1108 výsledkov
...
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Advokát v roku 2009 pozastavil činnosť a odvtedy nepodniká. V roku 2018 mu boli pripísané peňažné prostriedky zo súdnych sporov, ktoré mu štát preplatil a priznal až v roku 2018. Môže daňovník postupovať podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov, t. j. podať daňové priznanie za rok 2018? Ak áno, zaradiť príjem pod § 6 alebo § 8?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Živnostník vykonával stavebné práce v Nemecku, za rok 2019 teda dosiahol príjmy zo zdroja v zahraničí. Do konca marca nestihol poslať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30. 9. 2020. Toto oznámenie chcel poslať až v apríli 2020. Bol informovaný, že tento postup už v apríli nie je možný. Môže využiť nariadenie vlády o dopustení sankcií a priznanie aj tak podať až v septembri?

Dátum publikácie: 24. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 mal daňovník nasledovné príjmy: 1-3/2019 SZČO slovenská živnosť (ďalej prerušil), 4-7/2019 nemecká živnosť (následne ju zrušil), 8-12/2019 hlavný pracovný pomer. Ako postupovať z hľadiska dane z príjmov za rok 2019? Bude podávať daňové priznanie aj v Nemecku? Uvedie tieto príjmy aj v slovenskom daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 24. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

SZČO – dôchodca ukončil podnikanie v oblasti pohostinstva k 28. 2. 2019. Doteraz viedol daňovú evidenciu. Keby sa tento posledný rok uplatnili výdavky percentom (60 %) z príjmu, za čo by sa považovali preplatky z vyúčtovania energií, jeden preplatok prišiel ešte počas podnikania, druhý až v apríli 2019? Je potrebné zostatok zásob zahrnúť do príjmov a uplatniť aj 60 % do výdavkov? Podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky?

Dátum publikácie: 9. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2019

Firma účtujúca v jednoduchom účtovníctve v januári 2019 prerušila živnosť na 2 roky, čiže je potrebné v rámci uzávierkových operácií vykonať úpravu dane aj o neuhradené pohľadávky. Pohľadávky boli prihlásené do konkurzu, ktorý súd vo februári 2019 pre nedostatok majetku zrušil (firma je už ex offo vymazaná z OR). Ide o pohľadávky, ktoré sú už dávno premlčané. Môžu sa uvedené pohľadávky odpísať aj daňovo alebo len účtovne?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú čiastku za daňový výdavok? Od 1. 1. 2015 úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovo uznateľným nákladom, bez ohľadu na zaplatenie. Čo ale s úrokmi, ktoré v danom prípade vznikli za obdobie od r. 2008 do 31. 12. 2014?

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2020

U zamestnávateľa pracovali v roku 2018 brigádničky, ktoré mali príjem nižší ako 1 915,01 €. Je správne, že nemuseli podať daňové priznanie ani ročné zúčtovanie dane?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 7. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Slovenská spoločnosť patrí do nadnárodnej skupiny. Sesterská spoločnosť so sídlom v Belgicku zabezpečuje pre ostatné firmy v skupine licencie na Microsoft Office. Tieto licencie fakturuje ostatným spoločnostiam v skupine, aj tejto slovenskej spoločnosti. Kto je v tomto prípade skutočný vlastník licencií? Microsoft alebo belgická spoločnosť? Bude nutné z faktúry za licencie zrážať zrážkovú daň? 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.