967 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 1. 2021

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 20. 7. 2021

Slovenská s. r. o. sprostredkuje prácu pre súkromné osoby – občanov Maďarska do Rakúska. S. r. o. nie je platiteľom DPH, je len registrovaná podľa § 7 zákona o DPH. Musí sa registrovať podľa § 4 zákona, keď dosiahne obrat viac ako 49 790 €?

Dátum publikácie: 13. 3. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 1. 7. 2021

Platiteľ DPH v SR prevádzkuje e-shop, zásielkový predaj. Tovar chce teraz odosielať, resp. vystavovať faktúry zákazníkom do Českej republiky. Ako sa má postupovať, keďže objednaný tovar posiela dodávateľ PL dobierkou, z PL (tovar pre SK vyrába PL platiteľ DPH/ do ČR priamo zákazníkom. Slovenská firma sleduje len obrat do limitu? Alebo sa postupuje inak pri odosielaní pre neplatiteľov DPH, platiteľov DPH a občanom do ČR v tomto prípade?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dňa 9. 1. 2020 opravné faktúry s dátumom vystavenia 9. 1. 2020, pričom dátum dodania služby na uvedených faktúrach je 31. 12. 2019. Je možné uvedené opravné faktúry uviesť do kontrolného výkazu a výkazu DPH za december 2019 alebo treba ich vykázať v januári 2020?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Od dodávateľa prijala lekáreň tovar (čaje) s DPH 0 % a oznámenie o prenesení daňovej povinnosti. Na základe ktorého zákona o DPH je táto zmena? Postupuje lekáreň správne v nasledujúcich prípadoch: 1. lekáreň predáva dané čaje cez ERP, čaje dáva s DPH 20 %,, 2. fakturuje čaje neplatiteľom DPH lekárom a tie dáva s DPH 20 %, 3. ak fakturuje čaje platiteľom DPH, uplatní sadzbu DPH 0 % a prenesenie daňovej povinnosti?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť má prenajaté priestory u spoločnosti, ktorá sa stala platiteľom DPH 2. 7. 2019. K dispozícii sú nasledovné došlé faktúry - faktúra za plyn za obdobie 6/19, vystavená 1. 7. 2019 bez DPH, faktúra za elektrinu za obdobie 6/19, vystavená 12. 7. 2019, dátum dodania 30. 6. 2019 s DPH. Sú tieto faktúry vystavené správne? Dodávateľ informoval, že faktúru za elektrinu dostal od ZSE až 3. 7. 2019, odpočítal si DPH, a preto fakturoval s DPH. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dobropis - opravný doklad od dodávateľa. Tento opravný doklad bol vystavený 11. 1. 2019, dátum plnenia: 31. 12. 2018. Pri dobropisoch platí, že DPH sa opravuje v tom zdaňovacom období, v ktorom sa dostane doklad o oprave, teda v tomto prípade 1/2019. Môže spoločnosť túto DPH opraviť aj skôr, teda v 12/2018, keďže dátum zdaniteľného plnenia je december 2018? 

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je právo na používanie softvéru vrátane update, upgrade a inštalačný balík, reálne to bude fungovať cez webovú stránku a budú zriadené prístupy. Je to nevýhradná licencia a týka sa dochádzkového systému. Ako sa postupuje pri zdaňovaní príjmu z tejto licencie?

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť má uzatvorenú komisionársku zmluvu s bieloruským subjektom, kde tomuto subjektu platí 10 % komisionársku odmenu za vykonávanie transakcií na predaj tovaru, pričom tovar je zatiaľ skladovaný v sklade komisionára v Bielorusku. Aký postup sa má zvoliť v prípade DPH? Podlieha táto položka aj clu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.