16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Otec v roku 2008 zdedil 1/5 podiel po rodičoch – dom so záhradou. Tento podiel daroval dcére v roku 2016. V roku 2018 dom so záhradou predala. Podlieha tento príjem zdaneniu, platí sa daň z nehnuteľností? 

Dátum publikácie: 28. 1. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2020

V r. 2018 fyzická osoba zdedila 60 m2 porast (časť lúka, časť les), ktorý obhospodaruje cudzí človek. Neplynie z neho žiaden príjem. Je potrebné podať daňové priznanie z nadobudnutého majetku?

Dátum publikácie: 4. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 12. 2005
Právny stav do: 31. 12. 2017

Aký dátum je rozhodujúci pre stanovenie stavu nehnuteľností k 1. 1., podľa ktorého sa posudzuje výška dane z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 15. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak sa 15. 1. 2016 predala firma živnostníka spoločnosti s r. o. a obecný úrad vyrubil daň z nehnuteľností na firmu živnostníka, má sa to platiť poštovou poukážkou a dať do účtovníctva firmy živnostníka, hoci firma sa zrušila k 1. 2. 2016? Alebo sa to môže dať do účtovníctva spoločnosti, ktorá zmluvou prebrala všetky práva a povinnosti firmy živnostníka? Daňové priznanie pre daň z príjmov sa bude podávať až v marci 2017 za firmu živnostníka.

Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

Dňa 13. 11. 2015 správca dane vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňovník daňové priznanie nepodal. Bola mu uložená pokuta 28 eur v zmysle § 15 ods. 1 daňového poriadku. Daňovník sa odvolal voči uloženej pokute. Odvolanie správca dane zamietol. Rozhodnutie o uložení pokuty je právoplatné. Ako postupovať ďalej? 

Dátum publikácie: 19. 8. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak daňovník predloží rozhodnutie o poberaní príspevku v hmotnej núdzi, aké dlhé obdobie musí poberať príspevok, aby mu mohla byť priznaná úľava (posudzuje sa  vždy len stav k 1. 1.)?

Dátum publikácie: 13. 6. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vlastník nehnuteľnosti si v daňovom priznaní uviedol v popise rekreačná chata. Na liste vlastníctva je uvedená ako budova pre šport a rekreačné účely. Ako ju treba zdaniť – ako chatu alebo stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť?

Dátum publikácie: 5. 11. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 31. 12. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2014

Je možné zaradiť daň z nehnuteľností medzi pohľadávky proti podstate? Vznikla po vyhlásení konkurzu a nesúvisí s prevádzkovaním podniku počas konkurzu (podnik nie je počas konkurzu prevádzkovaný). Nehnuteľný majetok bol odpredaný v roku 2013 a pohľadávky sú za obdobie 2011 až 2013. Ide o konkurzné konanie, ktoré sa riadi zákonom do 31. 12. 2011.

Dátum publikácie: 11. 6. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 31. 12. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2014

Občan si nesplnil ohlasovaciu povinnosť nadobudnutia nehnuteľného majetku. Obec zistila podľa evidencie z katastra, že občan nadobudol nehnuteľný majetok kúpou v roku 2007. Túto skutočnosť obci nenahlásil. V akom rozsahu a za ktoré roky mu môže obec vyrubiť daň za predchádzajúce roky? Uplatňujú aj sankčné postihy?

Dátum publikácie: 22. 7. 2009
Autor: Mgr. Soňa Gašková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2011

Kedy je vykonateľný platobný výmer, ktorým bola vyrubená daň z nehnuteľnosti, a podľa platobného výmeru je daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.