3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov v ustanovených lehotách. Uvedený vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. marca 2014. Nový vzor daňového priznania súvisí s novelou zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá od 1. marca 2014 zavádza nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 eura/kg.

Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Správu spotrebnej dane z minerálneho oleja vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013

Správu spotrebnej dane z tabakových výrobkov vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Ostatní daňoví dlžníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote aj daň zaplatiť.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.