1578 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dňa 11. 3. 2021 spoločnosť dostala faktúru z USA, pričom 13. 3. 2021 bola uhradená, začala sa preprava z USA, 19. 3. 2021 bol vydaný colným úradom výmer, 22. 3. 2021 spoločnosť uhradila colný dlh, zároveň v tomto dni prišlo aj k prevzatiu tovaru. Môže sa táto faktúra zaúčtovať až 22. 3. 2021 po prevzatí tovaru na sklad a následne prepočítať USD kurzom z predchádzajúceho dňa? Firma účtuje sklad spôsobom A.

Dátum publikácie: 21. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 10. 2012

Stavebná firma je platiteľom DPH. Odovzdala kovový šrot a prijala vážny lístok, na základe ktorého bola vystavená faktúra. Tento starý plech podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH. Aký typ DPH sa má na vystavenej faktúre uviesť?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť kúpila dva kusy okrasnej rastliny (yucca rostrata) umiestnila ich pred hlavný vchod spoločnosti. Faktúra bola na sumu 574 eur. Je možné odpočítať DPH z faktúry za kúpu rastlín? Je kúpa takýchto rastlín daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má s českým partnerom uzatvorenú zmluvu o dodávke licencií. Odmena za dodávku licencií sa odvíja od obratu za celý rok vo výške 15 %. Fakturácia prebehne na konci roka, keď je známa celková výška obratu. Český partner si však každý mesiac fakturuje zálohovú platbu 5 000 €, ktorá sa vždy na konci roka odpočíta z celkovej fakturácie. Musí český partner vystaviť daňový doklad k prijatej zálohe a je nutné túto zálohovú platbu samozdaniť?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Špedičná spoločnosť si objedná prepravu od dopravcu tovaru z Anglicka do krajiny EÚ, ide o dovoz. Fakturácia má byť v zmysle dovozu, keďže Anglicko je v postavení tretej krajiny, musí prebehnúť colné konanie a hodnota prepravnej služby sa zahrnie do colného základu, faktúra od dopravcu pre špedičnú spoločnosť má byť bez DPH?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Slovenská obchodná spoločnosť nakupovala tovar prostredníctvom nemeckej spoločnosti, ktorá tovar objednala z Číny zo svojej materskej spoločnosti. Tovar bol preclený v Hamburgu, kde slovenskú spoločnosť zastupoval daňový zástupca. Dohodnutá podmienka INOCTERMS CIF – predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu bez toho, aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru. Slovenský odberateľ dostal 3 doklady: faktúra za tovar od nemeckej spoločnosti, u ktorej si tovar objednal, faktúra za colné konanie v Hamburgu, faktúru za prepravu. Aké je správne účtovanie uvedených faktúr? Ako uvedené správne uviesť vo výkaze DPH a kontrolnom výkaze?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Lekár (zatiaľ neplatiteľ DPH) v rámci svojej zdravotnej činnosti poskytuje aj rôzne poradenstvo k zdravej výžive, robí testy potravinovej intolerancie, predáva pacientom krémy a iné kozmetické doplnky. Potravinový test, ktorý lekár vykoná odberom krvi a následne odošle do laboratória, aj keď je na plnú platbu a aj keď si to pacient vie kúpiť v lekárni a urobiť sám, by bolo možné posúdiť ako zdravotnú službu? Poradenstvo je v podstate platená rada od lekára, aj v tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť. Ktoré z uvedených činností by mali ísť do obratu na účely registrácie pre DPH?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Je dodanie materiálu cez Taliansko do UK pre slovenskú firmu považované ako riadny vývoz do UK? Ak áno, potom bude stačiť na vydokladovanie tohto vývozcu JCD vystavené talianskou firmou pre UK firmu?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o., neplatiteľ DPH, vykonáva mimoškolské vzdelávacie činnosti (starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, rôzne terapie, rozvoj osobnosti). Keď spoločnosť dosiahne príjem z tejto činnosti 50 000 eur, je povinný sa zaregistrovať na DPH?

Dátum publikácie: 3. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zahraničný subjekt registrovaný na Slovensku pre DPH podľa § 5 zákona o DPH (nemá tu sídlo ani prevádzkareň) prenajíma nehnuteľnosti vrátane bytov. Pri prenájme je aj spotreba energie, ktorú žiada cez splátkový kalendár, každý mesiac rovnakú sumu, ale sú prípady podľa skutočnej spotreby. Túto energiu fakturuje fyzickým osobám, nájomcom v bytoch s DPH? Právnickým osobám má fakturovať energie s DPH alebo s prenosom daňovej povinnosti? Táto zahraničná osoba má, samozrejme, aj faktúry za tieto energie – má nárok na odpočítanie DPH? DPH z faktúr si môže uplatniť v podanom daňovom priznaní k DPH?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.