385 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľadný návod, ako v praxi uplatniť princíp krajiny určenia. Tovar má byť zdanený v štáte nadobudnutia, a preto dodávateľ, ktorý uskutočňuje intrakomunitárne dodanie tovaru, uplatní oslobodenie od dane za predpokladu splnenia podmienok, ktoré v článku sumarizujeme jednak z pohľadu slovenského zákona o DPH, jednak eurosmernice. Akými dôkazmi teda treba povinne disponovať, aby bolo uskutočnenie prepravy preukázateľné?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aktuálny sumár povinností a možností prevádzkovateľov cestovných kancelárií a agentúr. Prejdeme si špecifiká účtovníctva i osobitnú úpravu uplatňovania DPH, ale predovšetkým zhrnieme, ako sa menila relevantná legislatíva súvisiaca s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia Covid-19 a aké prostriedky pomoci pre cestovný ruch ponúka štát. Na jednej strane sú to finančné príspevky na odstránenie negatívnych následkov pandémie či už podľa schémy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci, na strane druhej nedávno predstavená finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií vo forme návratnej pôžičky za zvýhodnených úrokových a iných podmienok.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Ide o podnikanie v rámci viazanej živnosti, kde okrem splnenia všeobecných podmienok je potrebné aj preukazovanie odbornej spôsobilosti dokladom o vzdelaní a praxi.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky sa zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, s účinnosťou od 21. 7. 2020 novelizoval aj zákon o zájazdoch.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá poskytovanie finančných príspevkov na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu podľa schémy minimálnej pomoci, podľa schémy štátnej pomoci a vysvetľuje tieto príspevky z pohľadu daní a účtovníctva.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 10. 9. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. septembra 2020. Platiteľ nepreukázal existenciu platného právneho zmluvného vzťahu s dodávateľskou spoločnosťou, na základe ktorého boli fakturované služby sprostredkovania. Nebolo hodnoverne preukázané dodanie sprostredkovateľskej činnosti a uskutočnenie reálneho obchodného reťazca medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si ozrejmíme, v čom spočíva osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, upozorníme na súvisiacu záznamovú povinnosť, zanalyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe a stručne sa pristavíme pri spotrebe pohonných látok.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Túto časť príspevku budeme venovať detailnejšie ojazdeným automobilom predávaným v špecifickej úprave, ak sa kupujú s cieľom ďalšieho predaja a spĺňajú definičné znaky v § 66 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Povinnosť doručenia záznamov je stanovená za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom sa kúpi tento tovar v lehote na podanie daňového priznania (do 25. dňa nasledujúceho mesiaca). Ak sa doručia záznamy oneskorene alebo sa v nich uvedú nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.