529 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 5. 8. 2020

Postup platiteľa podnikajúceho ako člen združenia, ktorý podával nulové daňové priznania na DPH pri súčasnom vykazovaní príjmov a výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, nebol správny. Na tom nič nemení skutočnosť, že druhý člen združenia riadne priznal a zaplatil DPH za celé združenie.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 8. 12. 2020

Správca dane vykonávanie daňovej kontroly nemôže svojvoľne prerušiť a odložiť jej pokračovanie. Ak daňová kontrola trvá dlhšie ako jeden rok, je potrebné skúmať dôvodnosť prerušenia. Ak správca dane nerešpektuje maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly, poruší tým nielen ustanovenie o maximálnej dĺžke trvania, ale aj zásadu primeranosti a zásadu zákonnosti pri správe dane a protokol z nej tak nadobúda povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok, je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti, prípadne inú chybu pri vyplnení tlačiva daňového priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môže v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti po lehote na podanie daňového priznania, odstráni túto chybu podaním dodatočného daňového priznania. Daňový poriadok upravuje prípady podania daňového priznania, z ktorých vyplýva, kedy daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa skúseností z praxe posledných rokov sa dá zovšeobecniť, že daňové úrady postupujú tak, že sa pri daňovej kontrole zamerajú na nedostatky v konaní dodávateľa alebo dodávateľovho dodávateľa – a vôbec netestujú splnenie dvojitej podmienky (podvod, resp. daňová výhoda a vedomosť), ktorú pre neuznanie odpočtu DPH kumulatívne požaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ (SDEÚ).

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z oblasti správy daní prinášame analýzu štyroch situácií z praxe v nadväznosti na aktuálne platné znenie daňového poriadku s právnym odôvodnením konania správcu dane. Zameriame sa na možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novelou daňového poriadku došlo k úprave zákonných podmienok pre vykonanie opätovnej daňovej kontroly u daňového subjektu a k zmenám v priebehu daňovej kontroly. Predĺžila sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15-tich pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.