14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Simona Jurišová

DSC Sima.upr1..JPG

Odborníčka na dane a účtovníctvo. Denne poskytuje odborné rady desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie: 15. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO účtuje v sústave JÚ. V decembri 2020 uzatvorila zmluvu o operatívnom prenájme pracovného stroja na obdobie 48 mesiacov. V zmluve nie je dojednané odkúpenie pracovného stroja, teda počas 48 mesiacov bude platiť nájomné, potom sa rozhodne, či pracovný stroj odkúpi alebo vráti. Pracovný stroj aj počas trvania operatívneho prenájmu môže vrátiť. Pri podpísaní zmluvy bola zaplatená tzv. akontácia na prenájom. Je nutné túto „akontáciu“ časovo rozlíšiť alebo môže ostať vo výdavkoch ako jednorazový výdavok, ktorý znižuje základ dane za rok 2020?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

FO – SZČO – vedie jednoduché účtovníctvo. Má prisľúbenú dotáciu zo zdrojov EÚ na svoje podnikanie, a to na nákup technológie a náklady s tým spojené. Keďže schvaľovací proces trvá veľmi dlho, nebol ku koncu roka 2020 ukončený. Nákup technológie prebehol v roku 2020 z vlastných zdrojov podnikateľa. Tento nákup musel prebehnúť, lebo išlo o špecifické stroje vyrobené na zákazku, a teda podnikateľ si ich musel prevziať. Po zaslaní celej dokumentácie a faktúr podnikateľovi budú finančné prostriedky vyplatené. Ako bude postupovať v roku 2020? Stroje sú v majetku, čiže by sa mali odpisovať. Keby bola dotácia prijatá v roku 2020, tak by sa príjem dotácie zdaňoval do výšky príslušných odpisov. Ale keďže dotácia ešte neprišla, tak má stroje zaradiť a daňovo odpisovať v roku 2020?

Dátum publikácie: 19. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

V rámci inventarizácie majetku má byť súčasťou inventarizačných zápisov inventúrny súpis - chápeme pri druhoch majetku, ktoré sa prepočítavajú - napr. zásoby, ceniny, PHL. Treba inventúrny súpis robiť aj tam, kde sa vykonáva dokladová inventarizácia? K takémuto majetku nemá nikto z ekonomického oddelenia priamo hmotnú zodpovednosť, podieľajú sa na účtovaní spoločne (aj účty 221 a pod.). V prípade potreby inventúrneho súpisu sa potom nepodpíšu hmotne zodpovedné osoby alebo sa majú podpísať všetci účtovníci?

Dátum publikácie: 3. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO vedie JÚ, je platiteľom DPH a má v majetku osobný automobil, ktorý chce preradiť do osobného používania 1. 1. 2021. Automobil bol zaradený do podnikania v 6/2018. Zostatková cena auta k 1. 1. 2021 bude 1 956 €. Je potrebné vrátiť DPH, ktorá bola uplatnená pri zaradení auta do majetku? Vráti sa DPH z ceny 1 956 € v zdaňovacom období 1/2021?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako presne viesť skladovú evidenciu o nákupe a predaji tovaru? Je ju potrebné viesť v predajni tovaru napr. stavebného materiálu? Firma nie je auditovaná a vedie evidenciu zásob spôsobom B. Aké doklady v prípade kontroly má predložiť? Ako dlho musí skladovú evidenciu archivovať?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Koľko rokov je potrebné archivovať nasledujúce mzdové podklady v elektronickej/papierovej podobe: mzdové listy zamestnancov, výplatné pásky zamestnancov, dochádzku zamestnancov, evidencia pracovnej neschopnosti, mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne, prehľady a hlásenia na daňový úrad, evidenčné listy dôchodkového poistenia, podklady k mzdám, ročné zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 28. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 5. 12. 2008

Firma chce vyradiť pohľadávky podľa § 19 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vedie jednoduché účtovníctvo. Firma je v konkurze, pohľadávky sú z roku 2018. Keď ich vyradí, neovplyvní to základ dane, ale keďže je platiteľ DPH, čo s DPH? Ide o sumu cca 2 000 €, ktorá bola zaplatená.

Dátum publikácie: 28. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Pri vystavení faktúry spoločnosť musela DPH odviesť štátu (zaplatila za obdobie, kedy bola služba dodaná), neovplyvnilo to základ dane z príjmov, ale cas-flow. Pri odpise pohľadávky môže daňovo odpísať základ dane bez DPH, no predtým DPH štátu zaplatila a odberateľ jej ju nezaplatil – je nárok na daňový výdavok vo výške DPH z odpísanej pohľadávky?

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Je potrebné archivovať dochádzku zamestnancov v papierovej forme, keď už je spracovaná v mzdovom systéme? Ak áno, ako dlho?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.