1004 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

1. Ak použil zamestnanec vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu, na žiadosti o použitie je uvedené, že za cenu cestovného lístka platí zamestnávateľ aj v tomto prípade za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Je potrebné aj zdokladovanie technického preukazu?

2. Ak je vozidlo zaevidované na inú spoločnosť, ktorá za neho platí daň z motorových vozidiel, aká dokumentácia je potrebná? Stačí čestné prehlásenie zamestnanca alebo je potrebný napr. odpis z daňového priznania, že bola daň zaplatená inde?

Dátum publikácie: 2. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 31. 3. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020

Obchod, ktorý predáva potreby pre remeselníkov, má momentálne maloobchodnú predajňu zatvorenú (z dôvodu opatrení kvôli koronavírusu). Môže prijímať úhrady faktúr cez e-kasu, ak predáva tovar spôsobom, že ho odvezie zákazníkovi, ktorý ho zaplatí v hotovosti na faktúru? Je to momentálne v tejto situácii možné?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú čiastku za daňový výdavok? Od 1. 1. 2015 úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovo uznateľným nákladom, bez ohľadu na zaplatenie. Čo ale s úrokmi, ktoré v danom prípade vznikli za obdobie od r. 2008 do 31. 12. 2014?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dňa 9. 1. 2020 opravné faktúry s dátumom vystavenia 9. 1. 2020, pričom dátum dodania služby na uvedených faktúrach je 31. 12. 2019. Je možné uvedené opravné faktúry uviesť do kontrolného výkazu a výkazu DPH za december 2019 alebo treba ich vykázať v januári 2020?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 29. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spoločnosť podala dňa 21. 1. 2020 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 za auto kúpené 18. 1. 2018. Po odoslaní priznania však zistila, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 nebolo vôbec podané. Nebolo odoslané ani oznámenie o kúpe auta na podnikanie. Ako je možné napraviť tieto chyby? 

Dátum publikácie: 29. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

Firma má vozidlo, ktoré bolo k 1. 1. 2019 dočasne vyradené z evidencie motorových vozidiel. V roku 2019 sa však motorové vozidlo opäť zaradilo do evidencie motorových vozidiel (napr. do 15. 2. 2019) a následné sa predalo 16. 2. 2019. Musí sa platiť daň z motorových vozidiel za ten jeden mesiac? Alebo ako sa postupuje? 

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

Príspevková organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť. So svojimi zamestnancami má uzatvorené dohody o používaní súkromného vozidla na služobné účely. Má povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 2. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aký je postup v prípade, že sa uhradia záväzky z roku 2015 a 2016, no boli v minulých obdobiach kapitalizované do ostatných fondov (321/413)? Nešlo o záväzky voči spoločníkom. Ako uvedené vyrovnať účtovne a z pohľadu dane z príjmov? K úhrade záväzkov došlo v roku 2019.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.