5201 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Schválené zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov priniesli viacero podstatných zmien v roku 2021.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V priebehu roka 2020 bolo schválených šesť noviel zákona o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou ich uplatnenia už v priebehu roka 2020, od 1. 1. 2021, od 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022. Článok popisuje aj budúcu plánovanú novelu daňového poriadku.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok prehľadne popisuje novely od roku 2021 v hlavnách zákonoch: zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o účtovníctve. 

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V roku 2020 bolo schválených viacero noviel týkajúcich sa zákona o dani z príjmov. Najvýznamnejšie zmeny boli schválené vládnou novelou - zákonom č. 416/2020 Z. z.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na elektromobily poháňané elektrinou sa nevzťahuje spotrebná daň z pohonných látok. Výhodou elektromobilu kategórie L, M a N využívaného na podnikanie, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je nulová ročná sadzba dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na príkladoch je ukázané odpisovanie ale i predaj automobilu, pri ktorom sa daňová zostatková cena posudzuje do výšky príjmov z predaja. Pri mikrodaňovníkoch spomenieme nové pravidlá odpisovania, ktoré platia pre majetok nadobudnutý od roku 2021. Prinesieme aj špecifické účtovné prípady, s ktorými sa môže živnostník, resp. SZČO stretnúť v rámci svojich ekonomických aktivít a pri záverečnej téme „načreme zas z iného súdka“ – opíšeme v skratke daňové posúdenie poukazov primárne z pohľadu DPH. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok obsahuje 17 príkladov z rôznych oblastí praxe. Od Bretixu, dovozu zásielok, cez účtovanie kurzových rozdielov až po darčekové poukazy. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtovanie tvorby a zúčtovanie OP má spravidla aj dopad na účtovný výsledok hospodárenia, čím sa môže neoprávnene rozdeliť zisk spoločníkom a zvýšiť tvorba zákonného rezervného fondu prídelom zo zisku alebo naopak, predpísať k náhrade spoločníkom v prípade, že tvorba OP nebola opodstatnená alebo bola tvorená vo vyšších sumách a účtovná jednotka by prehĺbila dosiahnutú stratu; výška vlastného imania v obidvoch prípadoch by nebola reálna.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Téma dane z motorových vozidiel je tento rok obzvlášť zaujímavá, a to najmä v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z korona opatrení, ale tiež prijatými novelami zákona o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane sa za rok 2020 posúva z 31. januára 2021 na 31. marec 2021, a to na novom vzore tlačiva. V príspevku si podrobnejšie vysvetlíme zmenu výpočtu preddavkov na daň z predpokladanej dane, ako aj spôsob platenia preddavkov na daň na rok 2021. Ako zhrnutie nášho výkladu ponúkame komplexný príklad v závere.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Komplexný príklad s podrobným postupom pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a vyplneným tlačivom daňového priznania. V príklade používal daňovník (právnická osoba) na podnikanie 5 rôznych motorových vozidiel (vozidlo – kategórie M1, ťahač kategórie N3 s 2 nápravami, náves kategórie O4 s 3 nápravami, elektromobil a osobné vozidlo kategórie M1 - hybridné).

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.