203 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 20. 3. 2009

Spoločnosť je účastníkom trojstranného obchodu. Spoločnosť objednala tovar od dodávateľa z Maďarska s registráciou pre DPH v Maďarsku. Tovar sa dodá priamo z Maďarska do Dánska, dánsky podnikateľ je registrovaný pre DPH v Dánsku. Maďarský podnikateľ vystaví faktúru na spoločnosť, dodacia adresa bude do Dánska. Následne po odoslaní tovaru slovenská spoločnosť vystaví faktúru pre dánsku spoločnosť. Ako postupovať v takomto prípade pri zaúčtovaní faktúry z Maďarska? 

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Daňovník chce vydávať vlastné poukážky. Ako má postupovať pri predaji napr. v hodnote 100 €? DPH odvádza pri predaji poukážky alebo až keď si príde zákazník za uvedený poukaz kúpiť tovar/službu? Zákazník chce z VRP doklad aj pri nákupe poukazu, aj pri tom, keď si príde kúpiť za poukážku tovar. Aký je postup, čo sa týka e-kasy a zaúčtovania poukážky v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

V ktorom účtovnom období má byť u veriteľa zaúčtovaná faktúra za úroky z omeškania? Ak bola faktúra splatná 1. 12. 2019 a uhradená 1. 4. 2021, môže sa vystaviť faktúra 31. 5. 2021 za celé toto obdobie s dátumom dodania tiež 31. 5. 2021 a zahrnúť celú sumu úrokov do zdaniteľných výnosov roku 2021? Alebo pre veriteľa platí povinnosť sumu úrokov časovo rozlíšiť a úrok za obdobie 2019 zahrnúť do zdaniteľných výnosov roku 2019, úrok za obdobie 2020 do výnosov roku 2020 a rovnako úrok za obdobie roku 2021 do výnosov za rok 2021?

Dátum publikácie: 27. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila luxusný automobil formou úveru. Splátkový kalendár je na 6 rokov a mesačná splátka 2 034 eur. Spoločnosť zahrnula vozidlo do majetku a uplatnila si celý odpočet DPH z faktúry o kúpe vozidla. V tom istom mesiaci vozidlo prenajala inej spoločnosti s r. o., platiteľovi DPH. Prenájom automobilov nie je bežná činnosť, ktorú táto spoločnosť vykonáva. Nájomca sa zaviazal platiť za prenájom čiastku 3 820/mesačne. Môže byť prenájom vozidla bez DPH? Aké bude účtovanie?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť dováža drevo z Ruska. Služby súvisiace s preclením dovozeného tovaru zabezpečuje externá firma, ktorá vyrubila okrem klasického cla aj clo antidumpingové a tiež prislúchajúcu zábezpeku na DPH. Suma zábezpeky bude zadržaná až po dobu konečného určenia antidumpingového cla, čo môže byť aj obdobie 6 mesiacov. Čo je predmetom antidumpingového cla a ako sa súvisiace účtovné prípady správne účtujú?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako zaúčtuje s. r. o. účtujúca v podvojnom účtovníctve členský príspevok dobrovoľného člena Slovenskej komory stavebných inžinierov a zápisné do tejto komory ako dobrovoľného člena? Sú to daňovo uznané náklady pre firmu?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Je DPH, ktorú odvádza subjekt registrovaný podľa § 7a zákona o DPH štátu z prijatých služieb sprostredkovania od portálu booking.sk, daňovým výdavkom (účet 518 alebo 548/343)? V prípade, ak takto vypočítaná DPH je menšia ako 5 €, tak nie je povinnosť podať daňové priznanie k DPH ani zaplatiť DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. si v roku 2019 zaobstarala automobil v hodnote 36 758 € bez DPH, DPH si uplatnila. Ak by spoločnosť chcela v 6/2021 postúpiť lízing na auto inej spoločnosti – nechce za postúpenie žiadne financie – čo všetko by mal takýto postup lízingu obsahovať? Aké povinnosti má spoločnosť hlavne z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 3. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 9. 12. 2020

Akým spôsobom sa spracuje žiadosť o dotáciu nájomcom, ak nájomca podáva jednu žiadosť za celé obdobie sťaženého nájmu, pričom sa v priebehu tohto obdobia sťaženého nájmu stal platiteľom DPH? Ako následne vystaví faktúru prenajímateľ nájomcovi za nájomné za obdobie sťaženého nájmu, ak v tomto období fakturoval 10 % výšky pôvodne dohodnutého nájomného?

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve prémiový bonus?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.