3212 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, spoločník vkladal do spoločnosti peniaze ako pôžičky (479) s tým, že ak mu ich spoločnosť do 10 rokov nesplatí, prevedie mu túto nehnuteľnosť. V r. 2021 je 10 rokov a nastane prevod nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť má 10 rokov od kolaudácie. Čo s DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre - osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vykonáva kovovýrobu a do lakovne obstarala závesný hliníkový prístrešok bez pevných základov. Do akej odpisovej skupiny daný majetok zaradiť? Nejde o stavbu spojenú pevne so zemou.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť plánuje vykonať technické zhodnotenie na prenajatej budove. V sklade, ktorý bude mať spoločnosť v prenájme od 1. 4. 2021, musí investovať do počítačových sietí a elektroinštalácie (zabudovanej do stien budovy). Za technické zhodnotenie budovy sa považujú stavebné úpravy, modernizácia, rekonštrukcia. Predstavuje zavedenie počítačových sietí a elektroinštalácie, ktoré budú zabudované do stien technické zhodnotenie a sú stavebnou úpravou? Ak áno, budú sa PC siete odpisovať 6 rokov a elektroinštalácie 20 rokov?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ kúpil zamestnancom bonusovú kartu v hodnote 15 € za kus, ktorú môžu využívať vo vybraných predajniach SR, kde sa im uplatní 10 % zľava na zakúpený tovar. Zľavu poskytuje predajňa, nie zamestnávateľ. Je potrebné zahrnúť cenu karty zamestnancovi do mzdy ako nepeňažný príjem? Dá sa poskytnúť túto kartu zamestnancom tak, aby nebola zdaniteľným príjmom?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

SZČO ukončila k 31. 12. 2019 živnosť. Motorové vozidlá vyradila do osobného užívania – boli už odpísané. Následne vložila motorové vozidlá v reprodukčnej cene do s. r. o. V tejto spoločnosti sa účtoval dar od spoločníka účtovnými zápismi 042/413, zaradenie do majetku 022/042, odpisy 551100/082 a následne jednorazovo 551999/551100, čiže pripočítateľná suma v daňovom priznaní. Je to správne? Mohla odpisovať vozidlá z reprodukčnej OC, t. j. 48 mesiacov?

Dátum publikácie: 3. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanci vo výrobe, ako aj THP pracovníci, ktorí navštívia výrobné priestory, musia mať ochranné umelohmotné okuliare, ktorými ich spoločnosť vybavila. Mnohí nosia okuliare a majú problém s nosením ochranných okuliarov. Firma sa rozhodla, že títo zamestnanci si môžu dať ochranné okuliare upraviť v optike  tak, aby tam mali dioptrické sklá. Zamestnanec si úpravu ochranného pracovného prostriedku zabezpečí sám a prinesie bloček na preplatenie max. do výšky 60 € s DPH. Spoločnosť uvedené považuje za ochranný pracovný prostriedok a je to uvedené aj v analýze rizík. Je možné doklad z e-kasy priamo zaúčtovať ako 527, 343/211 alebo na daňovú uznateľnosť sa má účtovať napr. ako preddavok z pokladnice 335 a potom ako zúčtovanie preddavku?

Dátum publikácie: 3. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako posúdiť plodonosný vek vinice? Kedy má spoločnosť zaradiť vinicu do odpisovaného majetku?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.