6096 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

SZČO si kúpila stravné lístky DOXX na 10, 11, 12/2020 (63 ks). Dňa 15. 10. 2020 prišla zálohová faktúra, ktorú obratom uhradila z účtu. Dňa 19. 10. 2020 došla faktúra s lístkami. Ako sa postupuje pri účtovaní?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri založení firmy (s. r. o.) dvaja spoločníci a zároveň konatelia poskytli firme pôžičky na chod firmy. Uvedené pôžičky sú zaúčtované na účte 365. Jeden zo spoločníkov odchádza z firmy. V rámci vzájomnej zmluvy sa dohodli, že si nebudú nárokovať na vrátenie pôžičky od firmy. Musí tieto peniaze s. r. o. zdaniť? Polovica základného imania je pre zostávajúceho spoločníka dar? Aké povinnosti má ešte odchádzajúci spoločník voči firme, ak má firma záväzky a pohľadávky a neuhradenú stratu z minulých rokov, základné imanie?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

FO - nezdaniteľná osoba prenajíma na základe registrácie na daňovom úrade byt nezdaniteľnej osobe a stavebný pozemok zdaniteľnej osobe. V prípade, že príjem z prenájmu presiahol obrat za posledných 12 mesiacov 49 790 €, je povinný sa registrovať na DU a zasielať mesačne DP k DPH a KV? Môže sa FO rozhodnúť prenajímať byt aj pozemok s oslobodením od DPH? Byt nezdaniteľnej osobe a pozemok zdaniteľnej osobe?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 1992

V spoločenskej zmluve má spoločnosť klauzulu, že podiel spoločníkov sa po úmrtí nededí. Pri mikro účtovnej jednotke sa zistí čisté vlastné imanie tak, že od vlastného imania odpočíta záväzky – čiže r. 25 – r. 34 v účtovnej závierke? Ako sa vypočíta vyrovnací podiel? Musí sa vyrovnací podiel zdaniť zrážkovou daňou 7 % a následne sa na účet pošle už len čistý vyrovnací podiel? Má sa vyrovnací podiel poslať notárovi alebo stačí iba doporučene oznámiť hodnotu vyrovnacieho podielu?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké doklady je povinný platiteľ DPH vystaviť pri predaji tovaru na dobierku občanovi?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 8. 2000

Do akej odpisovej skupiny zaradiť nehnuteľný majetok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako „stavba bez súp. č. - neutralizačná stanica“? Táto budova sa bude používať na priemyselné účely - ako sklad alebo výrobná hala.

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO, platiteľ DPH, chce začať podnikať ako s. r. o. Plánuje zdaniť neuhradené pohľadávky, odpočítať zo základu dane neuhradené záväzky a predať zásoby. Budovu vyradí z podnikania. Prijal na ňu však v r. 2013 dotácie z EÚ (budova sa odpisuje 40 rokov). Tieto dotácie rozpúšťa do príjmov. Ako sa bude postupovať pri ukončení podnikania? Budovu chce prenajímať ako súkromná osoba pre s. r. o. Má povinnosť odviesť DPH zo zostatkovej ceny budovy?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prepravná spoločnosť je platiteľom DPH, predmetom činnosti je preprava. Nič iné nefakturuje. Spoločnosť má od SAD v prenájme garáž, za ktorú mesačne platí na základe zmluvy. Časť tejto garáže dala spoločnosť k dispozícii inej firme a má tam zložené veci. Spoločnosť chce druhej spoločnosti mesačne fakturovať 250 € za to, že tam má zložené veci. Aký doklad bude podkladom k vystavovaniu takejto faktúry, resp. musí nejaký byť?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR má jedného konateľa, ktorý je zároveň aj spoločníkom, občana Maďarska. Mesačnú odmenu nedostáva. Spoločnosť doteraz nevykazovala veľké zisky, avšak za rok 2019 je čistý zisk po zdanení cca 8 000 €. Môže sa tomuto majiteľovi spoločnosti vyplatiť a zdaniť zisk za rok 2019? Nie je občanom SR a ani zdravotné poistenie nemá v SR. Môžu sa vyplatiť spätne aj zisky z predchádzajúcich rokov? Spoločnosť bola založená v roku 2009.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zriaďovateľ (účtovná jednotka so sídlom v SR) má zriadenú organizačnú zložku (OZ) v zahraničí. V roku 2020 zriaďovateľ predal časť podniku (OZ). Súčasťou predaja bola aj pôžička medzi zriaďovateľom a OZ. Zriaďovateľ tok peňazí (pôžičku) medzi zriaďovateľom a OZ účtoval len prostredníctvom účtu 395, ktorý vždy vykazoval nulový zostatok (peňažné prostriedky odišli z bankového účtu zriaďovateľa - 395/221 a prišli na účet OZ - 221/395). Účtovníctvo zriaďovateľa neeviduje pôžičku (pohľadávku) voči OZ. Ako sa má zriaďovateľ vysporiadať účtovne so situáciou, keď pôžičku neeviduje v účtovníctve, ale zároveň je súčasťou predaja?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.