2507 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikateľ prevádzkujúci cestnú nákladnú dopravu zomrel. Dedičom ťahača a návesu bude starší syn, ktorý má s. r. o., ktorá je platiteľom DPH. Syn chce prevádzkovať nákladné auto s ťahačom vo svojej s. r. o. Mladší syn zdedí osobné auto, tiež podniká ako fyzická osoba, je platiteľom DPH. Aj on chce osobné auto používať na svoje podnikanie. Ak chcú synovia vložiť zdedený majetok do podnikania, musia vystaviť faktúru s DPH?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, ponúka prostredníctvom e-shopu zákazníkom tovar v Českej republike. Tovar je reálne na sklade v SR a vo vlastníctve spoločnosti SR s. r. o. Zákazníci, nezdaniteľné osoby z Českej republiky, si objednajú tovar prostredníctvom e-shopu. Je možné uplatniť oslobodenie a fakturovať bez DPH?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská firma A má pridelené IČ DPH v SR aj IČ DPH v ČR. Do Českej republiky premiestnila tovar na komisiálny predaj v režime call-off stock firme B. Táto skutočnosť je zaznamenaná v súhrnnom výkaze DPH SR. Firma B však tovar nakoniec nepredá a firma A teda premiestni tovar z komisného skladu firmy B do komisného skladu firmy C, tiež v režime call-off stock. Obidve sú v ČR s ČR VAT. Tovar neopustí územie ČR. Táto skutočnosť bude uvedená v súhrnnom výkaze DPH SR – zmena odberateľa – zmena VAT. Firma C však požaduje zhodnotiť tovar, zhodnotenie tovaru prebehne v ČR – bude poskytnutá služba českou firmou D. Firma D fakturuje firme A službu za zhodnotenie na tovare s českou DPH 21 %. Firma A (keďže má ČR VAT) si uplatní na vstupe českú DPH v českom daňovom priznaní pre DPH. Je to správny postup?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť z Nórska oslovila slovenskú spoločnosť na spoluprácu v oblasti projektových prác. Ide o prípravu projektovej dokumentácie k výstavbe nehnuteľnosti v Nórsku, projektové práce sa budú vykonávať na Slovensku na základe podkladov a fotodokumentácie zaslanej z Nórska. Ide o telekomunikačné stavby (anténne systémy + technologické kabinety na strechách budov alebo na stožiaroch)...

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH registrovaný pre daň podľa § 4 v SR, je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej časť prenajíma ako nebytový priestor zdaniteľnej osobe, taktiež platiteľovi dane. Nájomca má v tejto prenajímanej časti inštalované vlastné predajné kávomaty a automaty s pochutinami. Tieto sú pripojené na vodovodnú prípojku a do elektrickej siete vlastníka nehnuteľnosti. Dohodnutý zmluvný mesačný nájom je vrátane energií a je v zmysle § 38 zákona o DPH oslobodený od dane? Alebo spadá pod výnimky, konkrétne § 38 bod 3 písm. c) zákona o DPH? Má prenajímateľ fakturovať prenájom s DPH?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 6. 2014

Môže prevádzkovateľ e-shopu zaslať tovar bez objednávky? Ukladá nejaký zákon povinnosť mať pri faktúre aj objednávku tovaru?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH, predáva inej firme do Tokia elektronický odpad. Vystaví sa zálohová faktúra, pri úhrade zas faktúra – daňový doklad. Keď odberateľ dostane tovar, všetko prehodnotí (trvá to aj 2 – 3 mesiace) a výsledkom je, že vzniká veľký rozdiel oproti fakturácii. Na základe reklamácie slovenská spoločnosť vystaví dobropis a následne sa urobí konečná faktúra na rozdielnu sumu. Pri jednej dodávke sa teda vystavia až 4 faktúry. Je tento postup správny? Dá sa vystaviť aj menej faktúr v rámci tohto dodania tovaru?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

Na základe colného vyhlásenia firma zaplatila colnému úradu DPH pri dovoze tovaru ešte v decembri 2020. Uvedenú čiastku si ale neuplatnila v daňovom priznaní za december 2020. Môže si nárok na odpočítanie DPH uplatniť v daňovom priznaní za mesiac jún 2021?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Z Číny zasiela výrobca formy spoločnosti vzorky, ktoré sú zahrnuté v cene formy. Fakturácia formy je po častiach podľa dohodnutých podmienok. Vzorky sú zasielané pre účely testovania formy zákazníkom pred fyzickým odoslaním formy. Od 1. 7. 2021 platia nové pravidlá. Keďže ide o vzorky, ktoré dodávateľ nefakturuje (zahrnuté sú v cene formy), pre colné účely vystavuje len proforma faktúru. V prípade zaplatenia DPH z tejto zásielky môže spoločnosť žiadať o vrátenie dane?

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 20. 3. 2009

Spoločnosť je účastníkom trojstranného obchodu. Spoločnosť objednala tovar od dodávateľa z Maďarska s registráciou pre DPH v Maďarsku. Tovar sa dodá priamo z Maďarska do Dánska, dánsky podnikateľ je registrovaný pre DPH v Dánsku. Maďarský podnikateľ vystaví faktúru na spoločnosť, dodacia adresa bude do Dánska. Následne po odoslaní tovaru slovenská spoločnosť vystaví faktúru pre dánsku spoločnosť. Ako postupovať v takomto prípade pri zaúčtovaní faktúry z Maďarska? 

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.