66 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017
Právny stav do: 30. 5. 2019

Cestovnými výdavkami sa rozumejú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu, t. j. výdavky za cestovné lístky, letenky, ležadlá, lôžka, taxi (pozor – v praxi sa často výdavok za taxi považuje nesprávne za potrebný vedľajší výdavok), miestnu pravidelnú verejnú dopravu.

Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojich zamestnancov, musia riešiť aj mnohé daňové súvislosti. Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a tým sa zvyšuje aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. 

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 5. 2019

Častou otázkou bežnej praxe je problematika nárokov zamestnanca pri služobných cestách a tiež pohľad zamestnávateľa na uplatňovanie daňového aspektu týchto výdavkov v praxi a problematika vstupu DPH z takýchto nákladov. Otázkou v praxi býva výkon funkcie konateľa v prípade ak podmienky výkonu tejto činnosti nie sú upravené v pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 21. 6. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnanci spoločnosti používajú na pracovné cesty prednostne motorové vozidlá vo vlastníctve zamestnávateľa, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom použiť na pracovnú cestu aj motorové vozidlo, ktoré nie je vozidlom zamestnávateľa. Pracovná cesta je definovaná ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skon­čenia tejto cesty.

Dátum publikácie: 23. 6. 2015
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 11. 2016

Interná smernica Cestovné náhrady je dôležitý predpis deklarujúci práva a povinnosti zamestnancov. Všetci zainteresovaní vo vnútri firmy by mali byť s ním oboznámení, pretože upravuje a stanovuje pravidlá, výpočty, okruh zamestnancov podľa činností, ktorým budú cestovné náhrady poskytované, ale i bližšie konkretizuje cestovné náhrady vrátane termínov predkladania vyúčtovania cestovných príkazov.

Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2018

Väčšina zmien sa týka problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi počas jeho pridelenia na výkon práce k inému užívateľskému zamestnávateľovi. Cieľom týchto zmien je riešiť problém vyplácania zamestnancov cez cestovné náhrady za fiktívne pracovné cesty (namiesto porovnateľnej mzdy) počas trvania dočasného pridelenia. Súčasne sa upravila miera krátenia stravného pri tuzemskej aj zahraničnej pracovnej ceste u zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania. 

Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2018

Cestovné náhrady, na ktoré vznikne dočasne pridelenému zamestnancovi nárok v súvislosti s vykonanou pracovnou cestou počas jeho dočasného pridelenia, mu poskytuje užívateľský zamestnávateľ. Podľa novelizovaného zákona o cestovných náhradách dočasne pridelenému zamestnancovi pri pracovných cestách počas jeho dočasného pridelenia poskytuje cestovné náhrady ako nárokové plnenie užívateľský zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2018

Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj dočasne pridelenému zamestnancovi, ktoré mu vznikli pri pracovných cestách počas dočasného pridelenia, a to zo strany užívateľského zamestnávateľa. Po novom sa zakladá nárok na cestovné náhrady dočasne pridelenému zamestnancovi pri pracovných cestách počas jeho dočasného pridelenia.

Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 31. 5. 2018

Novela zákona o cestovných náhradách zmenila/znížila maximálnu mieru krátenia stravného z 25 % na 5 %; uvedená zmena sa týka tuzemských pracovných ciest, ako aj zahraničných pracovných ciest.

Dátum publikácie: 28. 4. 2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 11. 2016

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky zmien v zákone o cestovných náhradách od marca 2015? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.