Vyhľadávanie > Odborné články > Jednoduché účtovníctvo
833 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom príspevku je spre­hľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Predmetom príspevku bude najčastejší dôvod zostavenia účtovnej závierky, a to účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok k 31. 12. 2020).

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednoduché účtovníctvo považujeme za „daňové“, to znamená, že pri účtovaní v priebehu účtovného obdobia, ako aj v rámci uzávierkových účtovných operácií, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovná závierka predstavuje sled činností, ktoré zahŕňajú jej prípravu, kontrolu účtovných kníh a účtovania v nich, inventarizáciu, účtovanie o uzávierkových účtovných operáciách, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovných výkazov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovné prípady bez pohybu peňažných prostriedkov sa účtujú na konci účtovného obdobia v rámci uzávierkových účtovných operácií, ide o nepeňažné účtovné operácie, o ktorých sa účtuje k poslednému dňu účtovného obdobia. Nevyhnutnosť účtovania uzávierkových účtovných operácií vyplýva z daňovej orientácie jednoduchého účtovníctva. V peňažnom denníku musia byť všetky účtovné operácie zaúčtované tak, aby bolo zrejmé, že ide o položky, ktoré ovplyvňujú, resp. ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje: výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňové priznanie aj zostavenú účtovnú závierku účtovná jednotka podá elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príklad zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy. Nechýbajú aj vyplnené výkazy účtovnej závierky k príkladu - výkaz ziskov a strát a výkaz o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Článok zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa rieši inkaso alebo úhrada. U platiteľa DPH sa pohľadávka alebo záväzok člení na základ dane a DPH. Účtovanie inkasa, resp. úhrady má vtedy odlišný princíp.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Z pohľadu DPH je potrebné viesť záznamy pri zdaniteľných plneniach z pohľadu preukázateľnosti transakcie. Povinnosť vyhotoviť faktúru definuje § 72 zákona o DPH. Povinnosť registrácie má zdaniteľná osoba – živnostník, SZČO, účtovník, samostatne hospodáriaci roľník a v podstate každý, kto vykonáva tzv. ekonomickú činnosť. V praxi ide hlavne o činnosť výrobcov, obchodníkov, osôb poskytujúcich rôzne služby, výkon slobodných povolaní, napr. advokát, komerčný právnik, duševná tvorivá činnosť a športová činnosť.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.