43 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovníčka v roku 2019 podala daňové priznanie za pozemky, ktoré vlastní. V roku 2020 podala čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti za rok 2019 z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy. Za pozemky v roku 2019 zaplatila daň aj vlastníčka pozemku, aj nájomca. Má nárok na vrátenie dane vlastníčka v prípade, že nájomná zmluva je podpísaná a platná 4. 12. 2019? Je správca dane povinný uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V katastri nehnuteľností je druh pozemku v KNE - B (TTP) a KNC - C (Záhrady). Čo si má daňovník uviesť do daňového priznania, aký druh pozemku?

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Akým spôsobom má správca dane oznámiť daňovníkovi, že mu vyrubil daň z nehnuteľnosti podľa pomôcok (rozhodnutie o prerokovaní dedičstva)? Daňovník bol písomne vyzvaný dvakrát, že je povinný podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, ktoré získal dedičským rozhodnutím, avšak ani jedenkrát si výzvu neprevzal.

Dátum publikácie: 2. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Práčovňa a pneuservis sa zaradí podľa § 10 ods. 1 písm. g), teda ako priemyselné stavby alebo podľa písm. h) zákona o miestnych daniach, teda ako stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Správca dane zistil, že daňovník mal zmeny v roku 2018 a nepodal DP za rok 2019, ale až v roku 2020 na základe výzvy správcu dane. Dane a poplatky za rok 2019 má uhradené podľa starého DP. Správca dane chce uložiť pokutu za nepodanie DP včas. Ako má postupovať?

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ide o telekomunikačný stožiar, ktorý je lanami upevnený na troch miestach – betónových pätkách, ktoré daný stožiar upevňujú. Dá sa povedať, že bez týchto upevnení by stožiar nestál. V daňovom priznaní je dosiaľ len plocha stavby 9 m, čo je plocha betónov a stožiaru na zemi, no v skutočnosti je táto plocha v tvare trojuholníka v rozlohe 350 m. Čo sa v tomto prípade berie ako stavba – len tá plocha, kde sú betóny alebo všetko? Bez týchto ukotvení by stavba nestála a medzi ukotvením a stožiarom už ani nie je možné nič iné ani prevádzkovať, ani postaviť, pretože charakter tejto „stavby" to nedovolí.

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 15. 10. 2014

Je parcela, ktorá tvorí pôdorys stavby. Kto je povinný odviesť daň z nehnuteľnosti za pozemok v prípade, keď majiteľom pozemku je iný subjekt ako majiteľ stavby? Resp. je povinný uviesť majiteľ pozemku danú parcelu v DP v prílohe, kde sa pozemky uvádzajú? Pozemok teda užíva majiteľ stavby, ale nie je uzavretá žiadna zmluva.

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Odkedy sú povinní podávať daňové priznania SHR? Môže správca dane vyrubiť daň na základe vlastných zistení, na ktorých pozemkoch hospodári? Môže sa vyrubiť daň, aj keď nemá s vlastníkmi pozemkov uzavreté nájomné zmluvy?

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Ako zdaňovať pozemky registrované na LV ako parcely E? Niektorí vlastníci pozemkov v stave E si podávajú daňové priznania. Iní sa pýtajú, či ich treba zdaniť.

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Otec v roku 2008 zdedil 1/5 podiel po rodičoch – dom so záhradou. Tento podiel daroval dcére v roku 2016. V roku 2018 dom so záhradou predala. Podlieha tento príjem zdaneniu, platí sa daň z nehnuteľností? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.