1071 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Právny stav do: 19. 2. 2021

Ako je to so zmenami v gastrolístkoch, ktoré sa chystajú v roku 2021? 1. Odkedy bude pravdepodobne platiť, že si zamestnanci budú môcť vybrať, či budú chcieť príspevok alebo gastrolístok? Od 1/2021 alebo to bude k neskoršiemu dátumu? 2. Budú si môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí sú už dlhodobo v pracovnom pomere? 3. Ak si budú môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí už majú vytvorený pracovný pomer, budú túto zmenu môcť vykonať v rámci roka v ktoromkoľvek mesiaci alebo vždy k začiatku roka?

Dátum publikácie: 8. 12. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie vo vlastnej jedálni. Niektorí zamestnanci majú napríklad intoleranciu na potraviny, ktoré jedáleň nedokáže v pripravovanej strave vylúčiť, resp. nahradiť. Môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v kolektívnej zmluve dohodnúť poskytovanie stravných lístkov, resp. finančného príspevku takýmto zamestnancom na základe ich čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a potrebe iného stravovania?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnankyňa sa starala o dieťa do 6 rokov, má 5 detí, od 14. 1. do 30. 6. 2019 bola v evidencii úradu práce, od 1. 7. do 31. 12. 2019 bola zamestnaná u zamestnávateľa. Môže si uplatniť daňový bonus za obdobie 1-6/2019 za všetky deti? Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov za rok 2019 mala 3 179,35 € + poberala dávky v hmotnej núdzi..

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

1. Ak použil zamestnanec vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu, na žiadosti o použitie je uvedené, že za cenu cestovného lístka platí zamestnávateľ aj v tomto prípade za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Je potrebné aj zdokladovanie technického preukazu?

2. Ak je vozidlo zaevidované na inú spoločnosť, ktorá za neho platí daň z motorových vozidiel, aká dokumentácia je potrebná? Stačí čestné prehlásenie zamestnanca alebo je potrebný napr. odpis z daňového priznania, že bola daň zaplatená inde?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Majú zamestnanci (pedagóg a ekonómky), ktorí majú home office, a zamestnanci (školník, upratovačky), ktorí majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nárok na stravný lístok?

Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 25. 4. 2020
Právny stav do: 30. 4. 2020

Musí zamestnávateľ uhradiť mzdy a odvody do termínu výplat, keď nemá peniaze?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v zmysle zákona, v momentálnej situácii (pandémia koronavírusu) má záujem čo najviac minimalizovať vzájomný kontakt zamestnancov a tretích osôb. Zamestnanci čiastočne pracujú z kancelárie, čiastočne z domu, striedanie zamestnancov na pracovisku. Môže vydať usmernenie, že bude poskytovať príspevok na stravu všetkým zamestnancom počas tejto mimoriadnej situácie? Môže byť tento príspevok oslobodený od platenia dane a odvodov?

Dátum publikácie: 2. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 31. 3. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020

Obchod, ktorý predáva potreby pre remeselníkov, má momentálne maloobchodnú predajňu zatvorenú (z dôvodu opatrení kvôli koronavírusu). Môže prijímať úhrady faktúr cez e-kasu, ak predáva tovar spôsobom, že ho odvezie zákazníkovi, ktorý ho zaplatí v hotovosti na faktúru? Je to momentálne v tejto situácii možné?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorí z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa nespĺňajú podmienku výkonu práce v rozsahu presahujúcom štyri hodiny v rámci pracovnej zmeny a zamestnancom vykonávajúcim prácu doma („home office“), ak v rámci pracovnej zmeny vykonávajú prácu viac ako štyri hodiny?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.