807 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľadný návod, ako v praxi uplatniť princíp krajiny určenia. Tovar má byť zdanený v štáte nadobudnutia, a preto dodávateľ, ktorý uskutočňuje intrakomunitárne dodanie tovaru, uplatní oslobodenie od dane za predpokladu splnenia podmienok, ktoré v článku sumarizujeme jednak z pohľadu slovenského zákona o DPH, jednak eurosmernice. Akými dôkazmi teda treba povinne disponovať, aby bolo uskutočnenie prepravy preukázateľné?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 10. 9. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. septembra 2020. Platiteľ nepreukázal existenciu platného právneho zmluvného vzťahu s dodávateľskou spoločnosťou, na základe ktorého boli fakturované služby sprostredkovania. Nebolo hodnoverne preukázané dodanie sprostredkovateľskej činnosti a uskutočnenie reálneho obchodného reťazca medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si ozrejmíme, v čom spočíva osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, upozorníme na súvisiacu záznamovú povinnosť, zanalyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe a stručne sa pristavíme pri spotrebe pohonných látok.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Túto časť príspevku budeme venovať detailnejšie ojazdeným automobilom predávaným v špecifickej úprave, ak sa kupujú s cieľom ďalšieho predaja a spĺňajú definičné znaky v § 66 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Povinnosť doručenia záznamov je stanovená za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom sa kúpi tento tovar v lehote na podanie daňového priznania (do 25. dňa nasledujúceho mesiaca). Ak sa doručia záznamy oneskorene alebo sa v nich uvedú nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Analyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe, napr. obstaranie auta na úver, výšku základnej náhrady pri vypožičanom (ojazdenom) aute, auto s dočasnými českými ŠPZ a daň z motorových vozidiel, nákup auta z ČR, obstaranie auta ako dlhodobého majetku a jeho následný predaj, použitie bežného režimu DPH pri predaji do iného členského štátu...

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 17. 10. 2018

V praxi niekedy vzniká otázka, aký je nárok na odpočet dane z nákupov v prípravnej fáze, navyše, ak sa pôvodný úmysel nepodarilo realizovať. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH vo veci oprávnenosti odpočtu dane pri príprave podnikateľského zámeru poskytol Súdny dvor EÚ v rozsudku C-249/17 (prípad Ryanair).

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V akom rozsahu môže ovplyvniť slovenského vývozcu tovaru zistenie daňového úradu, že identita nadobúdateľa tovaru v treťom štáte nebola potvrdená, teda že po vývoze tovaru došlo k podvodnému konaniu na území tretieho štátu?
Oslobodenie od DPH sa vzťahuje aj na prepravu tovaru, ktorý je predmetom vývozu do tretieho štátu. Aký dôkaz o preprave má platiteľ predložiť? Je nevyhnutné colné vyhlásenie o vývoze alebo stačí napríklad aj karnet TIR?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.