13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Príspevok objasňuje druhy spotrebných daní na Slovensku, povinnosti daňových subjektov v konaní spotrebných daní, základné princípy výberu spotrebných daní v rámci členských štátov EÚ, vrátenie spotrebnej dane z pohonných látok v EÚ a účtovné súvzťažnosti spotrebnej dane.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákonom č. 290/2018 Z. z. z 20. septembra 2018 sa zmenil a doplnil zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Zmeny sa týkajú nových nariadení o súkromnej výrobe destilátu. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzická osoba je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Autor v príspevku poukazuje na úskalia takéhoto zlegalizovania domácej produkcie alkoholu.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 22. 11. 2018

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. 11. 2018, ktorý potvrdil rozhodnutie daňového úradu neuznať daňovníkovi uplatnené daňové výdavky, ktoré zaúčtoval v peňažnom denníku ako platby v hotovosti a ich vynaloženie nebol schopný dostatočne preukázať.

Dátum publikácie: 4. 12. 2017
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Môžu byť dodané bez dane do daňového skladu v rámci európskeho jednotného trhu. Dňa 11. novembra 2017 sa schválil zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Právny stav do: 31. 12. 2016

Novelou zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 upravujú niektoré podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva v SR zahraničnými osobami, ako i legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Novelizovaný zákon upravuje predovšetkým postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva, ako i postavenie asistentov daňových poradcov, zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov.

Dátum publikácie: 28. 5. 2013
Autor: Peter Šubík, Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Hoci v čase písania tohto príspevku sa ani napriek kalendáru pri pohľade z okna o jari nedalo hovoriť, tá napokon príde aj s letom a naplno sa rozprúdi dovolenkové cestovanie. Dovolenkové cestovanie predstavuje v nejednom prípade aj nákup suvenírov, a to neraz aj v podobe tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. Minerálne oleje ako suvenír to asi nebudú, hoci pri ceste autom sa tankovaniu nevyhneme, a tak popri rôznych upomienkových predmetoch sú to často „fľaštičky“ čohosi dobrého s príslušnými „grádmi“. 

Dátum publikácie: 28. 5. 2013
Autor: Peter Šubík, Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 27. 5. 2013
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňová politika je zložitý a polemický problém, ktorý je ostro sledovaný tak odborníkmi, ako aj laikmi, pretože sa dotýka priamo alebo nepriamo každého v štáte.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.