2420 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosť a. s., platiteľ DPH, vlastní stavebný pozemok, ktorý chce predať spriaznenej osobe s. r. o., tiež platiteľovi DPH, za obstarávaciu cenu, teda bez navýšenia. S. r. o. na tom pozemku plánuje výstavbu bytov. Z pohľadu a. s. cena za predaj pozemku je v poriadku, podobné pozemky sa v danej lokalite predávajú v cene 150 – 500 eur za m2. Cena daného pozemku je 227,00 eur. Ako vie spoločnosť preukázať, že cena je obvyklá na trhu? 

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak s. r. o. matka navýši ZI vo svojej 100 % dcére nepeňažným vkladom stavebným pozemkom, tak ak hodnota nepeňažného vkladu dosiahne výšku 49 790 €, tak sa matka a dcéra stáva platiteľom DPH?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť kúpila dva kusy okrasnej rastliny (yucca rostrata) umiestnila ich pred hlavný vchod spoločnosti. Faktúra bola na sumu 574 eur. Je možné odpočítať DPH z faktúry za kúpu rastlín? Je kúpa takýchto rastlín daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Platiteľ má dostať od obchodného partnera faktúru za nájom maštalí. Pohľadávky obchodného partnera sú založené v banke, teda platiteľ bude nájomné platiť banke. Má sa vystaviť faktúra s prenesenou daňovou povinnosťou?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má s českým partnerom uzatvorenú zmluvu o dodávke licencií. Odmena za dodávku licencií sa odvíja od obratu za celý rok vo výške 15 %. Fakturácia prebehne na konci roka, keď je známa celková výška obratu. Český partner si však každý mesiac fakturuje zálohovú platbu 5 000 €, ktorá sa vždy na konci roka odpočíta z celkovej fakturácie. Musí český partner vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe a je nutné túto zálohovú platbu samozdaniť?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Špedičná spoločnosť si objedná prepravu od dopravcu tovaru z Anglicka do krajiny EÚ, ide o dovoz. Fakturácia má byť v zmysle dovozu, keďže Anglicko je v postavení tretej krajiny, musí prebehnúť colné konanie a hodnota prepravnej služby sa zahrnie do colného základu, faktúra od dopravcu pre špedičnú spoločnosť má byť bez DPH?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Slovenská obchodná spoločnosť nakupovala tovar prostredníctvom nemeckej spoločnosti, ktorá tovar objednala z Číny zo svojej materskej spoločnosti. Tovar bol preclený v Hamburgu, kde slovenskú spoločnosť zastupoval daňový zástupca. Dohodnutá podmienka INOCTERMS CIF – predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu bez toho, aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru. Slovenský odberateľ dostal 3 doklady: faktúra za tovar od nemeckej spoločnosti, u ktorej si tovar objednal, faktúra za colné konanie v Hamburgu, faktúru za prepravu. Aké je správne účtovanie uvedených faktúr? Ako uvedené správne uviesť vo výkaze DPH a kontrolnom výkaze?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť prijme službu za uloženie odpadu, ktorá sa skladá z ceny za skládku s DPH a poplatku, ktorý je bez DPH. Spoločnosť ako zhotoviteľ bude fakturovať konečnému príjemcovi, obci – investorovi. Ako má spoločnosť fakturovať? Poplatok za uloženie odpadu bude zaťažený na vystavenej faktúre voči investorovi s DPH alebo nie?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, spoločník vkladal do spoločnosti peniaze ako pôžičky (479) s tým, že ak mu ich spoločnosť do 10 rokov nesplatí, prevedie mu túto nehnuteľnosť. V r. 2021 je 10 rokov a nastane prevod nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť má 10 rokov od kolaudácie. Čo s DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH)?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Lekár (zatiaľ neplatiteľ DPH) v rámci svojej zdravotnej činnosti poskytuje aj rôzne poradenstvo k zdravej výžive, robí testy potravinovej intolerancie, predáva pacientom krémy a iné kozmetické doplnky. Potravinový test, ktorý lekár vykoná odberom krvi a následne odošle do laboratória, aj keď je na plnú platbu a aj keď si to pacient vie kúpiť v lekárni a urobiť sám, by bolo možné posúdiť ako zdravotnú službu? Poradenstvo je v podstate platená rada od lekára, aj v tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť. Ktoré z uvedených činností by mali ísť do obratu na účely registrácie pre DPH?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.