskrutkované k betónovej ploche (nie zaliate betónom). Kedykoľvek ju môže prísť žeriav zdvihnúť a presunúť na iné miesto. Do akej odpisovej skupiny sa zaradí? Má sa zahrnúť skladová hala do dani z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala dlhodobý hmotný majetok – sušiareň reziva v 3/2021. Ide o jednokomorovú sušiareň so samostatnou pecou na piliny. Aké je zaradenie do kódu KP? Spoločnosť chce začať tento majetok odpisovať.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako sa má postupovať v prípade daňových odpisov pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku formou vecného daru od spoločníka, ktorý bol zaúčtovaný na SU 413? Konkrétne ide o bager, ktorý nebol nikdy predtým zaradený do obchodného majetku. Ide o to, že spoločník si obstaral stroj a následne ho daroval do s. r. o. Týmto bagrom zabezpečuje väčšinu svojich zdaniteľných príjmov. V tomto konkrétnom prípade môže spoločnosť daňový odpis z tohto stroja plne uplatniť ako daňový výdavok alebo nie? V prípade, že sa daňový odpis z tohto stroja nepovažuje za daňový výdavok, ako má spoločnosť postupovať s výnosmi, ktoré sa dosiahnu používaním tohto stroja? Má ich spoločnosť tiež považovať za nedaňové do výšky daňových odpisov z tohto stroja?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je možné, aby si právnická osoba A uplatnila v čase predaja akcií právnickej osoby B ako daňový výdavok vstupnú cenu finančného majetku podľa § 25a zákona o dani z príjmov, ktorou by bola nadobúdacia cena akcií a tiež príspevok do kapitálového fondu z príspevkov právnickej osoby B?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Konateľ kúpil nehnuteľnosť (budovu) od FO, ktorú kompletne zrekonštruoval na účely krátkodobého ubytovania, ktorej cena bola z r. 2018 stanovená v znaleckom posudku na 791 000 €, ale konateľ ju kúpil za 370 000 € vzhľadom na mieru opotrebenia. Z toho pozemky sú v cene 50 000 €. Za sprostredkovanie si realitná kancelária zaúčtovala províziu vo výške 5 000 €. Nehnuteľnosť v sume 320 000 € (370 000 – 50 000) plus náklady súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti (provízia 5 000 €), čiže obstarávacia cena 325 000 €, sa zaradí do 5. alebo 6. odpisovej skupiny? Kúpa nehnuteľnosti sa zaúčtuje zápisom 042/325? (Nehnuteľnosť je kúpená od FO a spoločnosť má len kúpnu zmluvu, nemá faktúru).

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako vypočítať z čiastky, ktorú zamestnávateľ dostal z ÚP ako príspevok na pomoc pri poklese tržieb, čiastku odvodu za zamestnávateľa 35,2 % (napr. čiastka z ÚP 20 000 €)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, spoločník vkladal do spoločnosti peniaze ako pôžičky (479) s tým, že ak mu ich spoločnosť do 10 rokov nesplatí, prevedie mu túto nehnuteľnosť. V r. 2021 je 10 rokov a nastane prevod nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť má 10 rokov od kolaudácie. Čo s DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.