484 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dňa 9. 1. 2020 opravné faktúry s dátumom vystavenia 9. 1. 2020, pričom dátum dodania služby na uvedených faktúrach je 31. 12. 2019. Je možné uvedené opravné faktúry uviesť do kontrolného výkazu a výkazu DPH za december 2019 alebo treba ich vykázať v januári 2020?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť má prenajaté priestory u spoločnosti, ktorá sa stala platiteľom DPH 2. 7. 2019. K dispozícii sú nasledovné došlé faktúry - faktúra za plyn za obdobie 6/19, vystavená 1. 7. 2019 bez DPH, faktúra za elektrinu za obdobie 6/19, vystavená 12. 7. 2019, dátum dodania 30. 6. 2019 s DPH. Sú tieto faktúry vystavené správne? Dodávateľ informoval, že faktúru za elektrinu dostal od ZSE až 3. 7. 2019, odpočítal si DPH, a preto fakturoval s DPH. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je právo na používanie softvéru vrátane update, upgrade a inštalačný balík, reálne to bude fungovať cez webovú stránku a budú zriadené prístupy. Je to nevýhradná licencia a týka sa dochádzkového systému. Ako sa postupuje pri zdaňovaní príjmu z tejto licencie?

Dátum publikácie: 23. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť dodatočne dostala e-mailom 33 kusov faktúr, kde dodávateľ reklamuje neuhradené faktúry za akceptáciu karty Ticket Restaurant od r. 2015 do septembra 2018. Stravné lístky odovzdá firma sprostredkovateľovi, ktorý následne prefakturuje poplatky za uvedenú činnosť. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je platiteľom DPH, tak isto ako i dodávateľ. Faktúry vôbec neeviduje ani e-mailom, ani v knihe došlej pošty. Ako má v danom prípade postupovať? 

Dátum publikácie: 23. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

Právnická osoba predáva tovar. Na základe reklamy, resp. podpory predaja sa predá tento tovar so stratou. Je táto strata daňovo uznaná? Nebude pri takejto transakcii problém s nárokom na DPH? 

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aký je správny postup pri zaúčtovaní došlej zahraničnej storno faktúry, ktorá došla 11. 1. 2019 a týka sa faktúry došlej zahraničnej zaúčtovanej v 12/2018? Došlá zahraničná storno faktúra má byť zaúčtovaná do účtovného obdobia 12/2018 alebo 1/2019?

Dátum publikácie: 8. 1. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť si objednala tovar z EÚ. Podľa dohody za tovar zaplatila zálohovými platbami v auguste a septembri 2018. Tovar príde v októbri 2018. Avšak dodávateľ z EÚ vystavuje iba zálohové, nie konečné faktúry. Daňovú povinnosť z nadobudnutia tovaru z EÚ vznikne podľa § 20 zákona o dani z pridanej hodnoty. Ako je to však s odpočítaním DPH?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť XY je platiteľom DPH, vyrába strojné zariadenia. V praxi nastali dve situácie pri fakturácii do tretích krajín. V prvom prípade sa objedala výroba stroja v Thajsku u spoločnosti A. Spoločnosť A z Thajska stroj vyfakturovala, no k preprave nedôjde. Stroj fyzicky zostane v tejto krajine. Spoločnosť stroj predá spoločnosti B v Thajsku. Ako sa bude fakturovať pre spoločnosť B? Pôjde o klasický vývoz do 3. krajiny, t. j. bez DPH, aj keď k vývozu fyzicky nedošlo a spoločnosť XY nemá JCD? Je nutná registrácia v Thajsku? 

Dátum publikácie: 23. 11. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2019

Dodávateľ dodal tovar zahraničnému odberateľovi dňa 11. 7. 2018. Odberateľ je zaregistrovaný ako platiteľ DPH v Poľsku. Prepravu si zabezpečil odberateľ slovenskou firmou, dodávateľ má k dispozícii doklad CMR o prevoze. Je správne pri fakturácii postupovať podľa § 43 „prenos daňovej povinnosti“?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.